søndag 15. mai 2011

Nr. 79: Er det forsvarlig å blande alle folkeslag i Norge?

Spørsmål 79:

Er det forsvarlig å blande alle folkeslag i Norge?

Svar:
Dette anser jeg som et politisk spørsmål mer som et åndelig spørsmål. Jesus døde for alle mennesker, om de er hvite, svarte, gule eller røde. I himmelen finnes eller kommer til å finnes alle typer mennesker og jeg er overbevist om at vi vil bære vår hudfarge i all evighet!

I himmelen vil det være mennesker fra alle folkeslag sier Åpenbaringsboka.

Her fra mine bibelkommentarer fra Johannes Åpenbaring 5. 9 De sang en ny sang:
Verdig er du til å ta imot boken
og åpne seglene på den.
For du ble slaktet
og har med ditt blod frikjøpt for Gud
mennesker av alle stammer og tungemål,
av alle folk og nasjoner.

Her skulle Sønnen tilbedes og æres som Faderen, da han er verdig. Og det er ut av av alle stammer og tungemål, av alle folk og nasjoner. Men inngangsporten for dem alle er det samme; med ditt blod frikjøpt for Gud.

10 Til et kongerike har du gjort dem,
til prester for vår Gud,
og de skal herske på jorden.

I Israel under den gamle pakt var kun noen få prester ut av en stamme, Levi stamme. Men i menighetens tid og under det kommende 1000-årsriket er alle gjenfødte prester for den levende Gud.
1. Pet. 2. 5 Vær selv levende steiner som bygges opp til et åndelig tempel! Bli et hellig presteskap, og bær fram åndelige offer som Gud gjerne tar imot, ved Jesus Kristus.

11 Og i mitt syn hørte jeg koret av de mange engler som stod omkring tronen og de fire vesener og de eldste – det var titusener på titusener, tusener på tusener av dem.

Vi leser i Hebr. 12. 22 til ti tusener av engler. Eller som det også står; engelens myriader. Det finnes et utall med engler men nå er det ikke plass til dem alle foran tronen. Nå er ikke bare de firetyve Representantene for alle frelste for tronen. Men også alle frelste gjennom tiden derfor blir det få engler nå foran tronen. De frelste gjennom tidene blir så mange at englene må vike.

12 De ropte med høy røst:
Verdig er Lammet som ble slaktet,
verdig til å få all makt og rikdom, visdom og styrke,
ære og pris og takk.

Igjen ropes det med høy røst. I himmelen blir det ropt høyt fordi Jesus er funnet verdig av Faderen. Hadde ikke Jesus blitt funnet verdig ville vi alle gått evig fortapt og blitt utslettet i sammen med alle ikke troende og alle falne engler.

13 Og hver skapning i himmelen og på jorden og under jorden og på havet, ja, alt som der finnes, hørte jeg si: Han som sitter på tronen, han og Lammet skal ha all takk og ære, pris og makt i all evighet.

Her er det to som skal prises og æres; han som sitter på tronen, han og Lammet skal ha all takk og ære, pris og makt i all evighet.
Å be til den Hellige Ånd og tro at den Hellige Ånd er en egen gudeperson er nonsens og 100 % ubibelsk.

14 De fire vesener svarte: Amen. Og de eldste kastet seg ned og tilbad.

Vi leser i Esekiel om disse livsvesne. Esekiel 1. 14 Skikkelsene fór fram og tilbake og var som lyn å se til.
Så kaster de firetyve eldste ned og tilber Faderen og Sønnen.
Fil. 2. 9 Derfor har Gud høyt opphøyet ham
og gitt ham navnet over alle navn,
10 for at hvert kne skal bøye seg i Jesu navn,
i himmelen, på jorden og under jorden,
11 og hver tunge bekjenne:
Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære!
Å be til og tilbe Faderen og Sønnen er å ta ”himmelen” på forskudd!


Vi leser i vers 9: mennesker av alle stammer og tungemål, av alle folk og nasjoner.

Av alle forskjellige mennesker fra alle tider, raser, hudfarge og de blir frelst ut fra alle typer religioner, ismer og sismer.

I himmelen vi det være “flerkulturelt” men ingen vil se ned på hverandre eller herske over hverandre, men vi vil tjene hverandre av hele hjerte!

Ingen kommentarer: