torsdag 20. oktober 2011

Nr. 245: Ditt ord er en lykte for min fot og et lys for min sti.

Nr. 245:

Ditt ord er en lykte for min fot og et lys for min sti.

Salme 119:4. Du har gitt dine befalinger forat en skal holde dem nøie.
105. Ditt ord er en lykte for min fot og et lys for min sti.

Det jeg tar opp, det er etter jeg har søkt Gud for ledelse, veiledning og under hans styrelse. Men samtidig, som et menneske vet jeg at jeg kan ta feil og ting kan være også oppblandet med mine egne tanker. Derfor er det så enormt viktig å studere Guds ord, om og om igjen og la alltid Guds ord være det avgjørende for både liv og lære. Dette er alltid det avgjørende, hva sier Guds ord, kan ikke gjenta det ofte nok. Vi må også ta med at vi ikke kan forstå Guds ord på egenhånd, derfor trenger vi Guds hjelp til å forstå han ord rett, derfor har han gitt oss av sin ånd til å forstå, kjenne og vite hva som er hva.

Her kunne vi tatt med mange skriftsteder, det står bl.a. at Guds Ånd skal veilede oss til den hele og fulle sannhet og mange andre lignede skriftsteder.

2. Pet. 1. 20 Men dere må framfor alt vite at en ikke kan tyde noe profetord i Skriften på egen hånd. 21 For aldri ble noen profeti båret fram fordi et menneske ville det, men drevet av den hellige Ånd talte mennesker ord fra Gud.

Derfor kan mange ganger vår “bibeltroskap” også føre oss bort i fra Gud uten at han er med i det vi holder på med. Det er forutsetninger som skal og bør ligge til grunn for alt som vi holder på med. Noe av det er et vi er selv et renset kar, dernest så står det om at mangel på kunnskap går mitt folk til grunne. Derfor å ha et helhetlig kjennskap og forståelse til Guds ord og alt omkring Guds ord som historie, geografi og annet er med å hjelpe en å gå fremover på rett måte.

Hebr. 13. 18 Be for oss! Vi vet at vi har god samvittighet, for vi vil gjerne gå riktig fram på alle måter.

Jeg liker det ordet som Paulus her bruker: “for vi vil gjerne gå riktig fram på alle måter”. Det er det som er om å gjøre, å gå rett frem på Herrens vei i alle deler. Det er derfor vi i Smyrna Oslo og ut i fra min tjeneste og vår virksomhet prøver, ønsker og legger vekt på å undervise og ta for oss fra hele Guds ord i vår undervisning, ikke bare bruddstykker og litt her og der.

Hva hindrer oss? Det er mange ting som hindrer vår åndelige utvikling, ting som vi er preget av og ting som vi kan og bør gjøre noe med, vil nevne kort noen sider her.

1.) Hosea sier mangel på kunnskap går vi til grunne (Hosea 4. 6). Når en f. eks ikke vet at bibelen er skrevet med små bokstaver, uten kapitler og vers. Da vil en f. eks bite lett på limpinnen med flere feiltolkede sannheter i fra Guds ord. Et av dem er at den hellige Ånd er en egen person når f. eks dette skrives med store bokstaver på den. I grunnteksten står ei heller den, men hellig ånd. Dette er et av flere eksempler.

2.) Når en aldri tar Guds ord innover seg og lar det blir konsekvenser med hva Guds ord sier, da er en virkelig ført vill og kommet bort i fra det vesentlige. Jakob sier det i sitt brev i det 1. kapitelet.

v. 22 Dere må gjøre det Ordet sier, ikke bare høre det, ellers vil dere bedra dere selv. 23 For den som hører Ordet, men ikke gjør det Ordet sier, ligner en mann som ser på ansiktet sitt i et speil. 24 Han ser på det, går sin vei og glemmer straks hvordan han så ut. 25 Men den som ser inn i frihetens fullkomne lov og fortsetter med det, blir ikke en glemsom hører, men en gjerningens gjører. Et slikt menneske skal være lykkelig i sin gjerning.

3.) Mange ganger er vi så sterkt påvirket av vår bakgrunn at vi ikke evner, klarer og vil åpne oss opp for nye sider og en annerledes side ved vår forståelse av Guds ord, vi sitter fast i gamle hjulspor og blir som en kake som ikke er vendt, da blir en svidd på en side og ikke stekt på andre og den kaka smaker og ser ikke god ut.

Hosea 7. 8 Efraim blander seg med folkene, han er lik en kake som ikke er vendt.

4.) Hebr. 4. 2 Det glade budskap er jo forkynt både for oss og for dem. Men de hadde ikke noe gagn av ordet de hørte, fordi det ikke ved troen ble ett med dem som hørte det.

Det hjelper ei å høre god, bibelsk og sunn undervisning hvis en ikke tar det til seg og smelter i sammen med budskapet. Da blir det uten nytte.

5.) Hvis en er så oppfylt av andre tanker, meninger og synspunkter. Gjør en det vanskelig for Kristus i livet sitt. Jesus vil ha første plass, eller ingen andre plasser. Han vil være både vår frelser og Herre, ikke bare frelser. Det er om å gjøre å være så helhjertet for Kristis, at han alltid er i sentrum, da er en alltid på rett spor i sitt liv når Kristus er sentrum!

Guds ord er alltid lykte og lys, men vi er også samtidig avhengig av Herrens åpenbaring for å forstå Guds ord rett.

Lukas 24. 30 Og mens han satt til bords med dem, tok han brødet, bad takkebønnen, brøt det og gav dem. 31 Da ble øynene deres åpnet, så de kjente ham igjen; men han ble usynlig for dem. 32 Da sa de til hverandre: «Brant ikke våre hjerter i oss da han talte til oss på veien og åpnet skriftene for oss?»

Hva Lukas og Kleopas erfarte, det er det vi alle trenger for å være bibeltro i ordets rette forstand. At skriften blir åpnet opp for oss og vi ser Jesus ut i fra skriftene. Det er her hemmeligheten til sann bibeltroskap ligger, ved åpenbaring. Hva betyr åpenbaring?

Åpenbaring innebærer at vi blir meddelt/får vite noe som ellers ville vært skjult.
Derfor er det om å gjøre å prøve å tilegne seg kunnskap som er skjult til stede i Kristus og Guds ord. Det er dette som vi ønsker og prøver på gjennom min tjeneste og vår virksomhet gjennom Smyrna Oslo.

Jesaja 45. Og jeg vil gi dig skatter som er skjult i mørket, og rikdommer som er gjemt på lønnlige steder, så du kan vite at jeg er Herren, som kalte dig ved navn, Israels Gud.

Ingen kommentarer: