tirsdag 19. oktober 2021

Nr. 2942: Oslo Politiet lyver!

 Nr. 2942:

Oslo Politiet lyver!

 

https://blog.janchristensen.net/2021/10/nr-2935-vedrrende-var-anmeldelse-av.html

 

https://blog.janchristensen.net/2021/10/nr-2933-ny-anmeldelse-da-dessverre-plan.html

 

Tragisk!

 

Se her for omtale:

 

https://www.sokelys.com/politiet-har-henlagt-blogger-christensens-anmeldelse-av-naboen-for-haerverk-og-trusler/

 

Politiet har henlagt blogger Christensens anmeldelse av naboen for hærverk og trusler

 

Her vil de legge bort en anmeldelse som er ferdig. Det er bare å bøtelegge og skrive til forsikring selskapet vårt at Vidar Vihatek Haugen skal betale for sitt hærverk imot bussen som sto lovlig parkert i offentlig vei!

 

Her er vårt skriv til Statsadvokaten:

 

Klage til Statsadvokaten på henleggelse av sak 15553407 53972/21-201

Oslo 19/10. 2021

 

Hei!

 

Konstaterer bare Lovens håndhevere løfter ikke en finger mot lovbrudd!

 

Skjønner at politiet ikke ønsker at alle skal få mulighet til å kjøre EL bil eller EL kjøretøy. Da vandalen ikke skal straffeforfølges, men skal gå fri!!!!!!!!!!!!!

Når de ikke aksepterer at Stormyrveien er ikke en privat vei som Plan- og bygninsetaten her i Oslo operer med. At enkelte da mener det meste er allright, selv kriminell og truende oppførsel!

 

Jeg frykter det blir mer hærverk og lignende siden politiet ikke gjør noe her med å henlegge uten at de gidder å gjøre noe, helt horribelt og meningsløst.

 

Naboene kan bli oppildnet til mer ugagn når de ser at politiet ikke løfter en finger.

Da tenker jeg på minst to utrygge naboer, og det er flere også.

Men det er to stykker som det oser av, at de skal få gå rundt slik, det er ikke rett! Med slike naboer, er en ikke trygg på noen som helst måte hvis en tar igjen med samme mynt som disse to utrygge personene som har vist seg å fine på ting som er for oss helt vanvittig!

 

De to er Vidar Haugen i Stormyrveien 4, og Alex Martin Berge i Stormyrveien 6. Begge disse to, som PBE indirekte står bak med at de lar alle andre ulovligheter være tillatt her i Stormyrveien.

Hadde det ikke vært for at jeg er en mann som er gjennom sindig og ikke gjengjelder, så hadde det vært slagsmål og det som er verre.

Mike Tyson er vel neste person jeg må tilkalle da Politiet ikke bryr seg.

 


At politiet dritter fullstendig å gjøre jobben sin, er urovekkende og ikke betryggende!

Bakteppet er PBE, som har "innbilt" alle naboer, at Fam. Christensen kan en gjøre hva de vil med!

 

Dette er selvsagt slik jeg ser det, rett ut mørke og kriminelle i aksjon!

Kan da ikke behandle oss gang etter gang som de tror er slik:

 

En lov for oss (imot oss.)

En lov for andre (altid til deres fordel).

 

Her er gjerningsmannen en som vi vet hvem er.

Skaden, ugjerningstidspunktet. Det trengs max 10 minutters arbeid, så er saken avgjort!

At en ikke orker å se på en slik viktig og opplagt sak, viser bare at politiet ikke bryr seg om kriminalitet og vandalisme.

Skape et trygt bomiljø, er noe politiet ikke prioriterer og ser viktigheten av?

Dette er lærdommen ut av denne henleggelsen, derfor klager vi også saken innforbi Statsadvokaten med stor frimodighet, da dette er en og ja, flere kriminelle handlinger da det ikke er bare vandalisme og hærverk som har forekommet. Men det aller verste, er at flere naboer er truende.

Driver med trusler som også PBE har gjort imot oss.

Her er de kriminelle og mørke elementene på lag imot oss, det er ille!

 

Her skal det ikke mye til for å gi vedkommende bot og oss en oppreisning.

 

Men ved denne henleggelsen, så vil også den allmenne rettsfølelsen synke enda lavere da denne saken er nå kjent utover hele Norge da bl.a. ikke bare kristne nettsteder har skrevet om saken. Men også profane, som vi legger ved.

 

Fikk henleggelsen som sagt, som jeg herved påklager!

Hvis denne henleggelsen blir opprettholdt, så kan vi se langt etter å anskaffe oss EL bil, eller parkere i Stormyrveien?

Da det oser ut av denne mannen, og han har skjelt oss ut flere ganger både før anmeldelsen.

Og etter anmeldelsen, det er frykten dette skaper som er tross alt verst.

Samt, EL bil er saga blott for oss.

Da det er også andre naboer som oppfører seg utrygt ovenfor oss!

Den belastningen dette er for oss som familie, skjønner vi at Plan- og bygninsetaten her i Oslo digger, da de ikke vil godkjenne det vi har bygget.

Men sender ut fiktive bøter som er foreldet (anmeldelse nr. sak 15528512 48006/21-201,)

Sannelig driter også Politiet i dette, og lar galskapen fortsette.

Dette anker vi, at her skal det etterforskes og reise tiltale, da det ikke er selve skaden som er det som vi er ute etter. Men frykten og utryggheten det skaper og medfører for oss!

Det er ikke godt for noen å bo i et slikt nabolag som PBE har skapt, og dere i politiet driter fullstendig i det hele! Her er det naboer som tror det er fritt frem, at Norsk lov og vanlig fremferd ikke gjelder på Hellerudtoppen?

I Oslo – Norges hovedstad, vi, jeg og hele min familie, gremmes over den offentlige myndighet!

Faktisk, nå har andre naboer kommet og sagt at de skjønner at vi er blitt utsatt for et overgrep av både naboer i sammen med det offentlige Plan- og bygninsetaten her i Oslo BY!

At Oslo som hovedstad skal være verst i klassen i å følge vanlige spilleregler og vanlig oppførsel, er bare trist og burde vært en vekker også for Politiet!?

 

Dette som ble sabotert av nabo, er også en service-buss. Som frakter de mest sårbare av Oslos innbyggere, de svake og eldre pleietrengende. Det er helt allright da for Oslo politiet at dette ikke skal gjøres noe med?

Vedkommende er en særs utrygg person, og det er kun og alene p.g.a. at jeg ikke har svart igjen, eller tatt igjen på noen måte at ikke noe verre hadde skjedd.

At Politiet driter fullstendig i de svakeste i samfunnet, er bare dypt urovekkende og beklagelig. Fatter ikke at det er mulig!!!!!!!!!!!

Her går enkelte rundt og oser, parker bilen sin på vår grunn hvis de ikke får den plassen de skal ha i offentlig vei, brøler, skriker, skjeller ut, oser ut av. Og kapper ledninger og gjør hva som helst, her er ulov blitt lov. Fint at vi har et politi som driter fullstendig i dette.

At PBE bryr seg ikke om Norsk lov er vi blitt vant med, nå er Politiet inn i samme mørke bane. Ikke bra, vi anker henleggelsen!

Mvh
Jan Kåre Christensen
Krokstien 2 c
0672 Oslo

 

Linker:

 

https://www.sokelys.com/evangelist-jan-kare-christensen-politianmelder-nabo-for-haerverk-og-trusler-parkeringskonflikten-i-krokstien-stormyrveien-fortsetter/?fbclid=IwAR1KrmYaA9rG4Hyi6LkjcsuGDEFm_g8pQhdyCY1y5NMZmDccgdXbxrVGcVk

 

https://www.sokelys.com/ellvill-nabokrig-mellom-christensen-og-naboene-i-stormyrveien-4-og-6-om-parkering/

 

https://blog.janchristensen.net/2019/09/nr-2563-var-protest-og-skriv-til-pbe.html

 

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2020055909&fileid=9018402

 

https://blog.janchristensen.net/2020/12/nr-2795-be-om-at-sakene-vare-med-plan.html

 

https://www.extraavisen.no/startet-etterforskning-etter-haerverk-og-trusler/

 

En av flere artikler om denne saken, som belyser bl.a. at hvis denne politi anmeldelsen henlegges. Kan vi se langt etter å anskaffe oss EL bil.

 

https://norgeogverdensnytt.blogg.no/evangelist-jan-kare-christensen-politianmelder-nabo-for-haerverk-og-trusler.html?fbclid=IwAR2ptVw1z6YUe8yI2b7yDSUAjlwyj4oomLOZe-kvAjkYi10XG_JWEOkfet8

 

Evangelist Jan Kåre Christensen politianmelder nabo for hærverk og trusler

17.10.2021

 


AV/    NorgeOgVerdensNytt   Foto:   Privat 

 

Tekst: Kjell Sverre Andersen

 

Den elleville parkeringskonflikten mellom evangelist Jan Kåre Christensen og naboene i Stormyrveien fortsetter. Nå har politiet startet etterforskning av saken. Vi  i NorgeOgVerdensNytt (NOVN) har mottatt beviser fra Jan Kåre Christensen på at politiet har startet politietterforskning etter gjentatte trusler og hærverk i parkeringskonflikten i Stormyrveien i Oslo.

