mandag 23. mai 2011

Nr. 136. Edvardsen, hvem var han?

Spørsmål 136:

At Jan Hanvold, Ulf Ekman, Benny Hinn er falske profeter er ikke vanskelig å forstå, men at Aril Edvardsen er det, det skjønner jeg ikke helt?


Svar:

Her er min artikkel om Edvardsen: Aril Edvardsen, en falsk profet


5. Mos.18:22 Når det ord profeten taler i Herrens navn, ikke skjer og ikke går i oppfyllelse, da er det et ord som Herren ikke har talt. Det er et ord som profeten i overmot har dristet seg til å tale, og du skal ikke være redd ham.

Edvardsen døde for en tid tilbake, han er en prototype på en falsk profet, og det står om de som har forlatt oss følgende i Hebreerbrevet, tar her med fra mine bibelkommentarer. Hebr. 13: 7 Glem ikke deres ledere, de som talte Guds ord til dere. Tenk tilbake på hvordan de levde og døde, og ta eksempel av deres tro!
Dette er skrevet til menigheten i Jerusalem som hadde hatt mange virkelig gode åndelige ledere. Enkelte var også døde eller var ikke lengre til stede i Jerusalem. Ta lærdom av dem og lev deretter.

Dette å ta lærdom gjelder også i negativ henseende, ønsker å nevne 10 ting med Edvardsen som gjorde ham til en falsk profet, men lista kunne vært mye lengre, mer innholdsrik og med kilder. For korthetsskyld lager jeg ikke artikkelen lengre.
Det er viktig at folk undersøker og setter seg inn i det Edvardsen holdt på med selv, for å finne ut om mine påstander holder mål eller ikke.
Men de som vil la seg forføre vil ikke ta imot kjærlighet til sannheten og det er tragisk, min bønn er at vi kristne må ydmyke oss og be om øyensalve så vi er i stand til å se med Guds øyne.
Her kommer lista over hva Edvardsen forkynte, og hva som gjorde han til en falsk profet etter min oppfatning. Jesus sa selv i Matt 24:11 at mange falske profeter skal oppstå og føre mange vil, og Edvardsens forkynnelse som hadde aksept og utbredelse i spesielt den frikirkelige bevegelse i Norge har ført mange vill. Vi ser fruktene av hans forkynnelse i dag der menighetslivet på mange måter ligger brakk.
1.) Edvardsen manipulerte i sin forkynnelse. Han kom stadig med “nye” sannheter for å tilpasse budskapet slik at han tjente på det selv. Han var en populistforkynner og en som snudde kappa etter vinden. En kameleon på det åndelige område, og en dyktig som klarte gjennom flere tiår å villede så mange.
2.) Han var alltid en døråpner for all vranglære og forkynnere som drev med fremmed lære. Han var den første som åpnet opp for Katolikkene på 70-tall. På 80-tallet for den okkulte trosbevegelsen osv.
3.) Falske profetier omgikk han seg med hele livet. Det er vel nesten ingenting av hva han profeterte eller som kom fra Sarons Dal som har slått til? Hvis de hadde slått til så hadde Norge vært frelst 10 ganger.
4.) Edvardsen nærmest hatet Israel og elsket Muslimer da han drev mye arbeid i Arabiske land. Da vant han innpass og trodde selv at Allah og vår Gud var den samme, derfor forkynte han også fra Koranen, pleide omgang med Arafat og andre Muslimske ledere. Hans omgang med muslimer og andre, gjorde meg kvalmen og uvel!
5.) Edvardsen sto aldri opp og forsvarte sine standpunkt, men lot alltid forførte og villedende troende stå for dette. Han var klok og utspekulert i å bedra andre. Han hadde sin egen taktikk som han vant frem med! Så mange som forsvarte ham, når Edvardsen alltid skygget banen er trist. Og når han sto opp for sine standpunkt latterliggjorte og bagatelliserte han alltid andres standpunkt og hva de sto for.
6.) Edvardsens teologi er ikke lett å få tak på da han hele tiden forandret på den som en kameleon, men den var hele tiden på et sidespor. I heftet “Bring Kongen tilbake” lærer Edvardsen at menigheten kan bringe Kristus tilbake ved at alle aksepterer ham. Skriften derimot lærer akkurat motsatt, at det er Antikrist menneskene er forberedt på å møte, ikke Kristus når han kommer. Jesus kommer som redningsmann etterat Antikrist har holdt på å utslette hele menneskeheten. Edvardsen hevdet også at vi kunne hindre Antikrist fremtreden og den store trengsel ved at vi evangeliserte og vant verden for Kristus, og med sine krumspring på det teologiske området snudde han Guds ord slik på hodet. Han hevdet også at verden modnet for Kristus og vekkelse, men sannheten er at verden modnes for dom og Antikrist ved sin ugudelighet og frafallenhet. Han profeterte hvert år på sommerstevnet i Sarons dal om vekkelser og bølger som skulle komme over Norge og hele verden, men som aldri kom. Åge Samuelsen sa om Aril Edvardsen at han nok var en hyggelig mann, men han kunne ikke tåle læren hans.
7.) Edvardsen utdannet Apostler i hopetall, disipler og jeg vet ikke hva? Hele tiden var han nr. 1 og overlegne alle andre. Men han gjorde aldri noen til disipler og Jesu etterfølgere.
8.) Edvardsen måte å drive misjon på var manipulerende da han overså den lokale menighet og gikk direkte til de innfødte, med pengestøtte fra de han hadde manipulert og forført her i Norge. Mannen var en utspekulert kjeltring, på lik linje med pastor Jan Hanvold, Benny Hinn, Kenneth Copeland, Kenneth Hagin, Ulf Ekman, Åge Åleskjær og alle andre karismatikere.
9.) Edvardsen var felleskristen og presset ut de som sto for Guds ord. Dessverre så gikk pinsebevegelsen tilbake på sitt standpunkt med å ekskludere ham. Nå har vel alle disse såkalte pinsehøvdingene som er frafalne i Ånden, slike som den nå avdøde Morgan Kornmo, David Østby og Emanuel Minos vært nede på hans sommerstevne og anerkjent han som en stor “gudsmann”.
10.) Edvardsen fulgte alltid trendene og vant frem med det, De falske profetene er oppøvd sier skriften. De er oppøvd i å manipulere og forføre lettlurte, forførte, naive og drømmende troende.

Dette var bare et meget kort knippe, men mer enn nok til å kvalifisere Edvardsen til at han var en falsk profet.

Edvardsen begynte godt, men døde som en New Ager og en frafallen! Det var vel ikke en profeti han kom med eller som kom fra Sarons Dal som hadde slått til? Alt var mer eller mindre et STORT HUMBUG!

Det som er så alarmerende i dag er også disse åndelige lenkene vi ser.


Edvardsen var en falsk profet, og Ludvik Karlsen og mange andre sto i ledertog med ham.

Åge Åleskjær er en falsk profet og Egil Svartdahl og mange andre står i ledertog med ham.

Jan Hanvold er en falsk profet og David Østby og mange andre står i ledertog med ham.

Ulf Ekman er en falsk profet og Emanuel Minos og mange andre står i ledertog med ham.

Paven i Roma er en falsk profet og mange står i ledertog med han og den Katolske Kirka. Slik kunne jeg ha fortsatt. Vi er i ferd med å få en kristenhet der Satan styrer alt mer eller mindre som Paulus skriver til Timoteus.

1. Tim. 5. 15 For allerede har somme vendt sig bort efter Satan.

Det er dette som skjer, og er i ferd med å skje mer og mer. At alle er lenket på det samme toget som bærer ned til Rom for der å være forenet i samme tro og sinn. Dette er ikke noe annet en et gedigent Antikristelig bedrag som nå er i ferd med å gå over hele kristenheten, både den protestantiske og den Katolske. Og troen på en treenig Gud er det som binder det hele i sammen, skremmende å være vitne til dette som skjer nå like foran våre øyne. Hva er da budskapet til endetidens kristne? Det er selvfølgelig flere ting og sider. Vil nevne to ting eller sider.

1. ) Hellige oss for Herren.

Hebr. 12. 14 Jag efter fred med alle og efter helliggjørelse; for uten helliggjørelse skal ingen se Herren.
Josva 3. 5 Da sa Josva til folket: Hellige eder! For imorgen vil Herren gjøre underfulle ting iblandt eder.

2.) Gå ut fra dette og samles om Guds ord og bønn.

Joh. Åpenb. 18. 4 Og jeg hørte en annen røst fra himmelen si: Gå ut fra henne, mitt folk, forat I ikke skal ha del i hennes synder, og forat I ikke skal få noget av hennes plager!
2. Kor. 6. 14 Dra ikke i fremmed åk med vantro! for hvad samlag har rettferd med urett, eller hvad samfund har lys med mørke? 15 Og hvad samklang er det mellem Kristus og Belial, eller hvad lodd og del har en troende med en vantro? 16 Og hvad enighet er det mellem Guds tempel og avguder? Vi er jo den levende Guds tempel, som Gud har sagt: Jeg vil bo iblandt dem og ferdes iblandt dem, og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. 17 Derfor, gå ut fra dem og skill eder fra dem, sier Herren, og rør ikke ved urent, så skal jeg ta imot eder, 18 og jeg vil være eder en far, og I skal være mig sønner og døtre, sier Herren, den Allmektige. 7.1. Eftersom vi da har disse løfter, mine elskede, så la oss rense oss fra all urenhet på kjød og ånd og fullende vår helliggjørelse i Guds frykt!

