fredag 27. mai 2011

Nr. 108: Hva er protevangeliumet?

Spørsmål 108:

Hva er protevangeliumet?

Svar:

Dette blir regnet for å være prote evangelium et:

1. Mosebok 3. 15 Jeg vil sette fiendskap
mellom deg og kvinnen,
mellom ditt avkom og hennes ætt.
Den skal knuse ditt hode,
men du skal hogge den i hælen.»


Dette er viktig fordi var det første gang Gud åpenbarte noe om sin plan for verdens frelse gjennom Jesus Kristus, Marias sønn (kvinnen) som ville knuse hodet til djevelen (slangen).
Vi henviser til disse versene som protoevangelium det latinske betyr 'første Gospel "kommer fra ordet proto eller Protos mening først (fra der vi får det norske ordet prototypen etc) og Evangelium refererer til evangeliet eller gode nyhetene om frelsen i Jesus Kristus.

Er dette er bibelsk ord og rett terminologi?

JAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Det er her vi gjør den aller største feilen når vi skal tolke og forstå Guds ord rett!

Første gang en sannhet kommer frem og opp i Guds ord er alltid den ledende tanke og mening med en bibelsk sannhet. Jesu komme til vår jord var ikke først og fremst for å bring en ny lære, nye meninger eller helbrede syke. Jo, det var også det. Men fremfor alt, å gjøre kål på Satan og all hans velde. Det er Jesu gjerning nr. 1 – 2 og 3. Ferdig arbeid!

1. Joh. b. 3. 8 Den som gjør synd, er av djevelen; for djevelen synder fra begynnelsen. Dertil er Guds Sønn åpenbaret at han skal gjøre ende på djevelens gjerninger.

Jesu ble åpenbart for å gjøre ende på djevelens gjerninger og herjinger med egentlig hele skapelsen (Rom. 8.).

Dette er evangeliet og løfte ble først da gitt i protevangeliumet (1. Mosebok 3.15).

Jo, at hver den som gjør synd blir slaver av djevelen. Han ønsker å holde oss som slaver så lenge vi lever. Han slipper oss ikke fri. Det er bare én som klarer å fri oss fra djevelens slaveri, nemlig Jesus Kristus. Han har kjøpt oss for en uendelig høy pris. Hvis vi lar oss kjøpe fri, så er det ikke bare syndens lønn (den annen død) som vi blir frikjøpt fra, men også fristelsene til å synde. Det er djevelen som frister, men vi er ikke lenger djevelens slaver. Vi er fri!

Joh. e. 8. 36 Får da Sønnen frigjort eder, da blir I virkelig fri!

Relatert sang: http://www.youtube.com/watch?v=oKqyS4V9Mpg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=oKqyS4V9Mpg&feature=related

Ingen kommentarer: