torsdag 3. november 2011

Nr. 254: Jesus er den førstefødte Gud Fader frembrakte!

Nr. 254:

Heia. Jeg har lest litt på bloggen din, og sitter igjen met noen spørsmål. Hvis du føler for å skrive langt svar, så setter jeg pris på om du avslutter med et ja/nei på slutten av svarene, slik at svaret blir tydelig.

1. Mener du at Jesus ble skapt av Gud, slik som med englene (bare at han var den første av de skapte)?

2. Tror du Jesus er en engel, siden de andre englene omtales som guds sønner?

3. Ber du til Jesus direkte, om tilgivelse, eller ber du til Faderen gjennom Jesus?

4. Kommuniserer du med Jesus (ber til ham, forteller ham ting), eller ber du kun til Faderen gjennom Jesus? Takk for svar. :) Bård.

Svar:

1.) Ja. Men ordet født er bedre å bruke og det bruker jeg, se her: http://janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibel-kommentar-kolossener-brevet

2.) Ja. Men Jesus er unik og står over englene men som menneske under når han levde her 33 1\2 år.

3.) Jeg ber til Faderen i Jesu navn.

4.) Innimellom også til Jesus, men først og fremst til Faderen. Men det er "lovlig" å be til Jesus etter oppstandelsen, men å be til Ånden er spiritisme.

Skal her utdype svarene mine:

1.) Mener du at Jesus ble skapt av Gud, slik som med englene (bare at han var den første av de skapte)?

Jesus er den første Faderen brembragte i tidenes morgen. Før noen annen, i begynnelse sier Apostelen Johannes og Jesus selv sier at han er utgått i fra Faderen. Det klareste skriftstedet er Mika 5. 1. Men du Betlehem, Efrata, som er liten til å være med blandt Judas tusener! Av dig skal det utgå for mig en som skal være hersker over Israel, og hans utgang er fra fordum, fra evighets dager.

Her er 1930 oversettelsen som er den desidert beste norske bibeloversettelsen også meget god. Jesus har sin utgang fra fordum, ja fra evighets dager akkurat som grunnteksten sier: Olam. Men i Salme 90. 2 Før fjellene blev til, og du skapte jorden og jorderike, ja fra evighet til evighet er du, Gud.

I Grunnteksten står det her: Olam Olam to ganger som viser at Faderen er unik, han er den eneste sanne Gud som er fra før noen da olam 2 ganger er etter jødiske og hebraisk talemåte fra evighet, mens olam en gang er en tidsperiode. Med andre ord, Jesus er fra før en tidsperiode før alt annet, men han har en begynnelse. Se ellers på hjemmesiden hva jeg har skrevet om dette bl. a her:
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=en-dag-skal-gud-fader-utrydde-og-utslette-alle-onde
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=herre-er-en


For meg så legger en del overdrevent stor betydning i om Jesus er født eller skapt. Personlig så sier jeg født, men det som er vranglære er å gjøre Jesus på akkurat samme “nivå” som Faderen i et og alt som treenighetslæren gjør. Det var det Satan ville bli Gud Fader lik 100 % men Jesus godtok og aksepterte å være nr. 2. Jesus sier det selv at han er utgått fra Faderen, om en da er født eller skapt så er det den “konsistensen” en har som er vesentlig viktig. Alle Guds egenskaper var i Sønnen, ikke i noen andre. Men Jesus har en begynnelse i motsetning til Faderen som har ingen begynnelse!


2.) Tror du Jesus er en engel, siden de andre englene omtales som guds sønner?

Jesus er Herrens engel, han er allikevel noe langt mer, da han er den eneste som har vist oss hvem Faderen er og er ham lik, selv om Faderen er større en meg sa Jesus. Gud Fader finner feil t.o.m. i sine engler, men ikke i Sønnen Jesus Kristus.

Job 4. 17 Er et menneske rettferdig for Gud, eller en mann ren for sin skaper? 18 Se, på sine tjenere stoler han ikke, og hos sine engler finner han feil.

Men om Jesus: Hebr. 7. 26 For en sådan yppersteprest måtte vi og ha, hellig, uskyldig, ren, skilt fra syndere og ophøiet over himlene.

Se mer her: http://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-97-er-jesus-en-engel-hadde-jesus-en.html

Englene er Guds sønner, men allikevel lavere en Jesus men høyere enn oss mennesker, før vi opplever sluttfrelsen, da vil menneske innta sin Gudgitte posisjon og herske med Kristus.
Jesus er også den ypperste blant englene, og etter han kom til jorden og ble menneske så er han den ypperste også blant mennesker og har det navnet som er over alle andre i hele universet, stort?

3.) Ber du til Jesus direkte, om tilgivelse, eller ber du til Faderen gjennom Jesus?

Dette kan fort bli et kunstig spørsmål, men jeg tar 100 % avstand i fra både å be og tilbe den hellige ånd som mange pinsevenner og karismatikere gjør. Ber en og opplever bønnesvar, det er det store og herlige. For meg er Jesus min aller beste venn, mens Faderen er det også. Men Gud er allikevel noe mer, da han må og skal jeg stilles til ansvar for. Det kan kanskje virke rart, men Gud ser jeg på også som min og alles dommer der det er først når jeg får herlighetslegemet er frelst fylt ut.

Se her for om bønn: http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=bonnen-nokkelrollen-i-den-troendes-liv

4.) Kommuniserer du med Jesus (ber til ham, forteller ham ting), eller ber du kun til Faderen gjennom Jesus?

Jeg småprater med Jesus helt sikker gjennom hele dagen, mens når det gjelder virkelig å be. Så ber jeg alltid til Faderen i Jesu navn for uten Jesus så hadde jeg aldri hatt adgang til å komme til Gud Fader. Men Jesus er også Teos, Gud. Med det mener jeg at det er kun to personer i skriften som en skal og kan be til, det er Gud Fader og Jesus etter oppstandelsen. Da mener jeg noe mer en å bare vise ære og ærbødighet som bl. a en viste overfor Jesus barnet. Men for å oppleve under og mirakler og frelse, det er noe langt mer en å vise ærbødighet og respekt. Og det er kun i Jesu navn det finnes frelse og han er en mellommann mellom meg og Gud Fadere, derfor er Jesus unik og fullkommen.

Men Bård, ikke stol helt på din Norske bibel, den er blitt oversatt av mennesker som holder seg også til dogmer som ikke er bibelske som bl. a treenighetslæren, evig brennende helvete, etc. Se for mer her:
http://blog.janchristensen.net/2011/10/nr-249-bibelen-er-korruptert-feil.html

Ingen kommentarer: