onsdag 28. oktober 2015

Nr. 1271: Anbefaling av Hege Storhaugs bok: Islam Den 11. landeplage!

Nr. 1271:
Anbefaling av Hege Storhaugs bok: Islam Den 11. landeplage!

Hege Storhaug: Frykter innvandrermajoritet i 2050


Hege Storhaug frykter et Norge som vender tilbake til middelalderen om ikke politikere og myndigheter står opp mot et ytterliggående islam.
«Islam – den 11. landeplage», har journalist og islamkritiker Hege Storhaug kalt sin siste bok. Storhaug, som er talskvinne for stiftelsen Human Rights Service, plasserer dermed sin samfunnskritikk inn i en historisk kontekst. Boktittelen er en vri på forfatteren Arnulf Øverlands berømte foredrag i studentersamfunnet i Oslo i 1931, «Kristendommen – den tiende landeplage», et foredrag som skapte opphetet debatt og førte til blasfemi-tiltalte - og frifinnelse. Saken bidro til å tvinge fram en aksept for ytringsfriheten og religionskritikken i det norske samfunnet.

Frykter dogmatisk islam

Hege Storhaug har brukt tid på å samle dokumentasjon, blant annet med reiser til Marseille, Malmö og London. Hun mener åpenbart at Norge har sviktet arven etter Øverland i møte med islam og et voksende antall ikke-vestlige innvandrere. I boken angriper hun ikke islam som sådan. Hun forteller om muslimske venner og møte med muslimer som forvalter sin tro uten å plage andre eller utfordre norske lover og verdier. Trusselen kommer, ifølge Storhaug, fra dogmatisk islam, det hun kaller Medina-islam, og denne avgrensingen er viet et helt kapittel i boken.


Les også: - Barn og barnebarn er mer bokstavtro mot islam enn sine foreldre og besteforeldre

Forfatter Arnulf Øverland, her på et fotografi fra 1949, ble tiltalt for blasfemi etter sitt foredrag om kristendommen.

Trekker parallell til totalitære ideologier

Storhaug beskriver kampen mot det hun kaller en «lovreligions» inntog i vårt verdslige samfunn som helt nødvendig «hvis vår frie sivilisasjon skal kunne videreføres til neste generasjoner». Hun er alvorlig bekymret, bekymret for at Vestens frihetsorienterte kultur må vike i møte med en gudstro fylt av jødehat, et fiendtlig syn på kvinner, et islam som forsvarer drap på frafalne og som målrettet arbeider for å etablere islamske normer i vestlige samfunn. Bevisene for at det er en slik form for islam som vinner terreng, mener Storhaug å finne hos åndelige ledere som pakistanske Tahir ul-Qadri og Minhaj-bevegelsen, britiske Muhammed ibn Adam al-Kawthari, East London Mosque (ELM) og her hjemme Rabitamoskeen. Hun omtaler dem alle og deres innflytelse i kapittelet som heter «Vår tids brunskjorter».

Krever assimilering

Storhaug kritiserer Vestens altfor forsiktige tilnærming til det hun beskriver som totalitære ideer. Hennes krav er «assimilering inn i våre frihetsverdier». Er du muslim i Europa, må du akseptere en europeisk grunnkultur. Medina-islam vil Storhaug klassifisere som ekstremisme, og Europa må avslutte det hun kaller den «destruktive godheten», den som for eksempel ser gjennom fingrene på kjønnslemlestelse.
Hun innleder sin bok med noen eksempler som har fått mye medieomtale, som de norske fremmedkrigerne som vokste opp i tettstedet Lisleby i Fredrikstad og dro til Syria og Irak for å kjempe for Den islamske staten (IS), den norskfødte kvinnen fra Bærum som dro til Syria og giftet seg med en fremmedkriger og sosionomen som tok til orde for å tillate arrangert ekteskap.

Hege Storhaugs nye bok heter "Islam. Den 11. landeplage."
 «Alle episodene taler sitt tydelige språk: Islam, både i den voldelige og i den ikke-voldelige utgaven, har fått et solid fotfeste i det norske samfunnet», konkluderer Storhaug.

Tilbake til middelalderen?

Hun spør om vi med muslimenes inntreden i det norske samfunnet står i fare for å vende tilbake «til et Norge med trekk fra vår egen middelalder – preget av religiøst diktatur og kvinneundertrykking, fravær av demokrati, sterke skiller mellom folk og styresmakt, dype voldelige konflikter» og «et land der et flertall av befolkningen lever i fattigdom».

Frykter innvandrermajoritet i 2050

Hun uttrykker bekymring for at dagens innvandrerandel med røtter i islamske land vil vokse raskt i årene framover. Oslo ligger an til å få en norsk minoritetsbefolkning mot slutten av 2020-tallet, skriver hun, og viser til en rapport fra organisasjonen hun selv jobber for, Human Rights Service. Innvandrere kan være en majoritet i Norge på 2050-tallet, skriver hun.
Storhaug gjør det klart at hun ikke har tro på befolkningsprognosene til Statistisk sentralbyrå, som ikke er fullt så dramatiske. Der har de, som Nettavisen skrev i forbindelse med omtalen av innvandrerkartet for Oslo 16. oktober i år , beregnet at om 30 år – i 2045 – er andelene på 21 prosent for innvandrere og 6,6 prosent for norskfødte med innvandrerforeldre. SSB anslår altså at andelen med innvandrerbakgrunn i befolkningen vil være på drøye 27 prosent i 2045.
Ifølge SSB vil antall innvandrere i Norge fordobles fra 670.000 i 2015 til 1.341.000 i 2045, mens antall norskfødte med to innvandrerforeldre blir mer enn tredoblet på samme tid, fra 136.000 i år til 430.000 i 2045.
Men andelen innvandrere øker ikke like raskt, for samtidig legger SSB til grunn en befolkningsvekst.

Europa i endring

Storhaug begynte arbeidet med sin bok i Marbella i Spania, der islamsk kultur en gang hadde solid fotfeste. Hun forteller om sine mange besøk i Pakistan, om en reise til Marseilles der hun i forkant kjøpte en hijab på Grønland i Oslo for å kunne gli ubemerket inn i den franske byens innvandrerdominerte strøk. Hun besøker Malmö og snakker med kvinnen som forteller at hun vokste opp i et Sverige der hun kunne gå ut alene om natten, men nå opplever å bo i «et land som går i stykker».


Hege Storhaug:
Islam. Den 11. landeplage
Kolofon forlag
336 sider

Ingen kommentarer: