onsdag 13. juli 2011

Nr. 101: Skal vi ha sex i himmelen og kjenne hverandre igjen?

Spørsmål 101:

Skal vi ha sex i himmelen og kjenne hverandre igjen?

Svar:

Dette er et meget vanskelig spørsmål da skriften ikke omhandler dette så langt jeg kan se i sin dybde.

Det står følgende etter hva Jesus sa.

Matt. 22. 30. For i oppstandelsen hverken tar de til ekte eller gis de til ekte, men de er som Guds engler i himmelen.

Det står at vi ikke skiller og gifter oss som her på jorden, men det står ikke noe 100 % mer og konkret en det. Vi leser i 1. Mosebok 6. 1. Menneskene begynte å bli mange på jorden, og de fikk døtre. 2 Gudesønnene så at menneskedøtrene var vakre, og de tok noen av dem til koner, dem de helst ville ha. 3 Herren sa: «Min ånd skal ikke for alltid bo i menneskene; for de er bare svake skapninger. Deres levetid skal være 120 år.»
4 På den tiden, og siden også, var det kjemper på jorden. For gudesønnene levde sammen med menneskedøtrene og fikk barn med dem. Det var de veldige menn fra eldgammel tid, de navngjetne..

Vi leser om de falne englene at de kunne forplante seg selv om de er først og fremst åndsvesener. Da må vi tro at også englene – Guds engler – kan det?

Seksualitet kan styres alle veier!

For å ikke åpne opp for tanker som en ikke finner belegg i bibelen om, så kan vi holde oss til et jordisk nivå. Og et nivå som vi skjønner her og nå. Sex kan vise oss som hengivne og trofaste, og som Sadister og pervers. Alt etter som vi lever dette ut.

Det er ikke til å komme bort i fra at sex er en viktig del at et ekteskap og et parforhold. Skal vi leve som par i himmelen? For meg er det helt utenkelig å ikke leve som en familie i himmelen på en eller annen måte. De som en har levd sammen med her på jorden vil en på en eller annen måte også leve i sammen med der, det er min faste overbevisning.

Jeg vet ikke om vi skal ha sex i himmelen på en eller annen måte, men det er ikke for meg utenkelig.

Her er en link til dette emnet, da jeg tror at Gud har gitt oss alt, også sex for nyttelse, forplanting og tegn på hengivenhet og kjærlighet.

Det er min faste overbevisning at vi vil kjenne hverandre igjen. Vi ville ikke være dummere der enn her!

Relatert link: http://www.kvinneguiden.no/artikler/-_sex_er_limet_i_forholdet/98877

http://www.kvinneguiden.no/artikler/-_sex_er_limet_i_forholdet/98877

Ingen kommentarer: