tirsdag 17. september 2019

Nr. 2462: Gratis til nedlastning og gi det videre Norges beste og mest korrekte oversettelse av det nye testamente ligger på vår hjemmeside: http://janchristensen.net/


Nr. 2462:
Gratis til nedlastning og gi det videre Norges beste og mest korrekte oversettelse av det nye testamente ligger på vår hjemmeside: http://janchristensen.net/

Du går inn på våre hjemmeside: http://janchristensen.net/

Går videre til Bøker & Linker og trykker på den linken. Her er den:

Så går du ned til Det største mennesket og trykker på den.

Faksmile av vår hjemmeside, Norges mest innholdsrike hjemmeside.

Vil du være med å støtte?

Se her:

Trenger forbønn og støtte for videre arbeid og tjeneste, vil du være med?
Takk!

Her er kontonummeret i DNB: 0535 06 05845

Vær velsignet i den Herre Jesu Kristi Navn!

Mulighetene er mange, men da må vi stå sammen og hjelpe hverandre fremover i tjenesten!lørdag 14. september 2019

Nr. 2560: Hvordan og på hvilken måte skal vi som kristne takle og håndtere urettferdige mennesker om de er troende eller ikke troende? Hva sier skriften? Del 1


Nr. 2560:
Hvordan og på hvilken måte skal vi som kristne takle og håndtere urettferdige mennesker om de er troende eller ikke troende? Hva sier skriften? Del 1

Har vi motstand, så er det for vi står for noe, ha det klart!
 5 Mosebok 32. 35. Meg hører hevn og gjengjeldelse til på den tid da deres fot vakler; for deres undergangs dag er nær, og hastig kommer det som venter dem.

Rom. 12. 19. Hevn eder ikke selv, mine elskede, men gi vreden rum! for det er skrevet: Meg hører hevnen til, jeg vil gjengjelde, sier Herren.

I den senere tid har jeg, eller vi da dette også inkluderer min familie. Virkelig fått oppleve urett og løgnaktige mennesker i «fri dressur!»

Så vel troende som ikke troende. I denne artikkel vil jeg ikke gå alt for mye inn på disse hendelsene. Heller fokusere på hvordan takle disse menneskene, og forholde seg. Hva sier skriften? Hva er bibelens lære og praksis?

Aposten Paulus sier noe til de troende i Lille-Asia her.

Efes. 5. 8 For I var fordum mørke, men nu er I lys i Herren; vandre som lysets barn - 9 for lysets frukt viser sig i all godhet og rettferdighet og sannhet - 10 idet I prøver hvad som er velbehagelig for Herren, 11 og ha intet å gjøre med mørkets ufruktbare gjerninger, men refs dem heller!

Det er helt legitimt ut ifra Guds ord – også gå i rette med urett. Dette inkluderer også urettferdige mennesker, selvfølgelig. Det å sitte ned, godta alt, det er ikke åndelig eller «kristent». Tvert imot, skriften sier følgende:
«ha intet å gjøre med mørkets ufruktbare gjerninger, men refs dem heller!»

Da skriften sier dette, så har jeg også praktisert dette overfor mennesker som har turet frem på denne måten. Om det er apostler, kommunalt ansatte, statlige ansatte og hvem det nå er. Men det er ganger det vi skal også gjøre forskjell på mennesker, og opptre forskjellig. Overfor falske brødre kan vi få lov å advare imot, og tro at de på en spesiell måte vil Gud gripe inn for også å dømme og lønne. Slik som med kobbersmeden Alexander og Jan Aage Torp som åpenbart var mennesker som ikke ville innrette seg etter Guds ord. Men gikk imot Guds ord og Herrens tjenere.

Med den ikke troende skal vi be om at Gud «smelter» deres hjerter, da skriften sier at hevnen hører Herren til. Samtidig er det Guds godhet og kjærlighet som «smelter» hjertene og isen som ligger der innefrossen i deres hjerter og sinn.

Rom. 2. 4 Eller forakter du hans godhets og tålmods og langmods rikdom, og vet ikke at Guds godhet driver dig til omvendelse?

Vi har, både jeg og oss som familie opplevet stor urett imot oss fra bl.a. Oslo kommune, og faktisk hele det offentlige Norge.
Nesten som Hans Nielsen Hauge, de ville ta for et forhold som vi ser på i dag som latterlig og helt hinsides. At en ikke skulle ha offentlig møte der mennesker skulle komme i sammen.

Men det er viktig å forstå og handle helt annerledes enn hva enn gjorde i GT og den gamle pakt overfor mennesker som gjør oss urett. I den Gamle pakt kal vi lese om mange faktisk skremmende og til dels forferdelige ting skjedde med de som gikk imot Guds folk, og Herrens tjenere. Slik er det stort sett ikke i NT og den nye pakt!

Men det er eksempler på hvordan Gud virkelige dømmer og straffer mennesker. Også her i tiden, før vi skal alle stå til ansvar for ham, her kommet et av mange eksempler i fra GT og den gamle pakt.

2 Kong. 1. 3 Men Herrens engel sa til tisbitten Elias: Gjør dig rede og gå sendebudene fra Samarias konge i møte og si til dem: Er det fordi det ingen Gud er i Israel, at I går avsted og spør Ba'al-Sebub, Ekrons gud?  4 Derfor sier Herren så: Du skal ikke stige ned fra den seng du er steget op i; du skal dø. Dermed gikk Elias.  5 Da sendebudene vendte tilbake til ham, spurte han dem: Hvorfor er I vendt tilbake?  6 De svarte: En mann kom oss i møte og sa til oss: Gå tilbake til kongen som har sendt eder, og si til ham: Så sier Herren: Er det fordi det ingen Gud er i Israel, at du sender bud for å spørre Ba'al-Sebub, Ekrons gud? Derfor skal du ikke stige ned fra den seng du er steget op i; du skal dø.  7 Han spurte dem: Hvorledes så den mann ut som kom eder i møte og talte således til eder?  8 De svarte: Det var en mann i en lodden kjortel, med et lærbelte bundet om lendene. Da sa han: Det var tisbitten Elias.  9 Og han sendte til ham en høvedsmann over femti med sine menn; og han gikk op til ham, der han satt på toppen av fjellet, og han sa til ham: Du Guds mann! Kongen sier: Kom ned! 10 Men Elias svarte høvedsmannen over femti: Er jeg en Guds mann, så fare ild ned fra himmelen og fortære dig og dine femti mann! Da fór det ild ned fra himmelen og fortærte ham og hans femti mann. 11 Så sendte han til ham en annen høvedsmann over femti med sine menn; og han tok til orde og sa til ham: Du Guds mann! Så sier kongen: Kom straks ned! 12 Men Elias svarte dem: Er jeg en Guds mann, så fare ild ned fra himmelen og fortære dig og dine femti mann! Da fór Guds ild ned fra himmelen og fortærte ham og hans femti mann. 13 Så sendte han igjen en tredje høvedsmann over femti med sine menn; og denne tredje høvedsmann gikk op til Elias og falt på kne for ham og bønnfalt ham og sa til ham: Du Guds mann! La mitt liv og disse dine femti tjeneres liv være dyrt i dine øine! 14 Ild fór ned fra himmelen og fortærte begge de første høvedsmenn over femti med sine menn; men la nu mitt liv være dyrt i dine øine! 15 Da sa Herrens engel til Elias: Gå ned med ham, og vær ikke redd ham! Så stod han op og gikk med ham ned til kongen.

Dette er GT og den gamle pakt. Vi leser her at dommen rammet dem hardt, men i NT og den nye pakt så sier to av Jesu disipler noe om denne hendelsen. De ber og Jesus skal gjøre det samme. Vi leser om dette i det nye testamentet.

Lukas 9. 51 Og det skjedde da det led mot tiden at han skulde optas, da vendte han sitt åsyn mot Jerusalem for å dra der op, 52 og han sendte bud foran sig. De gikk da avsted, og kom inn i en samaritansk by for å gjøre i stand for ham; 53 og de tok ikke imot ham, fordi hans åsyn var vendt mot Jerusalem. 54 Da hans disipler Jakob og Johannes så det, sa de: Herre! vil du vi skal byde ild fare ned fra himmelen og fortære dem, likesom Elias gjorde? 55 Men han vendte sig om og talte strengt til dem og sa: I vet ikke av hvad ånd I er. 56 For Menneskesønnen er ikke kommet for å ødelegge menneskeliv, men for å frelse. Og de gikk til en annen by.

Legg merke til at Jesus ville ikke høre den sammenligningen, det var ikke derfor han hadde kommet. Jesus var kommet for å frelse og gjøre oss mennesker hele, til ånd, sjel og legeme.

Med andre ord, Gud vil ikke at vi skal ønske noen synderes død, undergang eller noe annet! Men allikevel, alle mennesker vil føre eller senere svare for sin brøde, synd, urett og alt annet de har gjort. La oss ha dette klart. Men det er ikke oss som troende lengre som i GT og den gamle pakt på samme måte å utale dom. Men frelse, liv, håp og gjenopprettelse!

Sluttkommentar:

Men skal allikevel komme med en artikkel til, der jeg vil også påpeke at det også i NT og den nye pakt så gjør Gud det samme som i GT og den gamle pakt. Han holder dom, avslører og mennesker kommer på skam som går Gud og hans tjenere imot! Gud er tross den samme i NT som i GT, Gud eller Jesus har ikke forandret seg.

Hebr. 13. 8 Jesus Kristus er igår og idag den samme, ja til evig tid.

Sal. 90. 2 Før fjellene blev til, og du skapte jorden og jorderike, ja fra evighet til evighet er du, Gud.

lørdag 7. september 2019

Nr. 2553: Snakket med en som selv har vært saksbehandler, som mener dette er en meget stygg sak da plan- og byggningsetaten i Oslo har bryte offentlighetsloven systematisk over flere med å unnlate å svare på våre spørsmål, behandlet oss urettferdig sammenlignet med andre!


Nr. 2553:
Snakket med en som selv har vært saksbehandler, som mener dette er en meget stygg sak da plan- og byggningsetaten i Oslo har bryte offentlighetsloven systematisk over flere med å unnlate å svare på våre spørsmål, behandlet oss urettferdig sammenlignet med andre!


Som Dansk så har en sine tanker, selv om en bor i Norge som en fremmed og utlending. Slik som PBE og det offentlige Norge holder på, er de egentlig Molboere? Det har jeg slått fra meg, da de ikke ønsker gang etter gang å svare på våre spørsmål, hvis det ikke passer. 
De er egentlig mer apekatter enn de er molboer. Tar derfor med denne molbohistorien slik at leserne kan forstå PBE bedre, og hvordan og hvorfor de oppfører seg som de gjør (kanskje?)

Apekatten

Et herskap på Mols hadde en apekatt, som de for moro skyld hadde fått sydd pene klær til, så den i farten så ut som en liten gutt.
En mann i nabolaget sendte en dag en bonde bort til herregården med et viktig brev, med beskjed om at han måtte ha svar med tilbake.
Da bonden kom til gården, var herskapet nettopp gått ut i haven, men apekatten sto ved et åpent vindu. Da bonden fikk øye på denne velkledde person, gikk han bort til ham og spurte om herren var hjemme; han hadde et brev til ham, som han skulle ha svar på.
Apekatten nikket og rakte hånden ut etter brevet, som bonden ga ham. Apen tok det, så på seglet, snudde på det, kikket på innholdet og rev til sist brevet i småbiter, som han kastet ut av vinduet. Bonden, som sto og så dette, spurte da om han skulle ha noe svar med tilbake. Apekatten så surt på ham, smilte stygt og ristet på hodet. Så gikk bonden sin vei.
Da han kom hjem, spurte hans herre om han hadde et brev med tilbake.
"Nei," sa han, "det var ingen andre hjemme enn junior, og jeg ga brevet til ham. Han åpnet det og leste, men det var lett å se at han ble rasende over brevet og ikke ville svare på det."

Bilde av en apekatt, som et illustrasjons bilde enten på PBE eller den apekatten som en finner i denne historien.
Traff tilfeldigvis en som selv har vært på andre siden av «bordet» enn oss, fikk god tid med han da vi også spiste i sammen. Der fikk jeg gå igjennom saken vår ganske godt, og han mente bl.a. dette som jeg skriver i overskriften her.

Snakket med en som selv har vært saksbehandler, som mener dette en meget stygg sak da plan- og byggningsetaten i Oslo har bryte offentlighetsloven systematisk over flere med å unnlate å svare på våre spørsmål, behandlet oss urettferdig sammenlignet med andre!

Offentlighetsloven sier bl.a. forskjellsbehandling er ikke tillatt.

Vi er blitt satt i miskreditt gang etter gang, mens andre har fått dispensasjon selv i nærheten av vårt boområde oppimot 57 ganger mer enn oss. Med andre ord, forskjellsbehandlingen i vår sak er systematisk og har pågått over flere år.

§ 6.Forbod mot forskjellsbehandling

Ved behandling av saker etter lova her eller i andre tilfelle der det blir gitt tilgang til informasjon, er det ikkje høve til noka slags forskjellsbehandling mellom samanliknbare tilfelle eller til å avtale at nokon skal ha einerett på tilgang til informasjon. At ein førespurnad er sett fram av ei offentleg eller offentleg tilknytt verksemd, gir ikkje høve til forskjellsbehandling når formålet med førespurnaden ikkje har samanheng med dei offentlege gjeremåla til verksemda.

Forbodet i første ledd er ikkje til hinder for at det kan gjerast avtalar om einerett dersom det er nødvendig for å levere ei teneste i ålmenta si interesse. Det skal gjerast ei ny vurdering av grunngivinga for å gjere slike avtalar kvart tredje år. Avtalar om einerett som blir gjorde i medhald av leddet her, skal vere offentlege. Det kan ikkje gjerast avtalar om einerett til tilgang til informasjon som ålmenta etter føresegner i lov eller forskrift har eit rettskrav på å få innsyn i.

Dersom ikkje anna blir fastsett av Kongen i forskrift, gjeld føresegnene i paragrafen her berre for verksemder som er omfatta av EØS-avtalen vedlegg XI nr. 5k (direktiv 2003/98/EF som endra ved direktiv 2013/37/EU) om vidarebruk av informasjon frå offentleg sektor.

Videre har vi gang etter gang spurt om ting, også de samme tingene og aldri fått svar. De unnlater systematisk og gjennom flere år å underkommunisere og ikke kommunisere i det hele tatt.

31. Avslag og grunngiving

Avslag på innsynskrav skal vere skriftleg. Organet skal alltid vise til den føresegna som gir grunnlag for avslaget, og til kva ledd, bokstav eller nummer i føresegna som er brukt. Dersom § 13 er grunnlag for avslaget, skal organet også vise til føresegna som pålegg teieplikt. Byggjer avslaget på forskrift, må organet opplyse om dette, og kva punkt i forskrifta avslaget byggjer på. Avslaget skal også opplyse om høvet til å klage og om klagefristen.

Den som har fått avslag, kan innan tre veker frå avslaget vart motteke, krevje ei nærare grunngiving for avslaget der hovudomsyna som har vore avgjerande for avslaget, skal nemnast. Organet skal gi skriftleg grunngiving snarast råd og seinast innan ti arbeidsdagar etter at kravet vart motteke.

Vi har spurt om mange ting som vi aldri har fått svar på. Med andre ord, de har bryte loven her gjentatte ganger, og ikke få svar på et spørsmål når en også gjentar spørsmålene, det er ille.

Dette står i offentlighetsloven: Byggjer avslaget på forskrift, må organet opplyse om dette, og kva punkt i forskrifta avslaget byggjer på.

Når vi ikke får svar om ting vi har spurt om. Her er noen eksempler på spørsmål.

1.)  Vi har spurt om hvorfor de ikke kan når de er så nøye med å følge forskriftene hvorfor de helt bevist overser lov om dispensasjon.

2.)  Naboen på andre siden, har mur som er 20 cm fra veibanen. De får lov å ha den, men vi ikke vår.

3.)  Vi har spurt hvorfor de godkjente og ønsker at vi skal bygge en mer «ulovlig» skrå kant enn den muren vi har i dag. Dette har vi aldri fått svar på.

4.)  Hvorfor får andre i noenlunde i samme situasjon som oss, og i langt «verre» situasjon enn oss dispensasjon?

5.)  Når vi f.eks. sette PBE svar skyldig, så svarer de aldri tilbake. Dette er ikke bra!

Dette her påpekte jeg også i vår klage til Fylkesammen, så dette er ikke noe nytt. Se her hva jeg skrev:

10.)                     Når vi etterspør svar, svarer de som regel aldri. Hvis de svarer, så er det for å tåkelegge. Det er svært vanskelig å føre en god dialog, da PBE egentlig fører enn monolog ovenfor oss og imot oss stort sett!