torsdag 26. mai 2011

Nr. 139; Angrer Gud?

Spørsmål 139:

Angrer Gud? Det står om det i 1. Mosebok 6 at Gud angret!

Svar:

Ja, det står faktisk det i vers 6.
1. Mosebok 6. 1. Da nu menneskene begynte å bli tallrike på jorden, og de fikk døtre, 2 så Guds sønner at menneskenes døtre var vakre; og de tok sig hustruer, hvem de hadde lyst til. 3 Da sa Herren: Min Ånd skal ikke dømme blandt menneskene til evig tid; for sin villfarelses skyld er det kjød, og dets dager skal være hundre og tyve år. / 4 I de dager var kjempene på jorden og likeså siden, da Guds sønner gikk inn til menneskenes døtre, og de fødte dem barn; det er de veldige fra fordums tid, de navnkundige. 5 Og Herren så at menneskets ondskap var stor på jorden, og at alle dets hjertes tanker og påfund bare var onde den hele dag. 6 Da angret Herren at han hadde skapt mennesket på jorden, og han var full av sorg i sitt hjerte. 7 Og Herren sa: Jeg vil utrydde menneskene som jeg har skapt, av jorden, både mennesker og fe og kryp og fuglene under himmelen; for jeg angrer at jeg har skapt dem. 8 Men Noah fant nåde for Herrens øine.

Vi har et synonymt vers her: Men Herren angret at han hadde gjort Saul til konge over Israel. 1. Sam. 15:35

Men så står det flere plasser i Guds ord at Herren ikke angrer:

Vi kan for eksempel lese følgende fra det gamle testamentet:

Gud er ikke en mann så han lyver, et menneske så han skifter sinn.
4. Mos. 23:19
Et annet sted sies følgende om Gud:
Han som er Israels ære, lyver ikke og angrer ikke. For han er ikke et menneske så han trenger å angre. 1. Sam. 15:29

Er det motsetning her? Ja tilsynelatende. Men det er fordi vi ikke har skjønt hva Gud egentlig sier og mener,

Enkelte ganger ser det faktisk ut til at Herren står maktesløs overfor oss mennesker når det gjelder ondskap og vanhelliget. I 1. Mosebok 6 står det om Kong Saul som hadde utviklet som til en frekk og utakknemlig person og konge som alltid tok seg til rette og ville ikke høre på Herrens ord og hva Samuel sa, da står det etter at han gang på gang hadde overtrådt Guds befaling at Herren angret på at han hadde gjort Saul til konge. Det ser således ut som om at når Gud ikke har noen mulighet til å komme inn og skape en forandring, da angrer han.

Når det gjaldt menneskene som var blitt 50 % mennesker og 50 % falne engler kunne ikke Gud gjøre noe, og bastardene fikk sin skjebne beseglet i vente på dom og ikke frelse. Kun Noah og hans familie var rene mennesker, mens satan hadde klart og infiltrere alle menneskene som bodde på jorda. Antageligvis bodde det ca. 2 millioner mennesker på jorda på den tiden, og av disse var det kun 8 mennesker som var reinrasede, nemlig Noah og hans familie som både trodde Gud og som ikke hadde noe av de falne englers blod i seg.
Vi ser en parallell til dette i dag. Gud har skapt menneskene til mann og kvinne i et livslangt og homogent ekteskap, som skal vare livet ut. Men i dag er alle familier mer eller mindre berørt at denne relasjonen er brutt og erstatt med skilsmisse, gjengifte, les biskhet, homoseksualitet og annet som er uten forbi Guds vilje. Hvem er det som står bak dette og har gjord dette? Satan som også sto bak dette på Noah tid, legg merke til Jesu ord, det skal bli som på Noah dager i tiden før hans gjenkomst.

Vi leser om dette i 2. Pet. 2. 4 For så sant Gud ikke sparte engler da de syndet, men styrtet dem ned i avgrunnen og overgav dem til mørkets huler i varetekt til dom.

Slik var det også med Kong Saul som hadde vendt seg bort i fra Herren gang på gang og det var ingen vei tilbake.
Vi leser om dette i 1. Joh. b. 5. 16 Dersom nogen ser sin bror gjøre en synd som ikke er til døden, da skal han bede, og han skal gi ham liv - jeg mener dem som ikke synder til døden. Der er synd til døden; det er ikke om den jeg sier at han skal bede.

Når “toget” er gått, så angrer Gud seg. Gud kan og vil løse alle ting i våre liv. Fra syndeproblemet vårt til alle andre ting og sider ved våre liv. Når det er kommet noe inn, som er så alvorlig som dette – men dette er yters sjelden – sangrer Gud. Det kunne stått når Gud blir satt sjakk matt så angrer han da hans vesen er å hjelpe og sette i frihet!

Jeg skriver også noe om dette under mine bibelkommentarer under Markus evangeliet som er som noen synonyms vers. Der alt dreier seg om en ting; å vende seg og ha anledning til å vende seg til ham som løser alle ting i våre liv, både i dette liv og det kommende.

3. 28 Sannelig, jeg sier dere: Alt skal menneskene få tilgivelse for, både synder og spott, hvor mye de enn spotter.

Hvor stor er Guds nåde? Uendelig stor, omfangsrik og omfattende. Jesus døde for alle synder til alle tider. Rom.5. 8 Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere.

29 Men den som spotter Den hellige ånd, får aldri i evighet tilgivelse, men er skyldig i evig synd.»

Her er et av de mest mistolkede og feiltolkede skriftsteder i hele Guds ord.
Det var mange som hevdet, spesielt blant lederskapet i Israel hevdet at Jesus var besatt. De fornektet med andre ord Jesus. Med slik innstilling er de skyldig i en evig synd. Så lenge en går med en slik innstilling og formening er en evig fortapt. Det er noe selv ikke Guds Ånd kan overprøve og gjøre noe med. Å spotte den Hellige Ånd er å ikke ville og ønske omvende seg, og hvis en holder fast ved å ikke omvende seg. Da er en skyld i evig synd. Tenk bare på Judas og Peter, begge sviktet Jesus og Peter alle verst med å banne og sverge på at han ikke kjente Jesus. Hadde Judas omvendt seg før han la løkka rundt halsen hadde han fått tilgivelse. Og hadde ikke Peter omvendt seg hadde han gått evig fortapt.

Vi kan få tilgivelse for absolutt alt form for synd uansett hvor heslig og alvorlig den er hvis en omvender seg og ber om nåde og tilgivelse. Det må en omvendelse og erkjennelse til, da er alt mulig for Gud lærer Guds ord oss.

30 Dette sa han fordi de hadde sagt: «Han er besatt av en uren ånd.»

Men som her de går med den innstillingen om Jesus; Han er besatt av en uren ånd.
Men når de omvender seg, uansett fra hvilken synd er det tilgivelse og nåde å få. Selv mange som en gang sto Jesus imot og sa slike ting om han at han var fra Satan, full av hat og løgn ble frelst og fikk nåde hos Gud.
Ap.gj.6. 7 Guds ord nådde stadig flere, og tallet på disipler i Jerusalem økte sterkt. Også en stor flokk av prestene ble lydige mot troen.
Men tilgivelse er knyttet til omvendelse. En gjengift troende vil ikke få tilgivelse før han går ut av det forholdet og en homoseksuell vil ikke få tilgivelse før han omvender seg. Men når en omvender seg og ber om nåde, er det nåde å få for alle synder. Men det må skje i dette livet eller er det for sent!
Gud angrer, men ikke fordi han tar “feil”. Men fordi vi “misbruker” hans nåde og den tillitten han viser oss som mennesker og frie individer!

Ingen kommentarer: