tirsdag 6. oktober 2015

Nr. 1240: Finnes det noe styggere, mer forførisk og som fremmer kjødet og ikke evangeliet enn Hillsong og Brian Houston fra Australia?

Nr. 1240:
Finnes det noe styggere, mer forførisk og som fremmer kjødet og ikke evangeliet enn Hillsong og Brian Houston fra Australia?

Brian Houston som er Pastor Australia Christian Churches. Hoved Pastor Hillsong Church Sydney, Australia.

Disse som synger og herjer, og holder på er så fremmed fra Gud at de fører fremmed ild over Guds menighet. Denne Houston høres ut som en gammel Skotsk dranker som brøler og skriker. Kalle dette for vekkelse og menighet, det er ikke noe annet enn et bedrag!

Finnes det noe styggere, mer forførisk og som fremmer kjødet og ikke evangeliet enn Hillsong og Brian Houston fra Australia, Sydney?

Slik som damene går kledd, er ikke noe annet enn å egge kjødet. Og kvinnene skal også være tildekket under bønn og lovsang, dette er helt fraværende.

Her en artikkel jeg skrev om Hillsong for en tid tilbake, les den og gi akt på hva jeg holder frem. Og hold deg langt borte fra slik forkynnelse og slike møter!

Nr. 518:
Hillsong er og forblir en gedigen bløff!

Lettkledde damer, med tettsittende klær som fremstår mer som et sexobjekt enn noen som synger til Herrens ære representerer Hillsong og den pinsekarismatiske lovsang som ikke er noe annet enn en gedigen forførelse fra ende til annen! Dette gjelder heldigvis ikke alle, men alt for mange og Hillsong er dessverre en toneangivende retning som leder inn i det okkulte og utroskap på alle områder!Lovsang er herlig og lovsang sømmer seg for de hellige

Salme 150. 1. Halleluja! Lov Gud i hans helligdom, lov ham i hans mektige hvelving! 2 Lov ham for hans veldige gjerninger, lov ham efter hans storhets fylde! 3 Lov ham med basunklang, lov ham med harpe og citar! 4 Lov ham med pauke og dans, lov ham med strengelek og fløite! 5 Lov ham med tonende bekkener, lov ham med høit klingende bekkener! 6 Alt som har ånde, love Herren! Halleluja!

Kvinnene skal være tildekket under gudstjenesten lærer skriften!

1. Kor.11. 2 Dere skal ha ros for at dere husker på meg i alt og holder fast på de overleveringene jeg har gitt videre til dere. 3 Jeg vil dere skal vite at Kristus er enhver manns hode, mannen er kvinnens hode, og Kristi hode er Gud. 4 En mann som ber eller taler profetisk med noe på hodet, fører skam over sitt hode. 5 Men en kvinne som ber eller taler profetisk med utildekket hode, fører skam over sitt hode. Det er jo akkurat det samme som å være snauklipt. 6 Hvis en kvinne ikke vil ha noe på hodet, kan hun like godt klippe av seg håret! Men når det nå er en skam for en kvinne å klippe eller barbere av seg håret, da må hun ha noe på hodet. 7 Mannen skal ikke dekke hodet, for han er Guds bilde og ære. Men kvinnen er mannens ære. 8 For mannen ble ikke til av kvinnen, men kvinnen av mannen. 9 Mannen ble heller ikke skapt for kvinnens skyld, men kvinnen for mannens. 10 Derfor skal kvinnen for englenes skyld ha noe på hodet, som et myndighetstegn. 11 Men i Herren er ikke kvinnen uavhengig av mannen, og mannen er ikke uavhengig av kvinnen. 12 For som kvinnen ble til av mannen, blir mannen født av kvinnen, men alt er fra Gud. 13 Bedøm selv! Sømmer det seg for en kvinne å be til Gud uten noe på hodet? 14 Lærer ikke selve naturen dere at det er en skam for mannen å ha langt hår, 15 mens det for kvinnen er en ære? For håret er gitt henne som slør. 16 Hvis noen vil lage strid om dette, så husk at en slik skikk har ikke vi, og heller ikke Guds menigheter. Paulus underviser om tildekkelse eller beskyttelse. Den aller mest utbredte forklaringen her går ut på at Paulus snakker til tempelskjøger. Men det utrolige er at han ikke nevner dem med et eneste ord. Dernest så er dette tidsbestemt. Det blir ikke nevnt med et ord eller en setning heller. Tvert imot sier han i v.2. Dere skal ha ros for at dere husker på meg i alt og holder fast på de overleveringene jeg har gitt videre til dere. Dette forkynte og underviste Paulus overalt han kom da det er Guds bud, også i dag. Det er utrolig hvordan Satan og kjødet manipulerer og bedrar mennesker. Hvorfor skal kvinnen tildekke seg når hun ber eller profeterer? Pga Forstanderen, mannen eller Gud? Skriften gir svar. V. 10 Derfor skal kvinnen for englenes skyld ha noe på hodet, som et myndighetstegn. Eller som det også står i enkelte oversettelser; undergivenhetstegn. Eller; beskytende myndighet over sitt hode eller gir henne sin egen autoritet. Den beste oversettelsen; noe som alle engler legger merke til og gleder seg over. Bedre en Living oversettelse kan det ikke sies. Det er et tegn at hun er nr. 2, ikke nr. 1 som mannen er. Dette går tilbake til skapelsen, at hun er skapt som nr. 2. Englene er skapt alle som nr. 1. Derfor skal en i respekt overfor englene når kvinnen deltar i møter med bønn, forkynnelse og annet, være tildekket. Hvis det er enkelte kvinner som ikke ser dette eller ikke ønsker å følge Guds ord. Disse skal en ikke stride med i menigheten sier Paulus. De går glipp av noe. Vi står i en åndskamp som vi skal seire i sier Paulus i Efes.6. 12 For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet. Da må vi følge Guds ord også her for å vinne en hel og full seier. Som den nå avdøde Profet Joel Barsjø sa det; hadde jeg vært kvinne hadde jeg hatt 3 hatter. Hvorfor er tildekkelse påkrevd? Av englenes ”manglende” forståelse at vi mennesker er todelt; mann og kvinne. Som et tegn på dette for englene så skal mannen ikke være tildekt men kvinnen. Da under våre møtesamlinger og spesielt når hun deltar. Vanskeligere er det ikke. Det gjelder bare å lese som det står og handle som Jakob sier det i sitt brev flere ganger. Jakob 2.22. Du ser at troen virket sammen med hans gjerninger, og at troen blev fullkommen ved gjerningene. 26. For likesom legemet er dødt uten ånd, så er og troen død uten gjerninger. Vi må bare konstatere at de aller, aller fleste kristne i Norge har en død tro, eller skal en heller si en er blitt villedet i troen. Norge er blitt et åndelig pygmeer land. Derfor er det så viktig at en ikke ser på de troende i Norge. De er villedet i det store og hele, men til en ting. Til Guds ord og skriften alene!

Lovsang og det å tilbe Herren Gud er herlig. Men som alt annet så kan det bli misbrukt og Satan etteraper dette. Er en på en verdslig konsert så er faktisk mye av sangen på indikerte og direkte en hyllest til Satan og hva han står for. Kan nevne grupper som kommer inn under denne kategorien. Ikke minst slike hevy og såkalte tung metall rocke grupper. Men hva så med såkalt kristen lovsang?

Lederen for Hillsong Pastor Bryan Houston høres ut som en full Skotte!

Lederen for Hillsong Pastor Bryan Houston høres ut som en full Skotte, er det fra den levende Gud det som de holder på med? Han er også herlighetsteolog med alt det fører med seg. Om de kommer fra Australia, er det da alt tillatt? Skjønner ikke meg på det lavmålet den Norske kristenhet beveger seg som åpner opp for dette mer og mer. Herlighetsteolog en gang. Alltid herlighetsteolog. Det er ikke lett å få forandret en mann som har hatt fremgang med det han har gjort!

Damer som synger til Herrens ære eller som sexobjekter?

Jeg har sett Hillsong på tv og youtube og lignende grupper, der en ser ikke minst damer hvordan de framstår i bekledning eller mangel på sådan, så er det ikke Herren de promoterer, heller seg selv. Hvor skorter det hen, med undervisning om fremtreden i Guds hus. Ta f.eks. Tabernacle Church i Brooklyn, i det koret har alle sangerne kapper som står framme på plattformen og synger. Det virker både pent, sømmelig og ordentlig og til Guds ære. Skriften taler også om at en kvinne som stiller seg fram skal være tildekket i Guds hus. Den løssluppenheten vi ser i dag, passer perfekt for alle som vil leve i løssluppenheten med nye ekteskap og nye forhold, den nye trenden i kristenheten er at eldre predikanter skiller seg fra sine koner som de har barn med og finner seg en langt yngre dame for å utfolde seg som en ungdom med henne. Hva er det for lavmål de kristne bøyer seg så gladelig for i dag. Men dessverre etteraper lederne i kristenheten verdens målestokk og levesett og det brer fort om seg når tom ledere som Minos og andre stilltiende går god for dette. Skulle en være så uheldig å stille spørsmål om dette, får en høre at en er uten nåde og kjærlighet og mye annet sprøyt.

Pinsekarismatikerne – liker de ikke god musikk???

Det er mye resurser, vi ser andre innenfor kristenheten som frembærer meget god musikk, mens når en kommer innforbi pinsekarismatiske godtar de alt. Man går fra å være normal til å bli helt unormal. Innforbi andre deler av kristenheten er det normale forhold der en liker det som er pent, edelt og godt for øre å høre på. Hva er dette for lureri de pinsekarismatiske ledere lurer folk til å skulle godta? Hva er det som gjør at en blir dummere og rarere etter enn blir pinsevenn enn det en var før? Frelsen løfter enn opp. Hva ser en her? Lavmålet blir det normale, stikk i strid med skriften som taler om å løfte menneske opp, ikke minst de troende!

Hillsong blir akseptert fordi det «bevarer» ungdommen?

Det er utrolig at det meste blir godtatt bare det får ungdom til å «tro» på Jesus. Det er de som sier at målet helliger midlet, er det ikke det vi ser? Eller er det den nye trenden vi ser at eldre menn liker yngre damer noe vi ser mer og mer i kristne sammenhenger. Det er flere såkalte kristne som i den senere tid har skilt seg fra sin kone som en hadde et hjem og barn med for å gifte seg med ei som er langt yngre enn seg selv. Slike forkynnere som skulle fått et spark bak og kjeppjaget fra Guds menighet, ikke annerkjennelse og blitt sett opp til.

Lovsang eller stemning? Lovsang eller Satan som virker?

Når de mottok Ånden på Pinsefestens dag, satt de. En var i vatter med Gud, seg selv og omgivelsene. I dag er det noe merkelig enn ser, det er at det ekstreme vinner mer og mer terreng og anseelse. Og hvis noen skjelver er det noe veldig, men veldig ofte hvis noen skjelver når de blir bedt for er det Satan og demoene som virker og Gud og hans Ånd som virker i en person som en åndelig brytekamp. Jakob kjempet med Gud fordi han hadde vært så gjenstridig og ikke blitt ydmyket før, ikke fordi han hadde ydmyket seg før. Det var herlig, men da en ikke egentlig skjønner hva som er hva i den åndelige verden, blir enn også bedratt, forført og villedet. Hillsong ser ut for meg representerer ikke noe annet enn en gedigen bløff på det åndelige område! Og det vinner terreng da den åndelig standarden er så lav, og de kjødelige elementene så sterke innforbi storparten av kristenheten i den vestlige verden.

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2012/02/nr-348-hvorfor-jeg-mener-at-pastor-age.html http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-337-pinsevenner-og-karismatikere-er.html http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=betydningen-av-aa-vaere-tildekket http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=tildekkelse.pdf http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=tildekkelse-og-ytre

 

10 kommentarer:

Birgir sa...

"Finnes det noe styggere, mer forførisk og som fremmer kjødet og ikke evangeliet enn Hillsong og Brian Houston fra Australia, Sydney?"
Om det finnes noe styggere, mer forførisk og som fremmer kjødet mer enn evangeliet vet jeg ikke. Men jeg vet noe som er MINST LIKE ILLE, for å ikke si verre. Himmelske blogg er ikke noe LYSPUNKT i forhold til Hillsong.

Jan Kåre Christensen sa...

Hvis den Himmelske blogg ikke er et lyspunkt Birgir så trengs det en forklaring eller så er dine ord tomme meninger!

Birgir sa...

Det trengs ikke noe forklaring. Det er bare å lese det som er skrevet på bloggen. Finner ikke noe som helst evangelisk. Men MEST søppel, fornektelse av Guds ord, forvrengning av evangeliet, skittkasting mot kristne, løgn og bedrag. Bare for å nevne en brøkdel av søppelet du serverer.

Jan Kåre Christensen sa...

Birgir du må stakkars være særdeles frekk!

Du får lov å skrive på den Himmelske blogg uten moderering og at jeg slipper kommentaren igjennom, for første gang på lenge!

Så er det dette pølsevevet du serverer. Ikke en fornuftig og bibelsk mening med innhold, dette var eder og galle, ikke noe annet!

Anonym sa...

Trodde detvar Torp og Oslokirken som var verst jeg, eller var det Hanvold og Visjon Norge? Gidder ikke ramse opp flere som er forføreriske, demoniske, psykopatiske, løgnaktige osv etter ditt syn. De har fåttt passet sitt påskrevet de fleste menigheter og ledere her på bloggen. Eneste rene,hellige, gudfryktige osv menighet her på jord er visstnok Smyrna i Oslo.

Anonym sa...

Trodde detvar Torp og Oslokirken som var verst jeg, eller var det Hanvold og Visjon Norge? Gidder ikke ramse opp flere som er forføreriske, demoniske, psykopatiske, løgnaktige osv etter ditt syn. De har fåttt passet sitt påskrevet de fleste menigheter og ledere her på bloggen. Eneste rene,hellige, gudfryktige osv menighet her på jord er visstnok Smyrna i Oslo.

Jan Kåre Christensen sa...

Jeg bare beskriver virkeligheten!

Jan Kåre Christensen sa...

Virkeligheten slik jeg ser og oppfatter den.
Og jeg begrunner dette også med Guds ord!

Anonym sa...

jeg syns ikke de kler seg utfordrende i det hele tatt, jeg. Kanskje det er du Jan Kåre som har problemer med urene tanker/lyster?

Jan Kåre Christensen sa...

Hillsong har med urene og forførisle åndsmakter som står bak.
Og hvorfor tildekkes de ikke som skriften sier at kvinnen skal gjøre for englebeskyttelse er også ubibelsk?
Hillsong mennesker jeg kjenner lever ikke i samsvar med Guds ord etter min mening og vurdering ut fra Guds ord.
De menneskene er mer forført enn Jehovas Vitner!