onsdag 4. mai 2011

Nr. 69: Er homofili synd!

Spørsmål 69:

Er homofili synd?

Svar:
Dette er egentlig veldig enkelt å svare på; ja!

Fra Wikipedia: Homofili (fra gresk homos, «samme» og filos «venn», dvs. elske den samme, og da i forstand en av samme kjønn) er en seksuell orientering karakterisert av romantisk og/eller seksuell tiltrekning til personer av ens eget kjønn. Homofili og heterofili er relative begreper på hver side av en kontinuerlig skala, med bifili et sted på midten.

Hvorfor? Det skal jeg kort prøve å forklare. Det er to grunner for det.

1.) Det bryter imot Guds skaper ordning, til mann og kvinne skapte han oss.

2.) All seksuell aktivitet og all form for samliv utenfor ekteskapet er synd.

"Du skal ikke ligge med en mann på samme måte som en ligger med en kvinne. Det er en styggedom" (3 Mos 18, 22). "Når en mann har omgang med en annen mann slik som en har omgang med en kvinne, har de begge gjort en avskyelig gjerning. De skal dø, det hviler blodskyld over dem" (3 Mos 20, 13).

Derfor overgav Gud dem til vanærende lidenskaper. Kvinnene gav seg hen til unaturlige kjønnsliv, istedenfor det naturlige. På samme måte sluttet mennene å ha naturlig samliv, med kvinner og brente i begjær etter hverandre. Menn drev uttukt med menn, og de måtte selv ta straffen for at de var kommet slik på avveie(Rom 1:26-27)

Vet dere ikke at de som gjør urett ikke skal arve Guds rike? Ta ikke feil! Verken de som lever i hor, avgudsdyrkere, ekteskapsbrytere, eller menn som ligger med menn (arsenokoitai) eller lar seg bruke til dette (malakoi) (..) skal arve Guds rike.(1. Kor 6:9)

Det kunne blitt tatt med langt flere skriftsteder, men det gir et klart entydig svar fra Guds ord; homofil praksis er synd!

Det som er synden er å leve ut disse lystene, fremfor alt. Men Jesus kan også gjøre og vil gjøre en fri på innsiden der en har lyst å leve i renhet. Og i samsvar med Guds gode vilje og skaper ordning.

Hva er så Guds skaperordning?

En mann kjenner et begjær etter en kvinne, ikke etter en mann.Vi leser:

Da sa Gud: La oss gjøre mennesker i vårt bilde, etter vår liknelse. De skal råde over havets fisker og over himmelens fugler, over feet og over all jorden, og over hvert kryp som rører seg på jorden. Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem. Og Gud velsignet dem og sa til dem: Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden, legg den under dere og råd over havets fisker og himmelens fugler og over alt levende som rører seg på jorden. (1 Mos 1,26-28).

Vi er skapt av Gud. Vi er villet av Gud. Vi er skapt i hans bilde. Der hviler vårt menneskeverd. Og siden noen synes å tro at den kristne menighet ikke alltid har hevdet det: Der hviler vårt likeverd. "Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem."
Men likeverd hindrer ikke forskjell. Det er en del av Guds design like fra første stund at hans ypperste skapning skal bestå av to kjønn. Jeg får lyst til å sitere noe Arthur Berg skrev en gang: "Eg skriv om ei tid då ingen skjemdest over, men alle var glade, for at Gud skapte menneske til mann og kvinne. To kjønn og ikkje eitt. Og slett ikkje tre."

Kjønn er ikke en rolle vi spiller. Det er vår identitet. "Til mann og kvinne skapte han dem." Mannlig og kvinnelig. Maskulin og feminin. Og hvis vi blir forvirret når det gjelder hva det betyr, så får vi gå til skaperen og spørre. Han har best greie på det siden han har villet det slik. Det er det vi skal prøve på i dette innlegget. Noen liker kanskje ikke at vi setter søkelyset ikke bare på likeverd, men også på forskjeller. Men Gud var fornøyd da han hadde skapt oss forskjellige: "Og Gud så alt det han hadde gjort, og se, det var overmåte godt." (1 Mos 1,31).

Her er en informativ side:

http://homofili.etp3ny.etp.no/filer/vedlegg/hogk_23.10.2003_17.29.40.pdf
http://homofili.etp3ny.etp.no/filer/vedlegg/hogk_23.10.2003_17.29.40.pdf

Ingen kommentarer: