søndag 29. mai 2011

Nr. 143: Hva betyr Jesus for deg?

Spørsmål 143:

Hvem er Jesus for deg, hva står han for og hvordan ser du din relasjon til han hvis du får del i slutt frelsen?

Svar:
Jesus betyr alt for meg og min familie!

Han har frelst meg, bevarer meg og til slutt skal han ta meg hjem der han er, herlig! Han er den som så og forsto min stilling og situasjon da det var håpløst for meg, men heldigvis ikke for han.
Han gjorde hva han kunne for meg gjennom sin offerdød på Golgata, og han sto opp igjen til min rettferdiggjørelse. Ved alt han gjorde er alt fullbrakt, og jeg kan få hvile i frelsen og troen på at jeg er under Guds omsorg og beskyttelse, halleluja. Jeg slipper å streve med å forbedre meg overfor Gud, men kan ved tro og tillit til Guds ord og ånd leve i ærlighet og åpenhet, jeg er sett og godtatt og tilgitt og renset i blodet. Jeg får være meg selv sammen med Gud og Jesus og alle mennesker, jeg har ingenting å skjule, for synden har jeg bekjent, og Jesus har i sin offerdød lidd for meg, tenk hvor mye han elsker. Tenk jeg får være Guds venn og Jesu brud sier skriften.
Hver dag kan jeg nyte samfunn med Herren, i gode og onde dager. Det står Han er med alle dager inntil verdens ende. Han er trofast og skal ikke svikte.
Det er herlig å få gå med ham som Enok. Enok VANDRET med Gud, hånd i hånd i et intimt felleskap. Slik er det også for meg, og min familie. Vi kan få vandre med Herren, for hver dag som går i hans herlighet og lys.

2. Kor. 2. 14 Men Gud være takk, som alltid lar oss vinne seier i Kristus og ved oss åpenbarer sin kunnskaps duft på hvert sted! 15 For vi er en Kristi vellukt for Gud, blandt dem som blir frelst, og blandt dem som går fortapt, 16 for disse en duft av død til død, for hine en duft av liv til liv. Og hvem er vel duelig til dette? 17 For vi er ikke, som de mange, slike at vi forfalsker Guds ord til egen vinning; men som i renhet, ja som av Gud, taler vi for Guds åsyn i Kristus.

Gå med Herren i hans seierstog begynner vi med her på jorden, og det blir bare herligere og herligere! Og enda bedre når vi kommer hjem, for da er det ingenting som kan plage oss mer eller få oss ut av fatning!
Men alt dette vil Herren at vi skal få oppleve begynnelsen av her og nå. Da gjelder det å gjøre opp alt som ikke er til Herrens behag og passe seg så ikke den onde får rom. 1. Joh 5:18 Vi vet at hver den som er født av Gud, synder ikke; men den som er født av Gud, tar sig i vare, og den onde rører ham ikke. Så ved å pleie daglig samfunn og holde seg nær til Herren så skal den onde fly fra oss. Da får du den frimodighet som Herren gir så du kan leve i seier, og lærer deg å håndtere mennesker på rett måte, og også deg selv i lys av ordet og ånden. Det er herlig å kjenne seg selv i lys av Guds ord, følelsene må underlegges ordet og av og til må man kue seg selv til lyde Gud mer enn sine følelser.
Vandringen kan by på forskjellige opplevelser hver dag. Da er det flott å ha Jesus med og vite at Gud støtter opp og hjelper på alle måter etter hva som er til behag og til gagn og velsignelse. Han er bare god. Om han må tukte så er det også til det gode for oss. Selv Herren lærte lydighet av hva han led står det, hvor meget mer trenger ikke vi å lære lydighet mot Gud. Vi kan glede oss dersom vi må lide for Guds skyld og vi ikke har gjort noe vondt selv. For han skal stride for oss og vi skal være stille.

Det er selvfølgelig noen bauger og bakketopper som er vanskelige. Men det som er positivt veier opp og når en vet at alle vanskeligheter er gitt for å forme enn og ved det lærer en å stole på Gud. Da er selv våre prøvelser ringe og ingenting å regne opp imot den herlighet som en gang skal åpenbares for oss sier Apostelen Paulus. Skal gjengi det ordet helt korrekt.
Rom. 8. 18 For jeg holder for at den nærværende tids lidelser ikke er å akte mot den herlighet som skal åpenbares på oss.

Synes det verset er et av de aller sterkest og herligste som vitner om FORDELENE med å VÆRE FRELST OG FØDT PÅ NYTT!

Så for min egen del så er jeg av dem som også har vært til dels heldig i livet med usedvanlig god helse og psyke. Familie som støtter meg på alle plan og en trofast og herlig kone. Men skulle jeg ikke hatt det, så er Gud god uansett da en vet hvor det onde kommer fra. Ikke fra Gud, men fra Satan.

Herren gir oss liv, ja liv i overflod. Han vet hvilke tanker og planer han har for oss. Det leser vi i Jeremias 29. 11 For jeg vet de tanker jeg tenker om eder, sier Herren, fredstanker og ikke tanker til ulykke, å gi eder fremtid og håp.
Kan det bli bedre, herligere og større? Neppe! Gud er god og han forblir trofast om vi\jeg ikke skulle være alltid like trofast som han er.

Men allikevel, vi er på pilegrimsreise i denne verden og er fremmede og utlendinger da vårt hjemland er der oppe i himmelen, ikke her nede på jorden. Mitt og vårt kommende hjem er det Nye Jerusalem og der skal vi gå på gater av gull. Nå tror jeg ikke at det blir det største, men alt i denne verden blekner mot hva som venter oss, vær du sikker!

Relatert artikkel: http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Mitt-personlige-vitnesbyrd
http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Mitt-personlige-vitnesbyrd

Ingen kommentarer: