lørdag 14. januar 2012

Nr. 311: Rekkevidden av Jesus forsoning!

Nr. 311:

Rekkevidden av Jesus forsoning!

Fra mine bibelkommentarer Efes. 1. 10 om å fullføre sin frelsesplan når tiden var inne: å sammenfatte alt i Kristus, alt i himmel og på jord.

"Det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger, og han overgav ordet om forsoningen til oss. Så er vi da utsendinger for Kristus, og det er som om Gud selv formaner gjennom oss: Vi ber dere på Kristi vegne, la dere forsone med Gud!" (2 Kor. 5:19, 20) "I deg skal ALLE folkeslag velsignes." (Gal 3:8)
Alt skal forenes i Kristus, fordi han er Guds standard. En m den som er virkelig 1 m, den blir oppbevart i Paris. Den første meteren ble støpt i bronse i Frankrike i 1795. I 1799 ble en prototype på en meter gjort i platina. Og i 1889 ble den første internasjonale prototypen på en meter laget i en legering av platina og iridium. Alle 1 m må justeres og kontrolleres ut i fra den hvis de kan sies å være 1 m. Slik er det også for oss. Kristus er vår og Guds 1 m for oss alle og ut i fra ham blir vi målt! Dette gjelder troende, ikke troende blir målt opp imot Guds ti bud og sin samvittighet (Rom. 2.etc.).(sitat slutt).
http://janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibelkommentarer-Paulus-brev-til-efeserne

Jesu forsoning innbefatter frelse for tid og evighet. For alle mennesker og hele skaperverket, så stort og omfattende er Jesu forsoning, alt er inkludert, ingenting er utelatt!

Men det er en trinnvis utvikling der frelsen blir herligere, større og mer omfattende etter som en skrider frem på troenes vei og en går med Gud. Frelsen tar ikke slutt selv om en får del i sluttfrelsen. Selv etter da er det et fremadskridende vei med Gud der alt blir herligere, større og enda mer innholdsrikt etter som en går med Gud.

Lurer du på enda mer? Send dine spørsmål inn til meg eller skriv her på bloggen.

Her er min mail adresse: jk.chris@online.no
Ellers SMS her: 99598070

Relaterte link: http://janchristensen.net/

1 kommentar:

Anonym sa...

Keep on working, great job!