tirsdag 3. mai 2011

Nr. 68: Kan en kristen kvinne som har tatt abort bli tilgitt?

Spørsmål 68:

Kan en kristen kvinne som har tatt abort bli tilgitt?

Svar:

Regner med at du ser at det du eventuelt har gjort ikke var rett og riktig ut fra spørsmålsstilligen! Abort er å avbryte et ufødt liv og det er synd både av legen og helsepersonellet som er med på dette, og av kvinnen\kvinnene som gjør dette.

Gud både kan og vil tilgi den synd som bærer navnet abort.

Har vi en synd som vi tror at Jesus ikke vil tilgi, er det det samme som å si at alt Han gjorde da Han ofret seg selv på korset, var til ingen nytte. Jesus døde for at vi skal bli fri fra synd, skyld og skam, også den synd, skam og skyld som abort er.
Ønsker du å oppleve Jesu tilgivelse og denne vidunderlige befrielsen, tar du følgende skritt:

•Bekjenn aborten som synd og be Jesus om å tilgi deg og rense deg fra all synd (1. Joh. 1:9). Du kan be denne eller en lignende bønn: ”Herre Jesus, jeg erkjenner at mord er synd, og at jeg myrdet barnet mitt da jeg tok abort. Men Herre, jeg vet at du kom for å tilgi mine synder, så i dette øyeblikk ber jeg deg om å tilgi meg for mordet som jeg har begått. Takk, Herre, jeg tar imot din tilgivelse og jeg er fast bestemt på å leve i denne tilgivelsen nå og for alltid. Amen.”
•Tilgi så deg selv.
•Dersom noen har overtalt deg til å ta abort, så tilgi ham eller henne.
•Føler du fremdeles på smerte, så be Jesus om å komme inn i din underbevissthet med legedom.


Abort er synd, men Jesus kom for å tilgi våre synder. Når vi bekjenner vår synd, tilgir Han og reiser oss opp igjen.
Jesaja 1. Kom og la oss gå i rette med hverandre, sier Herren; om eders synder er som purpur, skal de bli hvite som sne; om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull.

Ordet ”tilgi” betyr å starte på nytt, å benåde, å utslette gjeld. Når vi gjør noen urett, ønsker vi deres tilgivelse for å gjenopprette forholdet vårt til dem. Tilgivelse blir gitt fordi en person ikke fortjener å få tilgivelse. Ingen fortjener å bli tilgitt. Tilgivelse er en handling utifra kjærlighet og nåde. Tilgivelse er en beslutning om ikke lenger å holde noe imot en person, til tross for hva de har gjort mot deg. Dette er en veldig viktig betydning for å forstå ordet tilgivelse.

Herren forlater og glemmer, ikke bare dine gamle synder, men du får også leve i en daglig nåde for Jesu skyld. Ja, du får leve under nåden. Det betyr at Gud ikke tilregner deg dine daglige synder og skrøpeligheter. I stedet tilregner Gud deg Kristi rettferdighet. Loven har nå ikke lenger noe å si deg når det gjelder din frelse, slik apostelen Paulus sier: ”Slik er loven blitt vår tuktemester til Kristus, for at vi skulle bli rettferdiggjort av tro. Men nå når troen er kommet, er vi ikke lenger under tuktemesteren” (Gal 3,24-25). Ja, nå når troen på Jesus er kommet, står vi ikke lenger under lovens tukt og dom, men under nåden. Paulus sier: ”Salig er den mann som Herren ikke tilregner synd” (Rom 4,8). Se også Salme 32,2. Martin Luther skriver: ”En kristen er ikke et menneske som ikke har noen synd, men en som ikke blir tilregnet noen synd. (…) Kristi verk og Hans lidelse er hans eiendom, slik at han kan regne det som sitt eget. Når Kristus er min ved troen, og jeg er Hans, kan loven ikke anklage meg for noe, like lite som den kan anklage Kristus. (…) Selv om jeg ennå har synd i mitt kjød, har jeg allikevel min rettferdighet i Kristus.”

Lykke til videre med Herren, Gud er god.

Salme 103;10 Han gjør ikke med oss etter våre synder, og lønner oss ikke etter våre misgjerninger.

Ingen kommentarer: