torsdag 29. oktober 2015

Nr. 1275: Har det klikka eller rabla for Helge Simonnes, sjefredaktør i Vårt Land?

Nr. 1275:
Har det klikka eller rabla for Helge Simonnes, sjefredaktør i Vårt Land?

Nå er det andre ting også Simonnes nevner som er minst like ille, bl.a. at konservative kristne og muslimer skal finne i sammen + mye annet rål.
Nei, jeg mistenker Simonnes for et aldri så lite drypp eller noe slikt? For så mye vås av en redaktør har jeg sjelden eller aldri hør, les om ham her:
http://fritanke.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=9973
 


Bilde av Oddvar Berge som Helge Simonnes henger ut nesten som i en gapestokk til offentlig spott og spe for hele Norge og verden for øvrig. 

Oddvar Berge har så langt jeg har lest og hørt ham, virker han til å være verdens snilleste og greieste person, her har ingen noe å frykte for ham, vær du sikker!
Vi følger med på saken der Helge Simonnes, sjefredaktør i Vårt Land mener at vi som tror på bibelen og Israel er Guds utlagte folk der Gud har også gitt de et land som han kaller både sitt eget, og for deres land er ekstremister som muslimer ala Isil og andre terrororganisasjoner innforbi den muslimske verden.

Nå har han greid å finne frem til en enslig person, Oddvar Berge, som tilfredsstiller definisjonen og begrunner hans stempling av Israels venner som fundamentalister i likhet med islamistene. Dette er ikke tilstrekkelig, Simonnes. Vi må også få vite hvem de to andre er slik at vi kan beskytte samfunnet, oss selv og våre barn mot dette grusomme ondet som du mener visstnok skal true vår sivilisasjon.

Saken vil bli oppdatert hvis Simonnes klarer å finne flere som tilfredsstiller Simonnes nedrige og stygge omtale av en hvis Israel venn.

Den stakkaren som bør få minst 1 Million i oppreisning av Vårt Land for en slik nedrig og stygg omtale.


For å kort redegjøre for dette som Simonnes svarer på. Så er det dette han først sier, + mye annet, men for korthets skyld tar jeg kun med dette:

«Redaktøren synes biskoper i Den norske kirke er alt for tilbakeholdne med å kritisere fundamentalistisk kristendom.

– I Vårt Land opplever vi stadig å miste abonnenter når vi går ut og kritiserer kristenfundamentalister. Likevel er det viktig. Troende har et spesielt ansvar for å ta opp dette.»

Dette følger han da opp med å klare å få frem en person som Biskopene og hele kristen Norge ikke får advart sterkt nok imot. Dette er denne personen Oddvar Berge som Helge Simonnes henger ut nesten som i en gapestokk til offentlig spott og spe for hele Norge og verden for øvrig.

Dette skriver han om ham nå:

Dette skriver Simonnes: " I debatten etter Kvarmes innlegg ser vi igjen denne bibelbruken. Den sjølverklærte kristensionisten Oddvar Berge seier i eit intervju med Vårt Land at det berre er éi løysing på konflikten i Midtausten. Det er Guds løysing, og Berge legg til fylgjande:
«Gud har gitt klare premisser for hvem som skal være i landet. I Bibelen er det gitt skjøter som ikke er endret».
 

Tar med en kommentar fra verdidebatt:

Terje Johs. Johansen

Historien viser hvor galt det kan gå når dette doble perspektiv mistes av syne. Da kan veien fra "utvalgt folk" til "ikke-folk" være kort. Den yngre Luther hadde en forventning om at jødene ville vende seg til Kristus. Når det ikke skjedde, hadde de for den eldre Luther ikke lenger noen rolle å spille, og det var ingen grunn til å ta vare på dem. Når jøder avviste troen på Jesus som Messias, ble de både i bokstavelig og overført forstand skjøvet ut i mørket som et "ikke-folk". De ytterste konsekvensene av denne holdning kom senere gjennom pogromer og nazistenes utryddelsesindustri.

Men er ikke dette den Lutherske kirke har videreført i alle år i det de har sett på jødene som "ikke-folk"? Luther var jo direkte en jødehater - en antisemitt som gjorde og uttalte seg stygt ovenfor jødene. Den Norske kirke har jo tydeligvis vært Luthers forlengede arm helt til i dag hvor erstatningsteologien har vært deres syn på jødene. Dere ser ikke hva Gud gjør med dette folket, for dere sier at alt er opphevet i Kristus og at menigheten har tatt over jødenes løfter. Dette er så feil som det går an. Gud har ikke forkastet sitt folk, ei heller har han glemt landløftet som oppfylles for våre øyne. Abrahams løfter gjelder den dag i dag, og Israel skal jo være større enn i dag.

Israel har vel i utgangspunktet aldri støtt fra seg Palestinerne. Du bruker ord som okkupert, noe som jeg får frysninger av når jeg hører skolerte folk sier dette. Hva har jødene okkupert? Palestina er ikke noe land, men et land- område som jøder og andre folkeslag bodde sammen fra år 70-1948. Like før Israel ble en stat, fikk de arabiske folkene som bodde der tildelt et land som het Transjordan, siden Jordan, som sitt eget land. Men som vi vet ville de ikke ha det. Du vet sikkert som de fleste at navnet Palestinere som folk, ikke ble kjent før på 1960 tallet ved at Arafath innførte dette nye navnet. Han ville ha dette landområde Palestina til å drive sin terror mot Israel fordi Koranen sa de skulle drepe jødene og kaste dem på havet. Dette landområde som verdens øyne hviler på i dag heter fra gammelt av Israel. Derfor, uansett hva din teologiske lære sier, så sier Gud at Israel er hans land. Det er ikke jødenes land, men Guds land. Det er han som skal gjennomføre sin plan med Israel uansett hva du eller andre liberale teologer sier. Israel vil bestå fordi de er velsignet av Gud. Palestinere og andre folkeslag vil også Gud ta seg av, men Israel hører jødene til.
Les også her: http://blog.janchristensen.net/2015/10/nr-1268-satan-fremste-mal-er-fjerne.html

 

 
 

 

Ingen kommentarer: