søndag 12. september 2021

Nr. 2930: Siste skriv i vår klage til Statsadvokaten angående henleggelse som er helt på tryne da PBE og det offentlig har drevet med rene trusler og forskjellsbehandling!

 Nr. 2930:

Siste skriv i vår klage til Statsadvokaten angående henleggelse som er helt på tryne da PBE og det offentlig har drevet med rene trusler og forskjellsbehandling!

 

Her er skrivet, og det var bl.a. Advokat Elisabeth Sawkins Eikeland som overhode ikke skjønte at saken var foreldet. Hun forsvarte PBE sine ugjerninger, og hadde ikke fått med seg at saken var foreldet når det gjelder det viktigste, pengekravet.

 

 

Se her:

 

Statsadvokaten i Oslo                            Oslo 12/9.2021

Klage på henleggelse av sak 15528512 48006/21-201

 

https://www.sokelys.com/blogger-christensen-far-ikke-provd-sin-byggesak-i-lagmannsretten-ma-dermed-ut-med-naermere-en-halv-million/

 

En kollektiv svikt er dette også da saken vår er behandlet i Oslo tingrett, mens pengekravet var foreldet!

Smatt på dette, saken var foreldet, men ingen hadde fått med seg det aller viktigste punktet i vår sak!

Som tross alt er hovedpoenget og her ligger selve truslene i alt som PBE har gjort og gjør imot oss.

Kreve to slitere for penger, som tross alt ikke har den betalingsevnen som disse bøtene utgjør!

Dette er så ille og dårlig, at ord ikke strekker til!

 

Dette skulle selvsagt en dommer og jurist som forsvarte PBE, Advokat Elisabeth Sawkins Eikeland ha fått med seg.

Her svikter Tingrettsdommer Edvard Os.

Her sviktet også juristene og PBE som skulle ha vist dette.

Den som sviktet aller mest, var PBE egen Advokat, Advokat Elisabeth Sawkins Eikeland som overhode ikke skjønte at saken var foreldet.

Inkompetanse heter dette, da Namsmannen også påpekte dette at dette var ting som det offentlige skulle fått med seg, ikke tatt alt som en selvfølge som også Politiet og påtalemakten gjør her.

Når de sier at det ikke har foregått noe straffbart, derfor vil en ikke etterforske saken!!!!!!!!!!!!!!!????????????!!!!!!!!!!!!!!??????????????????!!!!!!!!!

 

Selve pengekravet som PBE hele tiden har forsøkt å knekke oss med

 

Hele saken imot oss er foreldet, derfor er det også rettferdig at de som har vært med på den heksejakten imot oss, må stå til ansvar for sine ugjerninger.

https://www.sokelys.com/fortsetter-sitt-brak-med-fylkesmannen-og-plan-og-bygnings-etaten-ogsa-i-2020-sammenligner-pbe-og-kemnerkontoret-med-pol-pots-drapsregime-i-kambodsja/

 

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2015117614&fileid=5798472

 

https://www.sokelys.com/retter-nye-og-harde-angrep-mot-pbe-og-fylkesmannen-etter-at-christensens-klage-igjen-ble-avvist/

 

https://blog.janchristensen.net/2019/08/nr-2543-det-er-apenbart-en-tjenestefeil.html

 

Dette påpekte også Namsmannen i sitt vedtak 1/7. 2020 følgende:

 

«Saken nektet fremmet på grunn av forhold som saksøkeren kjente til eller burde ha kjent til før saken ble innledet.»

 

Med andre ord, her var Oslo Tingrett ved dommer Edvard Os og PBE ikke i det hele tatt klar over at de også har et regelverk og forholde seg til.

Det finnes ikke noe føre var prinsipp så alt for ofte i det offentlige, derfor tar de også så mange ganger feil og gjør så dårlige vurdering og avgjørelser.

 

Rent juridisk er faktisk Oslo Tingrett, Advokaten til PBE, PBE, Fylkesmannen (nå Statsforvalter), Sivilombudsmannen og hele det offentlig kriminelle som har støttet PBE og Astrid Myhra og Lena Catrine Amdal hos PBE, og Kirsten Partapuoli hos Innkrevingsetaten som har drevet med gjentatte trusler da de både har forsvart og holdt med disse som har kommet med trusler og drevet med skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd krenker en våres fred og truet med utgåtte og foreldede bøter!


(For oss er også disse bøtene kriminelle da vi for lenge siden skulle ha fått godkjent det vi har bygget på vår eiendom som er til gunst for alt. Overskridelsen er minimale, og derfor skulle vi fått dispensasjon og godkjennelse da her i vår sak er det 100 % til gunst, og 0 % til ulempe.

Allerede her viser PBE sin vrangskap, og at de bryter med Norsk Lov.)

 

Advokat Knut Magne Howlid

 

Vi hadde Advokat Knut Magne Howlid som vår forsvarer, som også ikke hadde fått med seg at saken imot oss var foreldet for noen mnd. siden da rettsaken gikk i desember 2018.
Han anklaget ikke oss, derfor gjorde han ikke noe straffbart i Lovens forstand.

Være ond, dum, snill er ikke straffbart.

Men å anklage noen for noe og det ikke er hold i det, det er selvsagt straffbart. Dette gjør at det offentlige som anklaget oss, for å ikke etterkomme deres pålegg. De har gjort noe straffbart.

De driver med trusler og skremsler, og da er det rett at de skal gjøre opp for sin brøde.

PBE har vært direkte onde og urettferdige imot oss i alt de har gjort.

Men det er når de slipper denne ondskapen og hatet opp, til og frem.

Det er da de fort kommer i konflikt med Norsk lov.

Loven er for å straffe de onde, som Apostelen Paulus sier det:

 

Rom. 13. 1 Enhver sjel må innordne seg under de overordnede myndigheter, for det er ingen myndighet uten at den er av Gud. All myndighet er tillatt innsatt av Gud.

 

2 Derfor, den som setter seg opp mot myndighetene, setter seg opp mot Guds ordning, og de som motsetter seg den, skal få dom over seg.

 

3 En hersker frykter ikke en som gjør godt, men ondt. Så hvis du ikke vil frykte myndighetene, må du gjøre godt. Da vil du selv få lovord.

 

4 For han er en Guds tjener til ditt beste. Men hvis det du gjør, er ondt, skal du frykte ham, for han bærer ikke sverdet for ingenting! Han skal være en Guds tjener til hevn og vrede over dem som gjør ondt.

 

Her har det offentlige gjentatte ganger vært på feil side av Loven, mens vi har alltid vært på rett side.

At vi nektet å betale, har vært åpenbart en Guds styrelse uten vi visste om det selv. Da saken imot oss var foreldet!

Men PBE og det offentlige har drevet med trusler imot oss i 3 år.

Fra 1/7. 2020 ekstra ille for da sa Namsmannen ifra at kravet imot oss var foreldet, noe det da hadde vært i nesten 2 år.

 

https://blog.janchristensen.net/2020/08/nr-2743-game-over-for-plan-og.html

 

Sluttkommentar:

 

At dette ikke skal etterforske, er kun og alene av en grunn.

Politiet og påtalemakten forsvarer med dette lovovertredelse utført av offentlige tjenestemenn og kvinner. Her favoriserer Politiet og påtalemakten de kriminelle, som også gjør at disse kommer i et tvilsomt lys!

 

Det er ekstra ille at disse som driver med trusler imot oss, at det var først da Namsmannen kom inn.

At dette ble avslørt og det ble åpenbart at det offentlige hadde ikke gjort jobben sin, ingen!

Bortsett fra Namsmannen, men alle andre, ikke!

 

https://blog.janchristensen.net/2021/08/nr-2921-det-er-kun-namsmannen-som-har.html

 

https://blog.janchristensen.net/2021/08/nr-2923-ja-jeg-tror-pa-guds-forsyn-i.html

 

Vil igjen presisere, da vi hadde rettsak med PBE var saken vår allerede foreldet noen mnd. i forveien.

Advokat Elisabeth Sawkins Eikeland fikk ikke dette med seg, dypest sett er hun da også kriminell som forsvarte et foreldet pengekrav.

Tingrettsdommer Edvard Os gav PBE medhold, da pengekravet og da realiteten kravet imot oss var gått ut på dato.

Dette er en kollektiv kollaps. Begge disse, og alle andre skulle ha visst dette som fagfolk.

Det visste ingenting, ergo er de også til dels kriminelle.

Men fremfor alt, er det Astrid Myhra og Lena Catrine Amdal hos PBE, og Kirsten Partapuoli hos Innkrevingsetaten som har drevet med gjentatte trusler og krenket vår fred.

 

Selv etter Namsmannen sa sitt 1/7. 2020 som er mer kriminelle enn noen andre!

 

Hele det offentlig har drevet med grov tjenstefeil og misbruk av offentlig myndighet/stilling. Men det er deres trusler som er hovedfokuset i vår anmeldelse her, og spesielt det som skjedde etter 1/7. 2020 da ingen da hadde eller har noen unnskyldning for å drive med trusler da saken fra den datoen burde alle vite at pengekrav og bøter var kun tomme ord, trusler med andre ord.

En trussel foreligger dersom noen i ord eller handling som søker å tvinge noen andre til enten å utføre eller ikke å utføre bestemte handlinger, under lovnad om at noe alvorlig eller verre kan eller vil skje dersom vedkommende ikke adlyder.

Akkurat hva det offentlige har drevet imot oss de siste tre årene!

 

Mvh

Jan Kåre og Berit Nyland Christensen

Krokstien 2 c

0672 Oslo

 

Det er mer enn nok av dokumentasjon her. Gå f.eks. inn her, og ellers på saksinnsyn, der en ser at PBE fullstendig overser Norsk Lov, og oss.

Men turer i vei som om de uansett har rett, der ingen andre argumenter enn sine egne gjelder.

Dette er ille! Det er vår klare oppfordring, ikke la de kriminelle gå fri. Men at de blir stilt til ansvar for sine ugjerninger over år! Her finnes det ingen formidlende omstendighet da de ikke har sluttet med sitt hat og ugjerninger!

 

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/main.asp?text=Krokstien+2+c&doSearch2=S%F8k+i+sak+

 

Se også her for noen gamle artikler:

 

http://the-heavenly-blog.janchristensen.net/2019/02/no-1472-government-lawyer-writes-to.html

 

http://the-heavenly-blog.janchristensen.net/2019/03/no-1485-government-lawyer-elisabeth.html

 

https://blog.janchristensen.net/2021/09/nr-2927-oslo-politiet-vil-henlegge-var.html

 

https://blog.janchristensen.net/2021/09/nr-2929-mer-utfyllende-og-forklaring-pa.html

 

 

 

 

Ingen kommentarer: