tirsdag 15. november 2011

Nr. 268: Skaper treenighetslæren splittelse eller forening?

Nr. 268:

Hei!

Leste denne artikkelen: http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=gud-er-to-enig
Ser at du skriver at "Men er dette så viktig? Jeg tror at både de som tror på Jesus alene læren og den ubibelske treenighetslæren kan være frelst."
Jeg er kristen, men har i grunnen ikke sett den helt store viktigheten av å tro "rett" når det gjelder dette. Jeg tror at Jesus døde på et kors for min synd og skyld, og at Gud reiste Ham opp fra de døde, og da har jeg lov til å tro meg frelst. Jeg ser dog som sagt ikke viktigheten av å tro "rett" når det gjelder akkurat dette med to/treenighet - på en annen side sår nevnte sitat mye tvil hos den som leser. Hva tenker du om det?
Mvh Lars

Svar:

Tenkt deg Lars at de første kristne, altså Apostlene og de som forkynte evangeliet først, hva hadde de tenkt og ment hvis de hadde hørt “vår” forkynnelse? De hadde sett masse gjengiftede troende, selv homoseksuelle er nå snart godtatt.

Tenk deg også på det teologiske plan, hva hadde de tenkt og ment? Synes du virker veldig navlebeskuende og ser dette viktige spørsmålet mest ut i fra ditt eget ståsted, du må tenke større og fremfor alt; rett!

Pastor T. B. Barratt

Barratts store motto var: “Hans motto var Fram til urkristendommen”. Men når en begynner å gå på den veien som “fører” dit må en også regne med motstand og vanskeligheter.

Et gap mellom hva den Norske kristenhet står for anno de første kristne

Dette gapet mellom hva de første kristne sto for, lærte og underviste, prøver jeg med min undervisning å viske bort og tette i overført betydning. Da må en også ta opp slike sannheter som dessverre de aller fleste tar for god fisk.

1 grad feil blir med tiden bare større og større

Når en legger ut fra land og det er kun 1 grad feil, så vil en bare komme mer og mer ut av kurs. Den arven som alle kirkefedre har etterlatt seg har vært god, men samtidig har det også vært mye grums og ubibelsk som er blitt innbakt i det gode. For å nevne noen “sannheter” som de aller fleste kristne i Norge tror på som ikke holder mål opp imot Apostlenes lære, så kan jeg kort og flyktig nevne noen: “Gjengifte av troende er ubibelsk, dåp i fadernes, sønnens og den hellige ånds navn er ubibelsk, evig pine lærer ikke skriften men utslettelse av alle ikke som vil omvende seg, treenighetslæren er ubibelsk og kvinnelige pastorer og eldste for å nevne noe”.

Du spør til slutt: “Jeg ser dog som sagt ikke viktigheten av å tro "rett" når det gjelder akkurat dette med to/treenighet - på en annen side sår nevnte sitat mye tvil hos den som leser. Hva tenker du om det?”.

Jeg tenker om dette at lenge nok har Guds menighet blitt mer og mer lullet inn i en åndelig labyrint som en bare mer og mer vikler seg inn i. Det begynte med Polykarp og de første katolikkene, og så har en dessverre nå i 1700 år trodd på denne ubibelske læren om en triade gud (se mer her: http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=treenighetslaeren-er-demoners-laere-og-forfoerende-aand), som er og forblir ubibelsk lære. Og det er på høy tid å forkaste denne lære, den har ingen støtte i skriften!

Relatert linker: http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=hvordan-ble-treenighetslaeren-utformet
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=treenighetslaeren-vs-bibelens-ene-sanne-gud

2 kommentarer:

Ingar Martinsen sa...

"Jostein Kirkenes en hykler og en farlig mann for det åndelige livet" ?? Skam dere!! Fei for egen dør, dere har nok mer enn nok med det tenker jeg. Hvor er nestekjærligheten og med-menneskeligheten deres blitt av??

Jan Kåre Christensen sa...

Ingar Martinsen

Jeg har ingenting imot Jostein Kirkenes, han er en likandes kar. Men etter Guds ord er hele hans livet miserabelt, skilt nå for tredje gang, kan det bli verre?

Tror ikke det!