Her ligger både løsningen og utfordringen. For å nevne noen ord til om Edvardsen. Så profeterte han både i øst og vest om vekkelser som skulle bli enda større en den forje alltid. Selv om den forje aldri kom, men han vant bare større og større innpass. Men Guds ord hadde profetert om dette på forhånd hvordan det skulle være i endetiden, noe som vi alle har sett har gått i oppfyllelse foran våre øyne.

2. Tim. 4. 1. Jeg vidner for Gud og Kristus Jesus, som skal dømme levende og døde, og ved hans åpenbarelse og hans rike; 2 Forkynn ordet, vær rede i tide og utide, overbevis, irettesett, forman med all langmodighet og lære! 3 For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunde lære, men efter sine egne lyster ta sig selv lærere i hopetall, fordi det klør dem i øret, 4 og de skal vende øret bort fra sannheten og vende sig til eventyr. 5 Men vær du edru i alle ting, lid ondt, gjør en evangelists gjerning, fullfør din tjeneste.

Edvardsen pleiet omgang med alle i slutten av sitt liv og trodde vel egentlig ikke på bibelen på slutten? Da han mente at Allah og vår Gud var den samme og han leste også fra Koranen når han prekte til muslimene da de var like mye Guds utvalgte folk som Israel og andre troende. Her var det virkelig en New Ager som døde, ingen troende. Eller sann Jesus troende!

Jeg definerer Aril Edvardsen ikke som en kristen, eller en kristen leder og forkynner. Men som en folkeforfører, populist og New Age forfører.

Fra Wikipedia om New Age: New Age (fra engelsk; ny tidsalder) er en kulturstrømning påvirket av 1960-tallets hippie-bevegelse. New Age er en samlebetegnelse på en stor gruppe religiøse bevegelser og filosofier som har utviklet seg i Vesten etter ca. 1970.

Kjennetegn Innen New Age -bevegelsen finnes et vidt spektrum av religiøs tro og praksis, herunder et bredt utvalg av framgangmåter for å oppnå kontakt med høyere intelligenser, leve riktig og forbedre sin fysiske og psykiske helse.
I New age-tidsskrifter som Visjon (tidligere Alternativt Nettverk) og Ildsjelen skrives det om personlig utvikling, healing og alternativ medisin, tyding av tart-kort, astrologi, studier av UFO-observasjoner, kornsirkler og mye annet
Det har vist seg vanskelig å etablere en felles teoretisk ramme over dette mangfoldet. Et hovedskille i forskningen på feltet går mellom forskere som James R. Lewis, som mener at New Age reflekterer en direkte import av østlig tankegods, og forskere som Wouter J. Hanegraaff, som betoner sekularisering av elementer fra vestlig esoterisk tradisjon.
I tråd med Colin Campbells teori om det kultiske miljø oppstår og forsvinner organisasjoner og grupper i rask takt. Forfattere og kursarrangører låner friskt teorier og metoder fra hverandre. Individene beveger seg fra organisasjon til organisasjon, fra lærer til lærer, på jakt etter innsikt og opplysning. For svært mange framstår de ulike trosretningene eller organisasjonene mere som midlertidige stoppesteder enn som mål.

Legg merke til essensen her, en ny tidsalder\skifte. Det var alltid Edvardsen budskap, en ny tid med nye mulighet selv om de andre aldri hadde blitt oppfylt eller skjedd. Hvor lenge skal verden og de religiøse bedras? Inntil Herren kommer igjen og setter alt på rett plass!

Her er et av tusenvis av eksempler som viser at Edvardsen var en falsk profet som forførte, villedet og samlet alle religioner til “et”:

http://www.tbve.no/nyheter/nyhetsarkiv/senegals-muslimske-presse-kalte-aril-edvardsen-en-viktig-brobygger/2006/april.html
http://www.tbve.no/nyheter/nyhetsarkiv/senegals-muslimske-presse-kalte-aril-edvardsen-en-viktig-brobygger/2006/april.html

Ingen kommentarer: