lørdag 16. mars 2024

Nr. 3356: Det forundrer meg at det er så få protester, lite media omtale og protester imot Plan og bygningsetaten her i Oslo som driver med hersk og splitt ovenfor Oslos mange innbyggere!

 Nr. 3356:

Det forundrer meg at det er så få protester, lite media omtale og protester imot Plan og bygningsetaten her i Oslo som driver med hersk og splitt ovenfor Oslos mange innbyggere!

 

Nå blir det spennende om PBE kommer til å gjøre noe med eiendommen i Admiral Børresen vei 16 som de gjorde med eiendommen i Øvre Smestadvei 14 etter jeg skrev om den på den Himmelske blogg. Hvor godt følger PBE med på den Himmelske blogg egentlig?

 

https://blog.janchristensen.net/2023/11/nr-3299-vi-har-en-mur-trapp-og-bod-som.html

 

PBE, Statsforvalter og det offentlige Norge operer i Putin stil med at deres regler er det «rette» uansett. Selv om det går helt imot Norsk lov og det som jeg vil kalle for Norsk væremåte. Det totalitære styre er på vei så smått og sikkert selv i Norge som står utenfor EU. Men følger det systemet mer enn noen andre EU land. Dette er Norge og Oslo 2024, på full fart i feil retning!

Som et tog som kjører på feil spor, i feil retning er Norge blitt.

Illustrasjonsbilde der toget går i feil retning og spor som Norge og spesielt Hovedstaden.

 


Ord. 29. 2 Når de rettferdige kommer til makten, gleder folket sig; men når en ugudelig mann hersker, sukker folket.

4 En konge trygger sitt land ved rett; men en mann som tar imot gaver, bryter det ned.

7 Den rettferdige tar seg av småfolks sak; den ugudelige skjønner seg ikke på noget. 8 Spottere egger op byen, men vismenn stiller vreden.

10 De blodtørstige hater den ustraffelige, men de rettsindige søker å redde hans liv.

12 Når en hersker akter på løgnens ord, blir alle hans tjenere ugudelige.

Den rettferdige tar seg av småfolks sak

Hva jeg og min kone har gått igjennom i flere saker. Ikke minst i denne saken med PBE her i Oslo. Så har jeg sett, at det er virkelig forskjell på folk.

Der faktisk de rike og velformuende får alltid hjelp stort sett.

Men der jeg og min kone som tilhører middelklassen, er det få og ingen som står opp for å hjelpe.

Hva kommer det av? Guds ord sier: «Den rettferdige tar seg av småfolks sak!»

 

Det er ingen som er rettferdige? Det er det Guds ord sier, for rettferdige tar seg ikke bare av de i «overklassen!» Men av middelklasse mennesker også.

https://blog.janchristensen.net/2022/03/nr-3001-de-statligekommunale.html

https://blog.janchristensen.net/2019/06/nr-2487-marius-vamnes-godkjente-frst.html

https://blog.janchristensen.net/2022/11/nr-3104-det-er-trist-med-en-slik.html

 

Ser en på Plan og bygningsetatens arbeid, eller herjinger. Da imot bolig eiere som har prøvd å oppgradere eiendommene sine.

Ikke bare oss, men andre. Så blir det mange.

 

Jeg har overhodet ikke kapasitet, energi eller behov for å prøve å belyse alle eiendommer og forhold.

Men når det er så mye å skrive om, så har jeg da skrevet noe.

La meg ta noen få eksempler. Det er en eiendom på Bygdøy som jeg har vært og sett på

Der eiendommen er slik at huset dekker nok halve tomten. Pluss et svømmebasseng. Hvorfor har disse fått lov å utnytte tomten slik?

De har penger, anseelse og da er det fritt frem. Slik er det bare i Oslo Kommune.

Alle med penger og som er litt på strå, får som regel lov til det meste.

Se her for eiendommen i Admiral Børresens vei 16

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=201704097

Hvordan omgår disse loven?

De søker først om å utnytte tomten maksimalt. Så søker de om dispensasjon med hensyn til vei og parkering i ettertid.

Slik får de utnyttet tomten ikke bare 24 % som er det lovlige.

Men langt over dette.

Slik er det med oss også, vi har vel 0.6 % overskridelse av tomten da vei er trekt i fra da vi søkte.

Her ser vi hvordan alt går an når PBE ser igjennom fingrene for enkelte.

For andre, så er de ikke villig til å gi en tomme.

Forskjellsbehandlingen er enorm.

Når jeg har påpekt visse forhold, så får jeg ikke svar engang.

Forvaltningsloven pålegger dem å svare, den bryter de notorisk og alltid ovenfor oss. Vi er som luft for dem slik de oppfører seg. Tragisk!

 

Disse har sågar fått bygge et stort og flott svømmebasseng som er uten tvil støpt og vi har en bod. Som de på død og liv vil gjøre ulovlig, snakk om være rigid og ond som PBE er i sin behandling.

Bassenget er da vitterlig vel 2 meter ned, da må en regne det som en mur slik PBE går frem imot oss. 

 

Der alt vi har gjort blir betraktet som ulovlig. Selv om vår mur er et gedigent positivt miljø prosjekt som tar bort overvann og mold.

Samt vi har fått et mye penere grønt flatt uteareal.

Det for egentlig slik som oss blir straffet for å prøve å oppgradere vår egen eiendom.

PBE er en sadistisk, ond og uhyrlig etat. Som en «Putin-kloning», i Norge.

Eller rettere sagt, alt for mange som jobber der er direkte onde og nedlatende. Helt forferdelig!

Dette er mennesker som elsker å påføre andre smerte, for en glede å ha.

Det er ren og skjer sadisme som myndighetene holder på med ovenfor lovlydige borgere som kun har som mål. Det er å oppgradere egen eiendom, og blir møtt av etater og myndigheter som elsker å lage kvalme for absolutt ingenting.

Norge fremstår som et land med myndigheter som skaper egne arbeidsplasser med å opptre nedlatende, uriktig og ondt ovenfor egne innbyggere.

 

Bilde basseng Admiral Børresens vei 16 som er mur på 2 - 3 meter, bare nedover som er mur. Denne eiendommen er bygd med samme regler som vår.

Forskjellen er at denne eiendommen er verd over 70 Millioner, vår er kanskje verd godt 10 Millioner? 

Da er det forskjell på folk.

 

Bilde mur rundt Admiral Børresen vei 16 som er på en flat tomt på vår størrelse. Men de med penger, får letthet bygge hva de vil.

Slik er det bare.

 
Mur med nummerskilt på over 2 – 3 meter, dette er greit for de har penger og da legger PBE seg lang flate for de med en gang.

 

 

 

Plan og bygningsetatens medarbeider er mannevonde og uhyrlige!

 

Dette er mennesker som er syke, meget syke. De gir enkelte dispensasjoner, tillatelser, godkjennelse, medhold, sympatier og overser alt de har bygget som ubetydelig og til demmes fordel. Rett og slett, de får medhold for alt de har gjort.

Eksemplene er mange, store og graverende.

Mens andre, uansett hvor flott og godt det er. De skal tas, spesielt hvis jeg har omtalt dem på den Himmelske blogg. Da er de svartelistet.

 

Et eksempel på dette er i Øvre Smestadvei 14

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/main.asp?text=+%D8vre+Smestadvei+14&doSearch2=S%F8k+i+sak+

 

Jeg omtalte dem på den Himmelske blogg.

Omtrent samme dag begynte da PBE å oppfølge dem som de hadde gjort en brøde uten like.

https://blog.janchristensen.net/2022/06/nr-3025-det-er-et-gedigent-demokratisk.html

 

https://blog.janchristensen.net/2022/07/nr-3040-huseiere-i-vre-smestadvei-14-c.html

 

Da ble de nesten fotforfulgt av PBE. De hadde ikke en nubbesjanse til å vinne frem. Hvorfor? PBE hater oss, og dermed da jeg hadde omtalt dem på den Himmelske blogg. Var løpet kjørt for dem.

Les for mer her:

https://blog.janchristensen.net/2022/12/nr-3130-vi-klaget-pa-plan-og.html

https://blog.janchristensen.net/2022/12/nr-3131-plan-og-bygningsetaten-her-i.html

 

Når det gjelder Nancy Sporsheim og André Standberg, føler jeg litt dårlig samvittighet. Dette var en sak som var død.

Så skrev jeg om denne muren på den Himmelske blogg.

Hatet og ondskapen til de ansette i Plan og bygningsetaten kom frem, da hatet imot meg og min kone er så enorm.

Les mer her:

https://blog.janchristensen.net/2023/12/nr-3318-plan-og-bygningsetaten-godt.html

https://blog.janchristensen.net/2022/08/nr-3051-sa-satte-plan-og-bygningsetaten.html

https://blog.janchristensen.net/2023/04/nr-3210-nancy-sporsheim-og-andre.html

https://blog.janchristensen.net/2022/09/nr-3063-nancy-sporsheimhjemmelshaver.html

https://blog.janchristensen.net/2022/10/nr-3074-sknad-fra-nancy-sporsheim-om.html

https://blog.janchristensen.net/2022/10/nr-3082-nye-hendelser-i-maurtuveien-4.html

https://blog.janchristensen.net/2023/01/nr-3150-det-ser-ut-som-nancy-sporsheim.html

 

Johannes Brodwall i Vardeveien 3 A er nok et meningslaust pålegg om rivning ifra PBE og Statsforvalter i Oslo og Viken

 

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/main.asp?text=vardeveien+3+a&doSearch2=S%F8k+i+sak+

 

Eiendommen i Admiral Børresens vei 16 har langt større, høyere og synlige murer enn hva som er i Vardeveien 3 a.

Også vår mur er mindre i høyde enn den. Men hvorfor får de godkjennelse, dispensasjon og alt de ønsker seg?

Her ser vi atter igjen hvor stor og massiv forskjellsbehandlingen er.

Helt meningsløs og rett og slett det er en form for ondskap over det hele!

 

Les for mer her:

https://blog.janchristensen.net/2022/03/nr-2998-johannes-brodwall-ma-rive-mur.html

https://blog.janchristensen.net/2022/03/nr-2999-johannes-brodwall-ankeskriv-til.html

https://blog.janchristensen.net/2022/07/nr-3044-johannes-brodwall-i-vardeveien.html

https://blog.janchristensen.net/2023/04/nr-3209-plan-og-bygninsetaten-i-oslo.html

https://blog.janchristensen.net/2023/12/nr-3321-johannes-brodwall-en-av-mange.html

Sluttkommentar:

Klarer ikke å se at de sakene jeg har skrevet om, og vår sak er mer ulovlig enn andre som PBE, Statsforvalteren og myndighetene har gitt dispensasjon og godkjent.

Det er denne totalt meningsløse, hensynsløse og rigide forskjellsbehandlingen for ingen verden ting. Som jeg har påpekt i denne artikkelen.

Og i mange, mange andre artikler.

At andre aviser og medier ikke følger opp.

Det er bare trist.

Her er noen eksempler på eiendommer her i Oslo som PBE har måttet gjøre retrett. 

Og gitt erstatning, dette er kun toppen av et gedigent isfjell.

 Relaterte linker:

https://blog.janchristensen.net/2023/06/nr-3132-stenbratveien-91-mur-er.html

https://blog.janchristensen.net/2023/06/nr-3231-statsforvalteren-fortsatte-med.html

https://blog.janchristensen.net/2024/03/nr-3355-at-det-er-nesten-ingen-som.html

https://blog.janchristensen.net/2023/11/nr-3310-jeg-har-prvd-si-ifra-over-pbe.html

https://blog.janchristensen.net/2022/04/nr-3008-vart-skriv-til-plan-og.html

https://blog.janchristensen.net/2022/06/nr-3025-det-er-et-gedigent-demokratisk.html

https://blog.janchristensen.net/2022/07/nr-3039-plan-og-bygninsetaten-her-i.html

https://blog.janchristensen.net/2022/07/nr-3041-plan-og-bygninsetaten-her-i.html

https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3187-etter-hvert-som-vi-har-avslrt.html

https://blog.janchristensen.net/2023/03/nr-3189-plan-og-bygningsetaten-her-i.html

https://blog.janchristensen.net/2023/03/nr-3196-plan-og-bygningsetaten-her-i.html

https://blog.janchristensen.net/2023/03/nr-3200-statsforvalteren-vil-vurdere.html

https://blog.janchristensen.net/2023/04/nr-3208-vart-siste-skriv-til-plan-og.html

https://blog.janchristensen.net/2023/06/nr-3231-statsforvalteren-fortsatte-med.html

https://blog.janchristensen.net/2024/01/nr-3329-plan-og-bygningsetaten-her-i.html

https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3171-denne-enorme.html

https://blog.janchristensen.net/2022/10/nr-3090-plan-og-bygningsetaten-driver.html

16 kommentarer:

Anonym sa...

Et kort spørsmål.
Admiral Børresens vei 16 tilhører den eiendommen småhusplanen som din og din kones eiendom gjør?
Hvis så er tilfelle, har dere virkelig funnet en sammenlign bar eiendom.

Jan Kåre Christensen sa...

Anonym, du skriver:
Et kort spørsmål.
Admiral Børresens vei 16 tilhører den eiendommen småhusplanen som din og din kones eiendom gjør?
Hvis så er tilfelle, har dere virkelig funnet en sammenlign bar eiendom.

Svar:
Eiendommen er under samme regler som våre.
Forskjellen er at det huset koster 7 ganger mer enn vårt.
Da får de lov til det meste som bl.a. Kjell Inge Røkke fikk.
Det er forskjell på folk.
PBE driver et spill der de lager kvalme, intriger og forskjellsbehandlingen er enorm!


Anonym sa...

Jan Kåre, du skal ha for en ting.
Du har sannheten på din side.
Det har ikke PBE og myndighetene.
Disse får bygge på en virkelig flat tomt murer på 2 – 3 meter, helt utrolig!


Jan Kåre Christensen sa...

Anonym, du skriver:
Jan Kåre, du skal ha for en ting.
Du har sannheten på din side.
Det har ikke PBE og myndighetene.
Disse får bygge på en virkelig flat tomt murer på 2 – 3 meter, helt utrolig!

Svar:
Muren deres er ja, flere murer på mange meter.
Det er hus som har samme regler som oss, men de får lov å gjøre det som de ønsker og vil.
PBE driver forskjellsbehandling i stor stil!
Anonym sa...

Jan Kåre, PBE tillater murer på 0.5 m på flate tomter.
Her er det mur på over 2 meter.
Da har de søkt om mur på 0.5 meter og bygget over 2 meter slik jeg forstår det?


Jan Kåre Christensen sa...

Anonym, du skriver:
Jan Kåre, PBE tillater murer på 0.5 m på flate tomter.
Her er det mur på over 2 meter.
Da har de søkt om mur på 0.5 meter og bygget over 2 meter slik jeg forstår det?

Svar:
Jeg antar at de har søkt om mur på 0.5 meter?
Uansett, det er murer på over 2 meter.
Du vet, PBE godkjenner fort de med penger.
Andre elsker de å trøble med, etaten er et narrativ.


Anonym sa...

Nå når du har avdekket denne ulovlighet.
Så blir det spennende hvordan PBE vil forholde seg til dette?
Ser du har avdekket mange ulovlige forhold.
PBE har oversett det meste.
Bortsett fra dem i Øvre Smestadvei 14.
Der gikk de på, og de skulle straffes som dere.
Grusomt hvordan denne etaten forskjells behandlet innbyggerne her I Hovedstaden.

Jan Kåre Christensen sa...

Det står mange ting i byggesøknaden.
Bl.a. følgende:
Opplysninger om byggesaken
Kort beskrivelse av søknaden
Eiendommen ligger på Bygdøy i bydel Frogner.
Eiendommen er i dag bebygget med en enebolig som søkes revet og erstattet av en ny enebolig.
Oppgitt bebygd areal er 224m², hvilket tilsvarer en %BYA på 23,9%.

Terreng
Eiendommen er nokså flat og bygningen er godt tilpasset terrenget.
Det gjøres noen justeringer av terreng i forbindelse med nedgang til kjeller på fasade mot øst. Etaten vurderer disse endringene å være innenfor det som kan tillates i småhusplanen. Tiltaket er i tråd med § 6.

Det er ikke mye vei inn til tomten, men den veien som er der.
Er ikke trukket ifra.
Det står at tomten er flat, og da tillater PBE i småhusplanen murer på 0.5 meter.
Vi har en stupbratt tomt, og PBE skulle da gitt oss godkjennelse på vår mur.
Hva PBE vil gjøre her der det er murer over 0.5 meter tror jeg overse det hele.
Denne etaten forfølger enkelte. Mens andre får lov til absolutt alt som jeg har påvist i mange, mange saker.
Bl.a. i Slyngveien 9 og Stenbråtveien 91.
Der er dispensasjonen astronomiske.
Og når det gjelder utnyttelse av tomten, bl.a. i Stormyrveien 9 har de overskride utnyttelses graden på tomten nesten 60 ganger hva vi har.
Forskjellsbehandling er varemerke til denne rigide og på mange onde etaten.
Likebehandling vet de ikke hva er. Godt støttet av Statsforvalteren får de lov å gå frem på denne lite hensynsfulle måten som de gjør i de sakene der de vil ta noen.
Slik som i vår sak, de i Nancy Sporsheim Øvre Smestadvei 14 og Johannes Brodwall i Vardeveien 3.
Ja, her er det murer som er med nummerskilt og annet. 2 – 3 meter.
Må le litt også. Om det er et nummerskilt på en mur, så er en mur en mur.
Slik de behandler oss, med f.eks. boden som er visstnok 3 – 4 kvm2 for stor.
Så ser en bare denne hensynsløse og meningsløse forskjellsbehandlingen i vår disfavør.


Anonym sa...

Takk for redegjørelse.
Enig med deg, denne etaten er mannevond som legger enkelte for hat.
Mens andre – de aller fleste – får lov å gjøre hva de vil.
Etaten er uverdig en Hovedstad som Oslo.
Burde vært avskaffet og nedlagt i løpet av uken.


Jan Kåre Christensen sa...

Anonym, du skriver:
Takk for redegjørelse.
Enig med deg, denne etaten er mannevond som legger enkelte for hat.
Mens andre – de aller fleste – får lov å gjøre hva de vil.
Etaten er uverdig en Hovedstad som Oslo.
Burde vært avskaffet og nedlagt i løpet av uken.

Svar:
Det er jeg enig med deg, alt du skriver.
Vi får nå se om de gjør noe med ulovlighetene på denne eiendommen, de er mange.
De lar nok dette passere, de har da oss og de andre «ulovlighetene» som er minimale og ubetydelige.
Denne som er «enorm» på en flat tomt, er ikke spennende for hverken PBE eller Statsforvalteren!

Anonym sa...

Imponerende arbeid du legger ned i å avsløre forskjellsbehandlingen her i Oslo by! Stå på!

Jan Kåre Christensen sa...

Anonym, du skriver:
Imponerende arbeid du legger ned i å avsløre forskjellsbehandlingen her i Oslo by! Stå på!

Svar:
Takk, ja.
Men dessverre, ikke noen aviser, mediehus eller andre vil være med på «laget».
Har ikke tenkt å gi opp.
Bare kom med innspill, og trenger all støtte og hjelp jeg kan få.
Her er det en av mange som tar seg til rette. Bygger murer på flatt tomt på 2 – 3 meters høyde om ikke enda høyere som eiendommen i Admiral Børresens vei 16.
Men de reglene som PBE har, er egentlig meningsløse.
Alle burde fått bygge som de ville. Bare at muren ikke var høyere enn huset.
Samt 4 meter i fra en nabogrense må en søke/spørre naboen om lov å bygge mur høyere enn 3 meter.
Regelverket i utgangspunktet er lager for å fore PBE med ulovlighetssaker slik at de er sikret arbeid!!!!!!!!!!!!!!

Anonym sa...

Leser hva du skriver Jan Kåre.
Det minner meg om gamle Øst-Tyskland eller Sovjetunionen.
Eller dagens Nord Korea eller Russland.
Det er virkelig ille at ingen ser ut som de bryr seg, for du har virkelig avslørt at i Hovedstaden i Norge er bussbransjen.
Alt annet enn sunn, rettferdig og har ikke et kunnskapsnivå som er en etat verdig.
Blir spennende nå hva som vil skje med eiendommene som du har tatt opp her på den Himmelske blogg.

Jan Kåre Christensen sa...

Anonym, du skriver:

Leser hva du skriver Jan Kåre.
Det minner meg om gamle Øst-Tyskland eller Sovjetunionen.
Eller dagens Nord Korea eller Russland.
Det er virkelig ille at ingen ser ut som de bryr seg, for du har virkelig avslørt at i Hovedstaden i Norge er bussbransjen.
Alt annet enn sunn, rettferdig og har ikke et kunnskapsnivå som er en etat verdig.
Blir spennende nå hva som vil skje med eiendommene som du har tatt opp her på den Himmelske blogg.

Svar:

Ja, det blir spennende.
Ikke minst den siste jeg har omtalt.
Det er eiendommen i Admiral Børresens vei 16.

Anonym sa...

Jeg tror du har landet på feil hylle i livet Jan Kåre. Du har åpenbart nese for gravende journalistikk og det du avslører er oppsiktsvekkende. Utrolig at ikke media vil skrive om dette! Enorm forskjellsbehandling,vi får se om PBE tør å gjøre noe med dine avsløringer.

Jan Kåre Christensen sa...

Takk, takk. Er enig med deg at PBE gjør forskjell.
At medier og aviser ikke vil skrive, vitner bare at de er feige og beskytter PBE og Statsforvalter som overhodet ei heller gjør jobben sin.