søndag 29. mai 2011

Nr. 142: Er Faderen utgått i fra noen?

Spørsmål 142:

Er Faderen utgått fra noen?
Er Sønnen utgått i fra noen eller den hellige ånd?

Svar:

Jesus sier om seg selv i Joh. e. 16. 28: Norsk (1930)
Jeg er utgått fra Faderen og kommet til verden; jeg forlater verden igjen og går til Faderen.
Svensk (1917)
Ja, jag har gått ut ifrån Fadern och har kommit i världen; åter lämnar jag världen och går till Fadern.»
Dansk (1917 / 1931)
Jeg udgik fra Faderen og er kommen til Verden; jeg forlader Verden igen og gaar til Faderen.«

Om den hellige ånd: Joh 16:7-11 "7 Men jeg sier dere sannheten: Det er til gagn for dere at jeg går bort. For dersom jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen til dere. Men går jeg bort, da skal jeg sende ham til dere.
Grunnteksten sier ikke talsmann, men en som taler eller meddeler.

Om Faderen finner vi ikke noe slik, da han er den eneste som ikke er utgått i fra noen. Jesus er utgått i fra Faderen og den hellige ånd likeså. Men det er allikevel en stor vesensforskjell her. Jesus er en egen person med flere egen navn. Den hellige ånd er ikke en egen person ei heller med egen navn.

Konklusjon:

Faderen har ingen begynnelse. Og ikke utgått i fra noen eller noe.
Sønnen har en begynnelse (Ord. 8., Mika 5 og Joh. e 1).
Den hellige ånd har ingen begynnelse, men ånden er utgått i fra Faderen og Sønnen Den hellige ånd er i skriften omtalt som Guds virksomme kraft som bringer ut og frem hans hensikter, ønsker og åpenbaringer.
Det ble gitt et løfte når Jesus hadde sonet synden så skulle alle troende erfare og få ånden.

Ap.gj. 2. 32 Denne Jesus opreiste Gud, som vi alle er vidner om. 33 Efterat han nu er ophøiet ved Guds høire hånd og av sin Fader har fått den Hellige Ånd, som var lovt, så utgjød han dette som I både ser og hører.

Jeg vil anbefale mine bibelkommentarer hvis du vil sette deg mer inn i dette og spesielt Hebreerbrevet: http://www.janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibelkommentarer-Brevet-til-Hebrebernehttp://www.janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibelkommentarer-Brevet-til-Hebreberne

Ingen kommentarer: