fredag 15. juli 2011

Nr. 110: Hvordan er støtten til Smyrna Oslo og tjenesten din?

Spørsmål 110:

Hvordan er støtten til Smyrna Oslo og tjenesten din? Det er ikke gratis å bygge opp en slik nettside du har og drive en menighet, eller kommer midlene inn allikevel?

Svar:

Gud er god og for å gjøre Guds vilje, så må en ha et kall fra Herren. Det er slik jeg erfarer og opplever det, å ha et kall fra Gud til å holde på med det jeg\vi gjør.

Jesus selv “slet” med fremgang til sine tider, selv om han hadde sannheten da han var sannheten og selve budskapet, de gode nyhetene!

Lukas 13. 34 Jerusalem, Jerusalem, du som slår profetene i hjel og steiner dem som blir sendt til deg! Hvor ofte ville jeg ikke samle dine barn, som en høne samler kyllingene under sine vinger. Men dere ville ikke. 35 Så hør: Huset deres blir forlatt. Jeg sier dere: Dere skal ikke se meg før den dagen dere sier: Velsignet være han som kommer, i Herrens navn.»

Vi vet at Israel til sist skal anerkjenne og ta imot Jesus som sin frelser og Messias, selv om de har måttet og går den tunge vei for det. Slik tror jeg det ofte er ellers, at en ikke skjønner hvilket muligheter og hva som er på ferde. Jesus kom til sine egne, men annerkjennelsen var lav.

Joh.e. 1. 11 Han kom til sitt eget, men hans egne tok ikke imot ham.

Det er selvfølgelig med det for øye en åpner en menighet og en virksomhet for å ha og få fremgang. Men på noen områder har vi lykkes utrolig godt, andre ikke.

Hva vi har fått til på nettet er rett og slett formidabelt, stort og langt over hva jeg forestilte meg hva vi skulle få til. Der har vi så utrolig mye, herlig!

Der har vi over 100 artikler, video undervisning, bøker og apokryfiske skrifter, bibelkommentarer enten på Norsk og Engelsk over samtlige bøker i bibelen. Bibeloversikt over samtlige bøker i bibelen, linker over gode nettsider + annet.

Engelsk og Norsk blogg der en kan sende inn spørsmål om alle bibelske og åndelige emner og få svar. La meg si noe om bloggen da jeg fikk det direkte fra Herren hvordan bloggen skulle ordnes da vi slet med å få den til som den skulle være og er blitt. Her fra bloggen på Norsk: Hvordan blir det å komme til det Nye Jerusalem? Vi har mange spørsmål som vi ønsker å få svar på! Nå kan du få oppleve himmelen på forskudd, du kan sende inn dine åndelige relaterte spørsmål her: Spørsmålene kan enten sendes på mail til meg eller SMS. Jk.chris@online.no SMS: 99598070. Lykke til og etterpå kan du blogge og komme med kommentarer og nye spørsmål. Gud velsigne deg og dine i den Herre Jesu navn!

Vi innbyr til bønnemøte hver tirsdag kl. 19.00 og Søndags møte kl. 18.00.

Vi leide lokale på Sinsen hos Esperanto i 1 1\2 år men nå det siste 1\2 året har vi kun hatt husmøter her på Mortensrud. Vi planlegger å flytte til Hellerud neste sommer i nytt hus og da vil vi ha eventuelt husmøter der. Men på lengre sikt vil vi leie eget lokale igjen her i Oslo og senere bygge\kjøpe eget er målet og visjonen!

Det har kostet oss noen tusen til nå med å bygge opp internettsiden og leie lokale men alt har kommet inn av midler, noe vi takker Gud for.

Støtten til menigheten og virksomheten kunne og skulle vært mye større og bedre, men det å gå imot strømmen er alltid vanskelig. Men budskapet og det Herren har betrodd oss er slik jeg ser det unikt og herlig! Derfor er jeg for min del frimodig og ved meget godt mot. Kan ikke se at det er noen menighet eller kirkesamfunn som har gått lengre med Herren, eller?

Tror og er sikker på at Smyrna Oslo og virksomheten rundt oss er kommet for å bli da det er et unikt, spennende og storartet Guds verk!

Det hadde vært meningsløst at Herren kalte oss til oppbrudd fra Vestlandet med trygg og god jobb, deilig hus og alt bare velstand her til Oslo bare for å sitte uvirksomme. Herren vet hva han gjør.

Det er selvfølgelig motstand, baktalelse og dårlig rykte spredning på oss, men det har det alltid vært på de som går Guds vei, eller skal vi vente noe annet i dag? Nei.

1 kor 4. 7 Hvem har satt deg høyere enn andre? Hva annet har du enn det du har fått? Og har du fått noe, hvorfor skryter du som om det ikke var en gave? 8 Men dere er allerede så mette! Dere er alt blitt så rike! Dere er blitt konger, men uten oss! Ja, var dere bare blitt konger, så kunne også vi hersket sammen med dere! 9 Men for meg ser det ut som om Gud har satt oss apostler aller nederst. Vi er som dødsdømte, stilt fram som et skuespill for verden, både for engler og for mennesker. 10 Vi er dårer for Kristi skyld, dere er kloke i Kristus. Vi er svake, dere er sterke. Dere får ære, vi får skam.

Paulus som var den “største” opplevde å bli satt lengst “nederst”. Dessverre så er det noe av vår lodd, men da er det godt å vite at alle før oss har også kjent på dette. Hvis ikke så hadde jeg virkelig trodd at vi var på ville veier, men så er vi midt i Guds vilje med det vi holder på med og den tjenesten og menigheten Gud har satt oss inn i, Hallelujah!

Vi ser i dag at det utvikler seg er en form for underholdingskristendom, som setter ”brød og sirkus” i sentrum, mens forkynnelsen av Guds ord mer og mer blir satt til side. Det tales om virkemidler som skal bidra til å gjøre Guds ord mer spiselig for verden. Ved hjelp av show av diverse slag skal man hjelpe Gud med å lokke folk til å komme til møte. En erstatter alteret med scenen. Hvor en får inn en scene, får en inn en opptreden. Grensen mellom underholdningskultur og kristendom viskes dermed ut. Jeg er redd det ofte blir steiner i stedet for brød gjennom de mange menneskeproduserte virkemidler. En kan av og til undres hva det blir igjen av et såkalt moderne kristent møte dersom strømmen går. Herren har gitt den fortapte verden kun ett virkemiddel til å føre mennesker over fra død til liv, fra mørke til lys og fra Satans makt til Gud – Bibelens ord. 1.Pet 1,23 sier: ”For dere er gjenfødt, ikke av forgjengelig, men av uforgjengelig sæd, ved Guds ord, som lever og blir”. Vi finner intet sted at noen ble gjenfødt gjennom skuespill, danseoppvisning, rockekonserter med lys og røykshow eller andre former for opptrinn, som er så vanlige i dag.

De mange virkemidler vi ser, tror jeg i bunn og grunn har sin forklaring i tvil på at Guds ord virker. Jeg er redd for at vi i våre sammenhenger er i ferd med å miste troen på at Guds ord ikke vender tomt tilbake. Hva vi derfor trenger er en Bibelvekkelse! Vi trenger å gjenreise troen på Guds ord, som Guds virkemiddel til frelse og dertil for å bevare den troende. Aldri før har ordene fra Jerm. 22,29 vært mer aktuelle: ”Land! land! land! Hør Herrens ord!” Det er først når troen på Gud svikter at de mange knep begynner. Da må man ty til det ene og det andre, og man går til stadig sterkere virkemidler for å kunne konkurrere med verden. Det jeg ikke får gjort ved hjelp av Guds ord, i Guds rikes arbeid, det får en heller ikke gjort bedre på noen annen måte. Det er nemlig Guds ord som skal drive oss, og ikke underholdning eller et hvilket som helst lærdomsvær. Til sin åndelige bror Timoteus gir Paulus et råd jeg tror vi har grunn ta til etterretning også i dag. I 2.Tim. 4,2-5 står det: ”Forkynn ordet, vær rede i tide og utide, overbevis, irettesett, forman med all langmodighet og lære! For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne lære, men etter sine egne lyster ta seg selv lærere i hopetall, fordi det klør dem i øret, og de skal vende øret bort fra sannheten og vende seg til eventyr. Men vær du edru i alle ting, lid ondt, gjør en evangelists gjerning, fullfør din tjeneste”.

Det er det jeg\vi har lagt oss på hjerte og ønsker å gjøre livet ut, fullføre vår tjeneste og gjerningen med Smyrna Oslo som er som et Apostolisk kall for meg med det budskapet og den gjerningen Gud har der satt oss inn i!

Ønsker å si som Josva: “Jeg og mitt hus vi vil tjene Herren” (Josva 24.15).

For meg\oss er det et forvalter oppdrag å ta vare på dette og formidle dette videre. Vi hadde aldri fått og hatt mulighet til å formidle og forkynne de sannheter vi forkynner og står for uten gjennom Smyrna Oslo. Til det er den Norske kristenhet alt for forført og bedradd til å tåle sannheten, sannhetene i fra Gud og hans eget ord. Lykke til med arbeidet sier jeg til meg selv og oss alle. Jeg vet at til slutt vil alltid sannheten og Guds ord seire og vise seg at det er rett og den farbare vei å gå!

Ingen kommentarer: