torsdag 19. mai 2011

Nr. 83. Er Jesus Herre eller Gud?

Spørsmål 83:

Hvorfor vil treenighetslærene hele tiden ha Jesus til kun og støtt å være Gud, og ikke Herre og frelser?

Svar:
Tiden etter oppstandelsen møter disiplene Herren Jesus på en ny måte.
Graven er tom, og Jesus er i lyset.
I denne tilstanden er han Herre, eller Kyrios som det heter på gresk.
Det er et mektig motiv i den kristne tro at Jesus er Herre, Kyrios.
I en tid hvor de såkalt feminine sider av gudsbildet gjerne trekkes frem,
er det også godt å kunne si det med maskulin djervhet:
Jesus er Herre.
Jesus er kongenes konge.
Det var denne makt disiplene bøyde seg for etter oppstandelsen.
Det var Herren som ba Thomas om å stikke fingeren i hans side, da disippelen falt på kne og utbrøt: “Min Herre og min Gud!”

Når Gud ga den hellige ånd, ga han liksom en person da, eller??? Nei, den hellige ånd er ingen person, men Guds kraft. Det var jo den hellige ånd disiplene fikk.

Joh.e. 20. 22 Og da han hadde sagt dette, åndet han på dem og sa til dem: Ta imot den Hellige Ånd.

Den hellige ånd gjorde at disiplene kunne all verdens språk. Det var den hellige ånd jomfru Maria fikk så hun ble svanger med Jesus. Hvis den hellige ånd var en person, og den ble gitt til Maria, hadde ikke Gud vært Jesu far. Skjønner dere, eller? Treenigheten er et nyere begrep som kom for fullt med den Katolske kirka som utryddet og fjernet dem som ikke ville tro på tre guder.
Legg merke til at den likesidete trekanten som treenighetslærene bruker for å forklare treenigheten har tre vinkler som er på 60 grader hver. 3x6 er dyrets merke. Okkult geometri!

Du spurte hvorfor treenighetslærerne er opptatt med ikke den virkelige Jesus, men den katolske Jesus. Den katolske Jesus gjorde under i kraft av å være Gud, bl.a. så lærer de at Jesus gjorde under før han ble salvet av ånden. Dueunder og andre under. De lærer mye av det samme som Islam lærer her. Denne forståelsen av Jesus er for en stor del nedarvet også av de protestantiske kristne. Derfor blir ikke det rette og sanne bildet av Jesus som kommer frem. Vi leser om “hjemligheten” til Jesus tjeneste var to ting. Hans jomfrufødsel og dåpen i Jordan da han ble salvet av Gud med hans ånd. Jesu blod var rent, som Adam før syndefallet men han hadde noe langt mer en Adam, han hadde en salvelse av den hellige ånd som gjorde han til en overvinner i livets alle situasjoner. Derfor ble Jesus etter oppstandelsen også Herre og han fikk det navnet som er over alle andre navn. Kristus tittelen fikk han delvis ved sin unnfangelse men allikevel var det når han ble salvet til tjeneste at han ikke lengre var bare Jesus fra Nasaret, men Jesus Kristus – den salvede – Guds Messias.

Det å bekjenne Jesus som Herre, er noe som er frembåret av ånden i våre liv. At han er ditten og datten er ikke det sentrale og det viktige. Jesus hoved tittel for å si det slik er ikke at han er Gud – det er også englene omtalt i skriften som. Men at han er vår frelser og Herre, og Jesus selv likte best å omtale seg selv som Menneskesønnen. I det ligger det ligger det at han var Herrens engel som kom og ble et menneske som oss. Han er den eneste fra den andre “verden” som er kommet og blitt som en av oss. Dette er selvfølgelig mye å si om, men skriften er klar. Men det er såpass mye villende forkynnelse og syn ute å går her både blant Katolikkene og Protestantene at en har problemer med å gjenkjenne bibelens Jesus igjen her.

Her fra mine bibelkommentarer Kolossenserbrevet 2. 6 Dere har tatt imot Kristus Jesus som Herre; så må dere også leve i ham.

Vi har tatt imot Jesus Kristus som frelser og Herre. Vår identitet må hele tiden være Kristus. Ut i fra han orienterer vi oss. Det er ingen andre en ut i fra ham vi lever, er blitt frelst og skal en dag gjøre regnskap for.

7 Vær rotfestet i ham og bygd på ham! Stå faste i troen etter det dere har lært, rike på takk til Gud!

Være rotfestet er å ha våre røtter i han og det er gjennom røttene treet får næring, ikke grenene. Hvor får vi vår næring og alt i fra? Kristus er det riktige svaret. Stå faste i troen er å akseptere fullt ut det som han gjorde er godt nok for alle. Da skulle en også klare å være rik nok på takk da alt er gjort ferdig i Kristus fra Guds side?! Jesaja 25. 6 På dette fjell skal Herren, Allhærs Gud, gjøre et gjestebud for alle folk, et gjestebud med fete retter, et gjestebud med gammel vin, med fete, margfulle retter og gammel, klaret vin. Bordet er dekket og maten og drikken er servert. Bone appetitt!

8 Pass på at ingen får fanget dere med visdomslære og tomt bedrag som hviler på menneskers tradisjoner og stammer fra grunnkreftene i verden, ikke fra Kristus.

Det var mange jøder i Kollosæ, og de var godt skolerte på det åndelige område. Men her var det nyvunne hedninger som i utgangspunktet var ukjent med Guds ord, da gamle testamente som var de første kristne sin bibel hadde de minimal kjennskap til.

Matforskrifter, sabbatsbudte og mange andre ting ville de føre dem inn i ved siden av troen på Jesus. Det er mange ting i gamle testamente som er bra å følge og leve etter. Men hvis det er betingelser for å følge Herren er det så alvorlig at det er å følge Satan.

9 I ham er hele guddomsfylden legemlig til stede,

Igjen blir vi påminnet om Kristus. I ham er hele, ikke bare noen deler, av fylden til stede. Joh.e.1. 16 Av hans fylde har vi alle fått, nåde over nåde. Dette vi er kommet inn er supernåde. Skriften må si, nåde over nåde. Vi begynner å ane at rekevidden for dette er ufattelig stort. Det inkluderer alle mennesker og vil vare for alltid med ressurser og innhold som alltid vil være mettende og med innhold slik at ingen skal måtte føle på til kort kommenehet og utilfresstilenhet.

10 og i Kristus, som er hode for alle makter og myndigheter, har også dere fått del i denne fylde.

Kristus er og forblir den fremste. Han er hode for alt. Hva menes med fylde? Fylde taler om tetthet. Når vi har del i denne fylden klarer ingen andre ting å trenge igjennom. Vi er tettet igjen. Det som skal være på utsiden er på utsiden, verden, synden etc. Og det som skal være på innsiden er på innsiden, åndsfylde, Guds fred (sinnets ro) etc.

Ingen kommentarer: