tirsdag 1. november 2011

Nr. 237: Satan, hvem er han og hva er hans vilje?

Nr. 237:

Satan, hvem er han og hva er hans vilje?

Hvor kommer Satan fra? Det står i Bibelen, Åpenbaringen 12,7-9. ”Da brøt det ut en krig i himmelen: Mikael og hans engler gikk til krig mot draken. Draken kjempet sammen med sine engler, men ble overvunnet, og de kunne ikke lenger ha noen plass i himmelen. Den store drake ble styrtet, den gamle slange, han som kalles djevelen og Satan og som forfører hele verden; han ble kastet ned på jorden og hans engler med ham.” Dette vil skje under den store trengsel av Satan som nå er i lufthimmelen, vil komme også fysisk til jorden.

Efes. 2. 2 Dere levde på den nåværende verdens vis og lot dere lede av herskeren i luftens rike, den ånd som nå er virksom i de ulydige.

Ble Satan skapt syndig? Nei, han ble skapt fullkommen, med full frihet til å velge mellom godt og ondt i sitt eget liv. Det står i Bibelen, Esekiel 28,15. ”Fra den dagen du ble født, var du hel i din ferd, inntil det ble funnet urett hos deg.”

Hva var det som førte til Satans fall? Det står i Bibelen, Esekiel 28,17. ”Din skjønnhet gjorde deg hovmodig, og fordi du var så strålende, forspilte du din visdom.”

Satan, kjent som Lucifer før han syndet, ønsker å være Guds like. Det står i Bibelen, Jesaja 14,12-14. ”Å, at du er falt fra himmelen, du morgenstjerne, morgenrødens sønn! At du er slengt til jorden, du som seiret over folkeslag! Det var du som sa med deg selv: ”Til himmelen vil jeg stige opp; høyt over Guds stjerner reiser jeg min trone. Jeg tar plass på tingfjellet lengst i nord. Jeg vil stige opp over de høye skyer og gjøre meg lik Den Høyeste.”

Legg merke til at Satan ville det samme som treenighetslærene hevder, bli Gud lik. Det var her Jesus seier i sin preeksistens mens Satan falt. Jesus var “fornøyd” med å vøre under Faderen men Lucifer ville bli den høyeste lik og ta hans plass.

1\3 av englene falt med ham. De er i dag falne engler som har onde ånder under seg igjen slik at det er en form for hiraki og maktbalanse i Satans rike. De onde åndene kan være barn av de falne engler, derfor er de underordnet de falne englene. De falne englene fikk også barn med menneskene barna i førstningen av menneskene heten, de englene\menneskene taler Peter om er i forvaring inntil dommens dag.

Hva er så hans vilje?

Djevelen er en morder og løyner? Det står i Bibelen, Johannes 8,44. ”Dere har djevelen til far, og dere vil gjøre det deres far ønsker. Han har vært en morder fra begynnelsen og står ikke i sannheten; det finnes ikke sannhet i ham. Når han lyver, taler han ut fra sitt eget, for han er en løgner og løgnens far.

Han tåler ikke sannheten, slik den egentlig er. Han arbeider for å manipulere og forføre menneskene slik at de kan få samme lodd og del som ham, å bli brent opp i ildsjøen som er den annen død.

Jeg har sett Satan en gang

En gang fikk jeg se Satan i et drømmesyn. Han så fryktinngytende og med to store vinger og med en kappe over seg og han så ut som 1\3 menneske, 1\3 som et forhistorisk dyr og 1\3 som en fallen engel bare mye større og fryktinngytende, han var fremoverbøyd som en eldre herremann som taler om at han er gammel og har hatt det slitsomt og aldri godt. Hans fremste våpen er å spille på frykt, derfor var han fryktinngytende og sprede frykt. I bibelen står frykt ikke eller relatert til det 365 ganger, en gang for hver dag!

Han er beseiret på korset og vil bli utslettet i ildsjøen!

Fra Wikipedia: ”Satan (שָׂטָן, på standard hebraisk Satan, gresk latin Sátanas, arameisk שִׂטְנָא, som betyr «motstander») er en engel, demon eller en undergud i mange religioner. Satan spiller flere roller i den hebraiske Bibelen og i Det nye testamente. I det hebraiske testamentet kan man lese at Satan tviler på menneskers ulastelighet mot Gud, og utsetter dem derfor for prøver (for eksempel prøven i Jobs bok). I Det nye testamente er Satan portrettert som en ond, opprørsk demon som er Guds og menneskehetens fiende.

I moderne religioner og andre mytologier blir Satan også sett på som en enhet som er årsaken til alt ondt i verden, det ondes innerste vesen.
Satans mange navn: Satan omtales i Bibelen som en frafallen engel. Hans egentlige navn omtales ikke (Lucifer), men han omtales ved titler som

Djevelen (latin: Diábolus, Diaboli, som betyr «baktaler») – til forskjell fra en djevel, som er en av mange (Mat 4:1)
Beelzebub eller Beelsebul (direkte oversatt: Fluenes Herre) (Mat. 10:25)
Belial eller Beliar (2. Kor. 6:15)
Den gamle slangen (Åp. 12:9)
Den store dragen (Åp. 12:9)
Verdens fyrste (Joh. 14:30)
Fristeren (Mat. 4:3)
Herskeren over de onde ånder (Mat. 12:24)
Løgnens far (Joh. 8:44)
Lucifer (dette navnet som betyr "lysbæreren", er hentet fra Jes. 14:12 i den latinske oversettelsen Vulgata; Bibelen knytter ikke dette navnet til Satan, men til Babylons konge)
Og i tillegg følgende navn, som ikke er hentet fra Bibelen:

Mørkets prins
Mefistofeles
Hin Håle
Fanden
En del folkelige navn fremhever oppfattelsen av Satan som en ond skikkelse:

Rakkeren (middelaldersk tittel for drengene til bøddelen)
Styggen
Styggemannen
Svarten
Vondemannen
Hinnmannen
Gamle-Erik
Tykje
Lucifer er et navn som er knyttet til djevelen gjennom populærkulturen i nyere tid, under påvirkning fra John Milton. I noen skrifter i Talmud og Kabbalah er Satan noen ganger kalt Sammael. I noen jødiske verker står det at Sammael er en slags separat engel. Forskere innenfor angelologi og demonologi mener imidlertid at disse forskjellige navnene referer til en rekke forskjellige engler.

Satan i islamI islam er Iblīs (arabisk إبليس) det onde. Det onde nevnes ofte i Koranen ved navnet Shaitan, eller al-Shaitaan. Iblis er nevnt 11 ganger, mens Shaitan er nevnt 87 ganger. Han er det ondes leder og hans personlighet har visse likhetstrekk med Lucifer i kristendommen. Han skal ha avslått å bøye seg for Adam på Guds (Allahs) befaling, og gjorde opprør mot Gud og ble derfor kastet ut av Himmelen og var fra da av kjent som Shaitan.
Bibelens beskrivelse av Satan: Bibelen beskriver Satan som en åndeskapning (Job kap. 1 og 2). Siden han kalles «herskeren over de onde ånder» så er det tydeligvis mange andre onde åndeskapninger som følger ham.

Bibelen gir ikke inntrykk av at Satan ble skapt som en ond person, da 5. Mos. 32:4 sier om Skaperen: «Han er Klippen, fullkomment er hans verk, rettferdige er alle hans veier. En trofast Gud, uten svik, rettferdig og rettvis er han.» Satan ble sannsynligvis skapt som en god åndeskapning med en fri vilje, men at han senere utviklet et sterkt ønske om å bli tilbedt, i stedet for Gud. Jakob 1:13-15 sier: «Ingen som blir fristet, må si: "Det er Gud som frister meg." For Gud fristes ikke av det onde, og selv frister han ingen. Den som blir fristet, lokkes og dras av sin egen lyst. Når lysten er blitt svanger, føder den synd, og når synden er moden, føder den død.»

Siden Satan betyr «motstander» og Djevelen betyr «baktaleren», så er det sannsynlig at dette ikke er Satans opprinnelige navn, men at det er noe han har fått i ettertid. Bibelen sier ikke noe om Satans opprinnelige navn.
I den hebraiske bibelen oppfatter vi Satan bedre som en ond åndeskapning, enn det ondes personifikasjon. Han beskrives som en engel som jobber med å finne feil hos menneskene, og som har som hovedmål å motarbeide Gud og hans representanter på jorden.

1. Krøn. 21:1 - «Satan stod opp mot Israel og egget David til å holde folketelling i landet.»
Luk. 4:13 - «Da djevelen var ferdig med å friste ham på alle måter, holdt han seg borte fra ham for en tid.»
Siden ordet Satan betyr «motstander» blir dette ordet også brukt i generell betydning om noen som står imot en annen:

2. Sam. 19:22 - «Men David svarte: "Hva har dere med dette å gjøre, Seruja-sønner, siden dere står meg imot i dag?"

Relatert link: http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=p-d-d-d-f-p-d

Ingen kommentarer: