onsdag 5. september 2012

Nr. 463: Jesus var ikke Gud - men menneske! Del 1

Nr. 463

Jesus var ikke Gud - men menneske! Del 1

Jeg og kona var her i mai mnd. I Roma i 1 uke. Det var en herlig opplevelse, men i Vatikanet opplevdes det okkult da det lå døde Paver rundt på rekke og rad. Mens i Paulus kirken var det et godt nærvær av Gud, en kunne merke en markant forskjell på Vatikanet og Paulus kirken. Da for den som kjenner forskjell på godt og vondt på det åndelige planet. Fotoer fra Paulus kirken som jeg anbefaler alle å gjøre et besøk, og være der å be og kjenne på atmosfæren for det var her Paulus døde etter å ha fullført løpet og bevart troen på Jesus som Guds sønn og sin personlige frelser. NB! Det er jeg som har tatt bilden av kirken og min kone Berit N ChristensenHvem Jesus ikke var, det er viktig å få rede på dette da det er så mange feiloppfatninger av Jesus ute å går, både blant troende og ikke troende. F.eks. når jeg snakker med mange så er det deres feil oppfatning av Jesus som gjør at de ikke vil bli troende og som holder dem tilbake. Her har den feilaktige treenighets læren hovedskylden samtidig med at de navn kristen har gitt seg ut for å være troende en stor del av skylden. Men la oss ta med syv (7) punkter som viser hvem Jesus ikke er før vi går inn på hvem han er.

1.) Jesus er ikke Gud. 1 Tim. 1. 17 Men den evige konge, den uforgjengelige, usynlige, eneste Gud, være ære og pris i all evighet! Amen. Vi må aldri sidestille og sammenligne Jesus med den evige, usynlige og uforgjengelige Gud. Den eneste sanne Gud. Det er kun Faderen som er fra før tiden, Jesus er kommet og bragt inn i tiden av Faderen som alt det skapte og alle andre mennesker er. Derfor er Jesus ikke Gud, at Jesus er omtalt i Det nye Testamente noen få plasser som Gud, er at en helt bevist har oversatt Guds ord feil for det skal stemme med den ubibelske treenighets læren. Jesus er ikke Gud, men det er kun Faderen, Gud Fader som er. Men han har vist oss hvem Gud er gjennom å være Faderen 100 % lydig i et og alt. Joh. e. 17. 3 og dette er det evige liv at de kjenner dig, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus. Den eneste sanne Gud er ikke Jesus, men Gud Fader!

2.) Jesus er ingen sosialist eller kapitalist. 1. Joh. b. 3. 8 Den som gjør synd, er av djevelen; for djevelen synder fra begynnelsen. Dertil er Guds Sønn åpenbaret at han skal gjøre ende på djevelens gjerninger. Jesus ble åpenbart for å gjøre ende på Djevelens gjerninger, ikke for å reformere eller kapitalisere verden. Jesus hovedoppgave var å gjøre opp med Satan, det gjorde han på Golgata på korset. At en gjør Jesus til en sosialist eller kapitalist er og forblir helt feil. Selvfølgelig er det noe i Jesu budskap som taler om rettferdighet og materiell velsignelse, men å sette Jesus inn i enn slik sammenheng er å fordrei den Jesus som vi finner omtalt i Det nye testamente på det groveste!

3.) Jesus er ingen Anti-Jøde. Joh. e. 1. 11 Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham. Og 4. 22 I tilbeder det I ikke kjenner, vi tilbeder det vi kjenner; for frelsen kommer fra jødene. Det er viktig å forstå at Jesus ikke sto i oppesjon til den troen som Israel og Jødene hadde og har i dag, men at han er selve oppfyllelsen av alt det som hele Det gamle testament peker frem imot. Og Jesus selv av ikke i oppesjon til vanlig jødisk tro med synet på èn Gud og alt annet. Alt dette virvaret og ubibelske tankegodset kom inn blant de som bekjente hans navn og kalte seg kristne etter Apostlenes bortgang, noe som Paulus selv sa. Ap. gj. 20. 29 Jeg vet at efter min bortgang skal det komme glupende ulver inn blandt eder, som ikke skåner hjorden; 30 ja, blandt eder selv skal det fremstå menn som fører forvendt tale for å lokke disiplene efter sig. (sitat slutt). Legg merke til at Jesus og de første kristne virket alltid i sammen med jødene, selv da de dro ut for å forkynne evangeliet oppsøkte de alltid først synagogene. Der forkynte de evangeliet at Jesus er selv oppfyllelsen av alt hva Moses og alle andre profetert talte om. Og hva loven foreskrev. Det var etter Apostlenes bortgang, og ikke minst ved den Katolske kirken at så mye fremmed og ubibelsk tankegods kom inn, som dessverre den dag i dag vi finner som et stort krater i hele kristen heten. Og dessverre, de protestantiske kirker og menigheter har også beholdt mye av det okkulte og ubibelske tankegodset som den Katoslek kirken kom med fra 300-tallet og oppover gjennom århundrene da de alltid forfulgte, drepte og boikottet de sanne troende. En av de første de klarte å utestenge var Arius som hevdet at Israels Gud var den eneste sanne Gud mens hans Sønn Jesus Kristus var skapt\født av Faderen som bibelen også lærer!

4.) Jesus ble ikke et med Satan. Joh. e. 14. 30 Jeg skal herefter ikke tale meget med eder; for verdens fyrste kommer, og han har intet i mig. Det er en lære som heter Jesus døde åndelig eller JDS-læren at Jesus ble et med Satan. Dette er en blant mange lærer som er ubibelske angående Jesus. Jesus var ren fra den dagen han ble til i tidens morgen, gjennom hele sitt jordeliv og er det også den dag i dag. Alt annet er og forblir meningsløst. At mange innforbi trosbevegelsen har forkynt dette gjør det ikke mer bibelsk av den grunn. Det er kun hva Det nye Testamente og hva Det gamle testamente lærer om Jesus som er sant, bibelsk og riktig. Nå må jeg også nevne at det er en god del bibelvers som er feil eller misvisende oversatt, det er derfor jeg\vi ønsker å oversette Det nye testamente på nytt igjen.

5.) Jesus er ikke Katolikk eller protestant. 1 Kor. 6. 17 Men den som holder sig til Herren, er én ånd med ham. Opp gjennom menighetens historie har det foregått og foregår veldig mye, og alt for mye som ikke kan fornes med Jesus. Derfor blir det helt feil å sette et = bak alt det som de kristne gjør, tror og mener. Mange ganger må en sette et stort og klart minus bak, og ikke et pluss. Nå er det veldig mange gode og fine troende, men allikevel så har det opp gjennom menighetens 2000 årige virke foregått så alt for mye som skygger for Jesus, og ikke opplyser hvem han er og står for. Det er alltid vanskelig å nå inn til de menneskene som har negative erfaringer med de som bekjenner hans navn, derfor er det også viktig og nødvendig å peke på at det er et stort eller et lite sprik mellom de som tror på Jesus, og Jesus selv. Det er om å gjøre at dette spriket er så lite som mulig da de som bekjenner hans navn skal og må etterfølge Jesus i et og alt!

6.) Jesus er ikke erke engelen Mikael eller en annen engel omtalt i bibelen med eget navn, men Herrens engel eller Herrens budbringer. Noen ganske få engler er nevnt ved navn i Bibelen. Den mest kjente er Gabriel, som av Gud ble sendt til profeten Daniel og til Sakarja og Maria i forbindelse med fødslene til Johannes døperen og Jesus (Dan 8,16; Luk 1,19.26). Også erkeengelen Mikael omtales (Jud v. 9), og Daniel beskriver ham som "høvding over dere" (10,20) og "den store fyrsten” (12,1). Se også Dan 10,13. Det fortelles i Åp 12,7 at "Mikael og hans engler gikk til krig mot draken.". Han er englenes leder og fyrsten over hele himmelens hær. I de apokryfiske bøkene omtales en engel ved navn Uriel, som kom til Esra (4 Esra 4,1), og erkeengelen Jeremiel og Rafael, som oppsøkte Tobit (Tob 5,4). De fleste forestillinger om engler, deres hierarki, navn og oppholdssteder er overleveringer fra de tre Enoks bøkene, som vi har på hjemmesiden vår under bøker. Det står omtalt Herrens engel flere plasser i Guds ord, og noen plasser er dette Jesus, andre plasser ikke. Det som er sikkert, Jesus er ikke Mikael eller noen andre engler med benevnelsen egen navn. Navnet på Jesus er Kristus, Messias. Dette kommer vi tilbake på i de to neste artiklene om Jesus.