Den elleville konflikten mellom Christensen og naboene har pågått i flere år og toppet seg i juni 2020 da en nabo brukte bilen til å stenge igjen Christensens garasje.

Konflikten har egentlig pågått siden 2012 skriver Christensen og både politiet, Plan og bygningsetaten og statsforvalteren har fått klager og henvendelser. Imidlertid har det ikke blitt fred i nabolaget, og evangelist Christensen går nå til politianmeldelse av en nabo i Stormyrveien hærverk og trusler og truende adferd.

 

En navngitt nabo som bor på andre siden av gata hvor evangelisten har oppført sin “ulovlige” mur skal ha begått hærverk mot en ladekabel til en av Christensens biler som var parkert i Stormyrveien, og mannen skal også ha fremsatt trusler og hatt truende adferd. 

Det er PBEs manglende evne til å rydde opp i “ulovlighetene” i nabolaget som er årsaken til at konflikten i nabolaget fortsetter. I følge Christensen tar naboene seg til rette, setter ut ulovlige sperrbukker i veien, henger opp private parkering forbudt skilt og nå bedriver hærverk, trusler og truende adferd. Christensen skriver i sin anmeldelse at han ønsker at naboen blir straffeforfulgt for hærverk, trusler og truende adferd.

 

Etter at Christensen oppførte en mur og trapp mot Stormyrveien har naboene reagert sterkt og sendt klager til bygningsetaten. Bygningsetaten har svart med å opprette en ulovlighetssak mot Christensen, og fått medhold i alle instanser. Imidlertid har de tross trusler om bøter vært ute av stand til å gjennomføre sitt vedtak og naboer drar seg i håret over den offentlige handlingslammelsen. 

 

I mellomtiden har konflikten fortsatt å utvikle seg i nabolaget -som nå har ført til at en navngitt nabo av Christensen er anmeldt til politiet for trusler, hærverk og truende adferd.

 

Evangelistens naboer i Stormyrveien er på ingen måte begeistret for at Christensen parkerer sin bil eller minibuss i Stormyrveien som de oppfatter som “sin gate” -og som reaksjon på dette skal den anmeldte både ha truet Christensen, hatt skremmende adferd og også gjort hærverk på en kabel med å kutte den over.

Dette er straffbart hærverk og Christensen mener derfor at det er påkrevd og politianmelde forholdet.  Det er forøvrig den samme naboen som har forstyrret søndagsfreden ved å trimme hekken med motorklipper i kirketid som nå er anmeldt. Christensen la i juni ut en videosnutt hvor naboen ble tatt på fersk gjerning i brudd på helligdagsfreden en søndag tidlig i juni. Vår journalist i Norge-Og-Verdens-Nytt (NOVN),

Mauricio Evensen har vært i kontakt med Jan Kåre Christensen om saken.

Hvordan går det med saken din?

Det kan jeg ikke svare, men selvsagt håper, tror og ber jeg at jeg for godkjent mur, trapp og bod, sier Christiansen.

Og han legger til: 

Det er ille når jeg ikke kan stå i offentlig vei før ledningen blir klippet eller hugget av.

Kan se langt etter å kjøpe meg en el bil, hjelper ikke hva LA (Lan Marie Berg) sier,

Når en blir utsatt for hærverk.

Henleggelsen:

 4 kommentarer:

Anonym sa...

Bilen står på motsatt side av veien av der du bor. Altså rett ved siden av huset til den du har anmeldt.
Jeg lurer på hvordan strømkabablene som kobles til strømmen virker….?
Hvordan får du strøm til minibussen ?. Når kabelen er 30 meter lang.
Fører du kabelen over veien? Og opp til din strømkontakt.
Jeg har ikke greie på elbiler, men jeg lurer hvordan dette virker.


Jan Kåre Christensen sa...

Det fungerer perfekt!

Bussen har stått perfekt!

Naboene her på Hellerudtoppen er vandaler og kriminelle!

Får se hva Politiet gjør, eller de beskytter de kriminelle!


Anonym sa...

Så da har du egen ladestolpe utenfor naboens sitt hus.
Eller er det ladestasjon der fra før?.
Forklar.

Jan Kåre Christensen sa...

Har alt på stell, bilen står i offentlig vei, og at en vandal ønsker å klippe eller hugge ledningen, det er og forblir å være kriminelt.
Ha en fin natt!