torsdag 24. september 2015

Nr. 1229: Jostein Kirkenes skilt for tredje gang, tilbake i «tjenesten» igjen, er det ikke noe som skal hindre noen i å stå frem som Guds «tjenere»?

Nr. 1229:
Jostein Kirkenes skilt for tredje gang, tilbake i «tjenesten» igjen, er det ikke noe som skal hindre noen i å stå frem som Guds «tjenere»?


http://blog.janchristensen.net/2012/02/nr-351-jan-age-torp-jan-hanvold-harald.html
Bilde av Åge Samuelsen. For meg så fremstår Åge Samuelsen som den største åndelige kapasiteten Norge har fostret siden Hans Nielsen Hauge, men hvordan gikk det med broder Åge? Bare tenkt på de sangene han har skrevet, ufattelig at en mann kan skrive så gode sanger.
http://blog.janchristensen.net/2015/09/nr-1214-hvis-jeg-jan-kare-christensen.html

Men her stemte ikke liv og lære, kart og kompass. Jeg tror at Broder Åge ble herlig frelst, men for et vil jeg si miserabelt liv og tjeneste opp imot hva han kunne hatt!
1 Kor. 4. 1. Således akte I oss som Kristi tjenere og husholdere over Guds hemmeligheter!  2 For øvrig kreves det av husholdere at de må finnes tro.

Skal en bli frelst – da trenger en enkelt å påkalle Herrens navn – som er Jesus. Skriften sier:

Fra mine påbegynte bibelkommentarer Johannes evangeliet 1. 11 Han kom til sitt eget, men hans egne tok ikke imot ham.  Vi har to muligheter til å reagere. Den første er å avvise, slik som de fleste gjorde og fortsatt gjør det. Denne negative muligheten nevnes først.

Egentlig er den uforståelig, for Jesus kom til den verden som han var med på å skape (jfr. v3). Derfor kan verden i v11 kalles for sitt eget» og de menneskene som bor der for hans egne». Å avvise Jesus er altså å avvise sin egen skaper og bror.

 12 Alle som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn – de som tror på hans navn. 

Ordet sier at han gav dem rett til å bli Guds barn. Det vil si at alle som tok imot Jesus gav han fullmakt til å bli Guds barn. Å ta imot Jesus er det samme som å tro på hans navn. I betegnelsen ”navn” ligger det at Jesus er salvet av Gud til å være verdens frelser. I Den gamle pakt ble kongen, profeten og presten (ypperstepresten) salvet. Derfor taler vi om Jesu tredelte oppgave. Han er konge, profet og yppersteprest. Han er konge over hele universet. Han er profet som forkynner Guds ord, og han er ypperstepresten som bærer seg selv fram for Gud som et stedfortredende offer. Jesus Kristus tok all verdens synd på seg opp på korset og tok straffen på seg og døde som en synder og forbryter og ble begravet. Døden kunne imidlertid ikke holde på ham for sin død døde han for synden, men sitt liv lever han for Gud. Derfor sto han opp til vår rettferdiggjørelse. Skriften sier: ”Ham som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud” 2 Kor 5,21. 

Derfor er enhver som tar sin tilflukt til Jesus og går til ham med sine synder og nederlag og tror på ham, rettferdig for Gud og er et Guds barn. Han er født av Gud, det vil si han er gjenfødt ved Guds Ånd.

13 De er ikke født av kjøtt og blod, ikke ved menneskers vilje og ikke ved manns vilje, men av Gud.

Ved den nye fødsel får den botferdige synder en frelsende tro og et nytt hjerte og en ny innstilling. Det er et under ved Guds nåde som skjer i den enkeltes hjerte når Guds ord først får vise synderens sanne stilling innfor den hellige Gud og motstanden mot Gud opphører, og evangeliet får gjøre sin nådefulle gjerning.
(sitat slutt).

Jeg betviler ikke at Jostein Kirkenes nå når han lever singel etter tre samlivsbrudd er frelst. Men for meg blir det helt feil at han skal tjene Gud i en offentlig fremskutt posisjon som har tatt Guds ord og ekteskapet så lite på alvor.

Jeg vet det finnes tusen unnskyldninger for absolutt alt, men neon plasser må en grense gå?!

Se for deg en yrkessjåfør som ikke bare en gang, men tre ganger kjører ned noen fotgjengere slik at de dør og blir hardt skadet. Det finnes selvfølgelig mange unnskyldninger for slike hendelser. Sola, været, stressa etc. men ville vedkommende fortsatt å kjøre et stort kjøretøy? Selvfølgelig ikke sier du, helt rett. Slik sier Herren det også å inneha en tjeneste.

«For øvrig kreves det av husholdere at de må finnes tro.»

Jeg må si at Jostein Kirkenes som lovsangsleder på Evangelisenteret har vært kraftig utro, flere og mange ganger!

Alle er vi syndere som er frelst av nåde, alle trenger vi Guds nåde etc. La oss ha det klart!

Men det er allikevel noe annet å tjene Gud, og svikte slik gang etter gang, da må noen si stopp! Eller må Gud gripe inn i hvert tilfelle og han holde dom?

Det som er også trist her, er det vitnesbyrdet dette gir utad. Det er ikke så farlig, du kan leve som du vil, det er alltid nåde å få. Ja, hos Gud er det stor nåde å få. Jeg håper at Jostein Kirkenes har fått nåde hos ham? Jeg vet ikke! Men det å inneha en tjeneste, slik som Jostein Kirkenes har. Det mener jeg han er blitt diskvalifisert for å ha.

Jimmy Swaggart som jeg satte så høyt sviktet, men der tok kona ham tilbake, og menigheten tilgav ham. Alt ble satt på «rett» plass igjen, da skal det være mulig å tjene Herren igjen. Men ikke som her, der alt er kaos og uorden!

Vi må skille mellom det å være frelst, og det å tjene Herren. Ingen som har sviktet Herren slik som Jostein Kirkenes gang etter gang, og fortsetter, bør ha en synlig offentlig tjeneste. Dette har noe med at en: «For øvrig kreves det av husholdere at de må finnes tro.»
Sluttkommentar:
For meg så fremstår Åge Samuelsen som den største åndelige kapasiteten Norge har fostret siden Hans Nielsen Hauge, men hvordan gikk det med broder Åge? Bare tenkt på de sangene han har skrevet, ufattelig at en mann kan skrive så gode sanger. Men her stemte ikke liv og lære, kart og kompass. Jeg tror at Broder Åge ble herlig frelst, men for et vil jeg si miserabelt liv og tjeneste opp imot hva han kunne hatt!

1 Kor. 3. 11 For ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt, det er Jesus Kristus. 12 Men om nogen på denne grunnvoll bygger med gull, sølv, kostelige stener, tre, høi, strå, 13 da skal enhvers verk bli åpenbart; for dagen skal vise det, for den åpenbares med ild, og hvordan enhvers verk er, det skal ilden prøve. 14 Om det verk som en har bygget, står sig, da skal han få lønn; 15 om ens verk brenner op, da skal han tape lønnen, men selv skal han bli frelst, dog således som gjennem ild.
Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2013/03/nr-550-hvilke-forbilder-er-det-den.html
http://blog.janchristensen.net/2015/01/nr-1002-ingen-som-er-gjengiftet-som.html
http://blog.janchristensen.net/2013/09/nr-679-evner-en-ikke-til-ha-et-stabilt.html
http://blog.janchristensen.net/2013/03/nr-575-hvilke-forbilder-er-det-den.html
http://blog.janchristensen.net/2010/10/nr-22.html
http://blog.janchristensen.net/2015/09/nr-1214-hvis-jeg-jan-kare-christensen.html

3 kommentarer:

Unknown sa...

Uff og uff. Trist og lese. Jeg er en ganske ny kommer i Guds nåde. Blir så lei meg av å lese sånne kommentarar som dette. En ting jeg vet så er det bare en som kan sette seg til doms over våre liv,og det er våre store Gud. Jeg selv har blitt kjent med jostein som privatperson (jobber som frivillig i butikk) opplever han som en herlig og åndelig person. Fra mitt ståsted så må vi alle ransake oss selv. Be om at Gud må være oss nådig. Hilsen NN

Anonym sa...

Broder Jan Kåre;
Jeg undres over om din tidligere kamphane, Bjørn Storm-Johansen har blitt skilt? Dette har noen fortalt meg...Forkynner han som skilt? Har han giftet seg på nytt? Eller lever han i hor, som samboer, eller har han havna på kjøret igjen?

Dette må du komme til bunns i, Jan Kåre.

Guds velsignelse over deg og fruen.

Hilsen en venn og sympatisør

Jan Kåre Christensen sa...

Be for ham, han er skilt hvis, men har hørt at han er gått over i en annen stilling, ikke er forkynner lengre etter han ble skilt.

Men det er bare trist det som har skjedd. Jeg ønsker ham ikke noe vondt!