Jesus er ikke 100 % Gud og 100 % menneske. 1 Tim. 2. 5 For det er én Gud og én mellemmann imellem Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus, 6 han som gav sig selv til en løsepenge for alle, et vidnesbyrd i sin tid. Det hevdes uten bibelsk og logisk dekning at Jesus er 100 % menneske og 100 % Gud som er en fullstendig meningsløs og tåpelig tanke og synspunkt. Det er kun Gud Fader som er Gud, ingen andre i ordets rette mening. Jesus er menneske står det rett ut her og Gud Fader er Gud. Derfor blir det riktig å sete opp dette slik:

Jesus = 100 % menneske

Gud Fader = 0 % menneske

Jesus = 0 % Gud

Guds Fader = 100 % Gud

Det er lov å bruke hode og bruke vanlig matematikk da bibelen selv gjør det, Guds ord skal ikke virke fordummende. Eller skal en bli dum og tro på mystikk og annet fra Satan for å følge Gud? Aldri! Gud kaller oss ikke til dette, det er det Satan som gjør. Pass deg for at du ikke følger Gud hvis du følger mennesker og tror på en tre-enighets-lære som er ubibelsk, ulogisk og meningsløs!

Sluttkommentar: Nå kommer det to artikler til om dette emne, og de kommer til å legge vekt på hvem Jesus er. Her har vi lagt vekt på hvem han ikke er, slik at en kan se kontrastene og gjennom dette så får vi frem den sanne og bibelske Jesus Kristus!

Jesus, det eneste, helligste, reneste navn som på menneskelepper er lagt! Fylde av herlighet, fylde av kjærlighet, fylde av nåde og sannhet og makt! _ Motganger møter meg - aldri du støter meg bort fra din hellige, mektige favn. Mennesker glemmer meg, Herre, du gjemmer meg fast ved ditt hjerte og nevner mitt navn. _ Herre, du høre meg, Herre, du føre meg hvordan og hvorhen det tjener meg best! Gi meg å bøye meg, lær meg å føye meg etter din vilje mens her jeg er gjest! _ Du er den eneste, helligste, reneste, gi meg ditt rene og hellige sinn! Frels meg av snarene, fri meg fra farene, ta meg til sist i din herlighet inn!

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2012/09/nr-465-jesus-var-ikke-gud-men-menneske.html http://blog.janchristensen.net/2012/09/nr-464-jesus-var-ikke-gud-men-menneske.html

1 kommentar:

Anonym sa...

Ble mange ordfeil i min kommentar her. Hvis du kan slette den første og ta med denne i stedet er det fint:

Markus 10.17 blir ofte utelatt av de som skal si noe om Jesus var Gud eller ikke: "Men Jesus sa til ham: «Hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten én – det er Gud!" Dette er så viktig at også Lukas tar det med i 18.22. Her setter Jesus et utvetydig skille mellom Gud, og seg selv som et menneske. At han var et spesielt gudsforenet menneske er noe helt annet, og som dessverre var egnet til misforståelse!

Gud har sagt meg at Jesus ikke var Gud (jeg måtte likevel gå en, for meg, lang vei for å være i en mottagelig posisjon for å få dette fra Gud).

Det er ingen liten feil dette, at Jesus ble gjort til Gud! Det gjorde at Gud måtte starte en korreksjon i dette med å tillate islams komme (som dessverre brakte mye elendighet med seg). Vi kan se at Gud tillot islam, men i en styrkebegrenset utgave ved at Muhamed ikke fikk noen sønner (med 9 koner for å få til dette ser det ut som det var veldig viktig for han å få en sønn) og splittelsen begynte med en gang etterpå i etterfølgerstriden. Et sterkere islam kunnet tatt Europa i de historiske tilfellene for dette! Teksten på innsiden av Klippemosken er Guds ord til de kristne om at Jesus ikke var Gud! Den dag de skjønner det kan islam avvikles! - og det skal skje!

Med Jesus som Gud er Jesus blitt et tilbedelsesobjekt og hans lære (Den himmelske lære) er kommet i bakgrunnen. Mennesket er blitt gjort mindre og noe av det aller værste; det har stengt døren til Jesus for jødene!

Noe annet:
Gud har også latt meg få vite at Abrahams nesten-ofring av Isak er en blasfemisk løgnhistorie av en meget ødeleggende sort! At myteskaperne laget en historie som gir et barns verdiforringelse på denne måten har jeg fått vite er noe av det verste med denne historien. Gud (og Jesus) har en spesiell kjærlighet til barn!

Hilsen Lasse