onsdag 28. oktober 2015

Nr. 1272: Det er saligere å gi, enn å ta. Det er saligere å være med på noe som Gud er i, enn noe som ikke Gud er med i, selv om det kan virke stort og prangende!

Nr. 1272:
Det er saligere å gi, enn å ta. Det er saligere å være med på noe som Gud er i, enn noe som ikke Gud er med i, selv om det kan virke stort og prangende!

Bilde av en hånd, har du en åpnet hånd? Hvis ikke, så kan du ikke forvente å få noe fra andre og Herren, det er kun hvis du selv er til velsignelse, at Herren til det fulle og hele kan og er istand til å velsigne deg.


 
Ap.gj. 20. 35 I alle deler viste jeg eder at således bør vi ved strevsomt arbeid ta oss av de skrøpelige og komme den Herre Jesu ord i hu, som han selv har sagt: Det er saligere å gi enn å ta.

I Grunnteksten står det: «Det er mer velsignet å selv gi, enn å ta imot noe selv!»

Etter vi restartet Smyrna Oslo i 2009 har Gud velsignet oss overmåte mye, ubetinget om og hvor mye andre har støttet oss! Jeg tror og vet at Gud er med i dette vi gjør! Men den velsignelse det er med å støtte Guds verk, den vil Herren du skal få ta del i. Dette er livets tørste velsignelse, å ta del i det som Gud er med i!

Jeg tror at Gud har valgt seg ut den Himmelske blogg som et Guds talerør nr. 1 til Norge!

Ikke p.g.a. meg, men han har gjort dette av sin frie vilje! Utvelgelsen av den Himmelske blogg handler ikke om vår kvaliteter eller kvantitet.

Det er begrunnet ut av Guds eget hjerte. Den Himmelske blogg er også valgt for din og min skyld mener jeg, at her får en erfarer hva Ånden sier til menigheten!

Paulus underviser om til korinterne det med å gi, det har med å bli velsignet og ta del en tjeneste som gjør at en selv blir velsignet og er med å utbre Guds rike!

1 Kor. 3. 9 For vi er Guds medarbeidere; I er Guds akerland, Guds bygning.
Da vi er Guds medarbeidere – alle – så er vi også skyldige å stille opp for hverandre og stå med hverandre. Dette er en velsignelse strøm som kommer alle til gode.

2 Kor. 8. 3 For efter evne gav de, det vidner jeg, ja over evne, av egen drift; 4 de bad oss inntrengende om å få lov til å være med i hjelpen til de hellige; 5 og de gav ikke bare således som vi håpet, men de gav sig selv først til Herren og til oss ved Guds vilje,

Det å ikke gi, er et tegn på mangel på tro og hengivenhet. Å gi, er et tegn på tro og hengivenhet. De som, støtter en tjeneste, har tror på den tjenesten, den som ikke støtter en tjeneste, har som regel lite eller ingen tro på den tjenesten. Derfor, det å gi, et stort eller lite beløp, det viser om en står med eller ikke. Det er ikke størrelsen som er mest avgjørende, men at en gir, lite eller stort beløp.

1 Kor. 8. 12 For er redebonheten forhånden, da er den velbehagelig efter det den har, og ikke efter det den ikke har.

Det er ikke størrelsen på beløpet, men at en er med å gir og støtter opp om!

1 Kor. 9. 6 Men dette sier jeg: Den som karrig sår, skal karrig høste, og den som sår med velsignelser, skal høste med velsignelser.  7 Hver gi så som han setter sig fore i sitt hjerte, ikke med sorg eller av tvang! for Gud elsker en glad giver.  8 Og Gud er mektig til å gi eder all nåde i rikelig mål, forat I alltid i alle ting kan ha alt det I trenger til, og således rikelig kan gjøre all god gjerning,  9 som skrevet er: Han strødde ut, han gav de fattige; hans rettferdighet blir til evig tid. 10 Og han som gir såmannen såkorn og brød til å ete, han skal og gi eder utsæd og øke den og gi vekst til fruktene av eders rettferdighet, 11 idet I blir rike i alle ting til all opriktig kjærlighet, som ved oss virker takksigelse til Gud. 12 For den hjelp som ydes ved denne tjeneste, råder ikke bare bot på de helliges trang, men bærer også rik frukt ved manges takksigelser til Gud, 13 idet de ved det hjertelag som denne hjelp viser, kommer til å prise Gud for eders lydighet til å bekjenne Kristi evangelium og for opriktigheten i eders samfund med dem og med alle, 14 idet også de med bønn for eder lenges efter eder på grunn av den Guds nåde som er så overvettes rik over eder. 15 Gud være takk for sin usigelige gave!

Det er som en skjønn og herlig forening, når det åndelige og materielle går hånd i hånd!

Sluttkommentar:

Jeg skjønner ikke alt dette med å gi, og kontra materielle velsignelser og hvorfor noen gir. Og andre ikke gir. Og det som er også til å undres over, det er at det som er falsk, uekte og direkte imot Guds ord. Slike tjenester «lykkes» og ser ut tilsynelatende de er «velsignet». Her er det mye å ta opp, og mange ting og sider med det kristne livet og det å leve i denne verden som jeg undres over!

Noe skjønner jeg, noe ikke. Men for min egen del, så kan jeg si følgende, om mennesker elsker eller hater meg. Om mennesker støtter meg eller ikke, så har alltid Herren støttet meg og holdt meg oppe.

Salme 37. 25 Jeg har vært ung og er blitt gammel, men ikke har jeg sett den rettferdige forlatt eller hans avkom søke efter brød. 26 Den hele dag forbarmer han seg og låner ut, og hans avkom blir velsignet.

Legg merke til ordlyden, hele dagen forbarmer han seg, og han blir velsignet. Har du en åpnet hånd til andre, så har andre en plass å legge ting! Har du ikke selv en åpnet hånd, hvor skal andre da legge det som de vil velsigne deg med?

Hvorfor støtter så mange mennesker f.eks. Visjon Norge? Fordi da «kjøper» en seg frelse, der er en forkynnelse som klør i øret og sier at det er ikke farlig med synden, bare enn tror på «Jesus». Det passer perfekt for det gamle og falne menneske. Men støtt opp om de forkynnerne og menigheter som forkynner hele Guds råd til frelse. Og som lever i samsvar med den kristne tro og lære. De skal også regne med å få lønn for sin generøsitet og gavmildhet.
Matteus 10. 42 Og den som gir én av disse små endog bare et beger koldt vann å drikke fordi han er disippel, sannelig sier jeg eder: Han skal ingenlunde miste sin lønn.

Relaterte linker.
http://blog.janchristensen.net/2015/06/nr-1149-hold-dere-til-de-lave-eller-de.html
http://blog.janchristensen.net/2014/01/nr-754-den-som-er-gjengift-eller-gift.html
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=artiklerrmenyhoved
 

 

 

Ingen kommentarer: